You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ACTUAL PROBLEMS OF SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

DOI xxxxxxxx

Kononova I.G.

ACTUAL PROBLEMS OF SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Sanitary-Epidemiological Station, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The materials are presented concerning selected aspects of sanitary and hygienic supervision at industrial enterprises of the city Kyiv, in machine-building in particular. The data on the structure of the supervised subjects of the machine-building industry and on the number of individuals, working in harmful and dangerous conditions are laid down. The number of occu¬pational diseases recorded in machine-building industry of the city Kyiv has been defined.

Key words: sanitary and epidemiological supervision, environmental factors, city Kyiv, machine-building enterprises

References

 1. Trakhtenberh I.M.,Korshun M.M., Chebanova O.V. (1997), Hyhiyena pratsi ta vyrobnycha sanitariya [Occupational health and industrial sanitary],Kyiv, Ukraine.
 2. Tekushchiy sanitarnyy nadzor v promyshlennosti i sel'skom khozyaystve /[ Chebanova O.V., Lashchuk G.N., Bystrova L.Ye. i dr.].— K.: Zdorov'ya,1988.- 240s.
 3. Rukovodstvo po gigiyene truda. V 2-kh tomakh/ pod. red. Izmerova N.F.— M.: Meditsina,1987.-368s.
 4. Shevchenko A.M., Borisenko N.F., Pushkar' M.P. Sanitarnyy nadzor v promyshlennosti / A.M. Shevchenko, N.F. Borisenko, M.P. Pushkar'.— K.: Zdorov'ya, 1981.— 200s.
 5. Hihiyena pratsi: Pidruchnyk za redaktsiyeyu A.M. Shevchenka.— K.: Infoteks, 2000.— S. 508—526.
 6. Hihiyena pratsi (Metody doslidzhenʹ ta sanitarno- epidemiolohichnyy nahlyad) — za redaktsiyeyu A.M. Shevchenka, O.P. Yavorovsʹkoho.— Vinnytsya : NOVA KNYHA, 2005.— 608 s.
 7. Kundiyev Yu.I., Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov'ya v Ukrayini : epidemiolohichnyy analiz [Occupational health in Ukraine. Epidemiological analysis], Avicenna, Kyiv, Ukraine.
 8. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu, 2001.
 9. Statystychnyy zbirnyk “Ukraina u tsyfrakh 2007 r.”.- Konsulʹtant, 2008.- S. 62, 64, 113, 115.
 10. Statystychnyy shchorichnyk Ukrainy za 2007 rik Derzhkomstatu Ukrainy.- 571 s.
 11. Statystychnyy zbirnyk “Ekonomichna aktyvnistʹ naselennya Ukrainy 2007 r.”.- K.,2008.- 224 s.
 12. Statystychnyy zbirnyk “Pratsya Ukrayiny 2007 r.”.- K.: Derzhkomstat Ukrainy, 2008.- 406 s.