You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

AGED-WORK EXPERIENCED CHANGES IN BLOOD CIRCULATION REGULATION IN OPERATORS OF STRAINED SHIFT WORK UNDER VARIOUS WORK LOADS

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Bobko N. A.

AGED-WORK EXPERIENCED CHANGES IN BLOOD CIRCULATION REGULATION IN OPERATORS OF STRAINED SHIFT WORK UNDER VARIOUS WORK LOADS

State Institution «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), RUS

Based on 1224 examinations of the electricity distribution network controllers it was found that a long-term maintenance of the work tension disturbs the circadian rhythms of the blood circulation system up to their disintegration (secondary smoothing) in operators of more than 40 years in the second strained consecutive 12-hour shifts. In night shifts the maximum aged-work experienced misbalance in sympathetic-vagal regulation of the blood circulation has been revealed: towards the predominance of the vagal regulation (associated with the increase of the physiologic system strain) in tiresome shifts, towards the sympathetic one (associated with the decrease of the heart function safety) — in conditions of the «operative rest». The revealed aged- experienced changes in blood circulation system parameters reflect the increase of the physiological «price» of the activity provision and the disorder in the blood circulation, being the risk factor in development of the cardiovascular pathology.

Key words: blood circulation, operators, shift work, age, work experience

References

  1. Fiziologicheskiye mekhanizmy stareniya / otv. red.: D. F. Chebotarev, V. V. Frol'kis.- L.: Nauka, 1982.- 228 s.
  2. Ferrari A. U. Modifications of the cardiovascular system with aging / Ferrari A. U. // Am. J. Geriatr. Cardiol.- 2002.- V. 11, № 1.- P. 30-33.
  3. Ashoff Yu.. Tsirkadiannaya sistema cheloveka // Biologicheskiye ritmy.- M. : Mir, 1984.- T 1.- S. 362-388.
  4. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M. (2007), Professionalnoye zrorov’ ya v Ukraine. Epidemiologicheskiy analiz [Occupational health in Ukraine. Epidemiological analysis], Avicenna, Kiev, Ukraine.
  5. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M., Chernyuk V.I. (2007), “Occupational health in Ukraine and its role in preservation of the manpower potential”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 4 (12), 10-17.
  6. Korkushko O. V. Faktory riska i podkhody k profilaktike uskorennogo stareniya / Korkushko O. V., Shatilo V. B. // Probl. stareniya i dolgoletiya.- 2008.- T 17, № 4.- S. 378-398.
  7. Deyev A. I. Problemy opredeleniya tempa stareniya cheloveka / Deyev A. I., Bukharova Ye. V. // Probl. stareniya i dolgoletiya.- 2009.- T 18, № 1.- S. 8-19.
  8. Parin V. V. Vazhneyshiye aspekty kompleksnykh issledovaniy cheloveka / Parin V. V., Bayevskiy R M. // Uspekhi fiziol. nauk.- 1970.- № 2.- S. 100-112.
  9. Chernyuk V. I., Bobko N.A., Zakharenko M.I. (2011), “ Work stress as a leading harmful hygienic factor in operators of control panels of modern technological processes in the electric power industry “, Problemy viiskovoi okhorony zdorovya. Zbіrnik naukovyh prats of Ukrainian Medical Academy, Issue 29, 142-148.
  10. Arinchin N. I. Gipertonicheskaya bolezn' kak narusheniye samoregulyatsii krovoobrashcheniya / Arinchin N. I., Kulago G. V.- Minsk: Nauka i tekhnika, 1969.- 104 s.
  11. Khramov YU. A. Vegetativnoye obespecheniye i gemodinamika pri gipertonicheskoy bolezni / Khramov YU. A., Veber V. R,- Novosibirsk : Nauka, 1985.- 129 s.
  12. Bobko N.A. (2-10), Workload dynamics and its reflection in parameters of functional state in electricity distribution network conditions”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 2. 55- 62.
  13. Navakatikyan A.O., Kalnish V.V., Kryzhanovskaya V.V. (1987), Fiziologiya i gigiyena umstvennogo truda [Physiology and hygiene of mental work], Avicenna, Kiev, Ukraine.
  14. Buzunov V. A. Proizvodstvennyye faktory i vozrastnaya rabotosposobnost' / Buzunov V. A.- K.: Zdorov'ya, 1991.- 161 s.
  15. Vliyaniye faktorov professional'noy sredy na kliniko-fiziologicheskiy status lits, rabotayushchikh s videodispleynymi terminalami / Vorona A. A., Golovkina O. L., Matyukhin V. V., Yushkova O. I. // Meditsina truda i prom. ekologiya.- 1999.- № 7.- S. 25-28.
  16. Sokolov Ye. I. Emotsii i patologiya serdtsa / Sokolov Ye. I., Belova Ye. V.- M. : Nauka, 1983.- 302 s.
  17. Tkachenko L. M. Vehetatyvni korelyaty emotsiynoho napruzhennya v osib z riznym stanom avtonomnoyi nervovoyi systemy / Tkachenko L. M., Perederiy H. S. // Fiziolohichnyy zhurnal.- 2000.- T 46, № 6.- S. 61-67.
  18. Heart rate variability during long truck driving work / Sato S., Taoda K., Kawamura M. [e. a.] // J. Hum. Ergol.- 2001.- V. 30, № 1- 2.- Р. 235-240.
  19. Alterations of autonomic nervous activity preceding nocturnal variant angina: Sympathetic augmentation with parasympathetic impairment / Miva K., Igawa A., Miyagi Y. [e. a.] // Am. Heart J.- 1998.- V. 135, № 5, Pt. 1.- P. 762-771.
  20. Knutsson A. Health disorders of shift workers / Knutsson A. // Occup. Med.- 2003.- V. 53.- R 103-108.
  21. Zaslavskaya R. M. Khronodiagnostika i khronoterapiya zabolevaniy serdechno-sosudistoy sistemy / R M. Zaslavskaya.- M. : Med., 1991.- 320 s.