You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ANALYSIS OF AIR FORCE SERVICEMAN PERSONAL CHARACTERISTICS IN OCCUPATIONAL SELECTION OF PEACEKEEPERS

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.032

Shvets A.V.

ANALYSIS OF AIR FORCE SERVICEMAN PERSONAL CHARACTERISTICS IN OCCUPATIONAL SELECTION OF PEACEKEEPERS

Research Institute of Military Medicine of Armed forces of Ukraine, Irpin

Full article (PDF), UKR

The psychological status of peacekeepers was studied. The data on peacekeeper’s personality and methods of their quantitative assessment have been obtained that can be applied in occupational selection. Personal features have been distinguished of those who are fit for work or volunteers intending to take part in peacekeeping missions but who by their psychological characteristics can be a risk group. It is confirmed that morbidity rates of the latter in neurocirculatory dystonia significantly exceeds morbidity rates of the fit volunteers. The decisive rules allowing to estimate the degree of fitness to peacekeeping activity have been developed.

Key words: occupational selection, occupational fitness, personality peculiarities, peacekeeper

References

  1. Borovikov V.P., Borovikov I.P. STATISTICA: Statisticheskiy analiz i obrabotka dannykh v srede Windows - M: Inf.-izd. dom - «Filin"». 1998.- 608 s.
  2. Goretskiy O.S. Maksimovich V.A. Tishchenko T.B. Otsenka ustoychivosti organizma cheloveka na sochetannyye teplovuyu, fizicheskuyu i emotsional'nuyu nagruzki//Fiziol. cheloveka.- 1992.-No 4,-S. 167-170.
  3. Dmytrenko R.P., Yezerskyy M.R., Lymarenko V. V. Otsinyuvannya rivnya hotovnosti myrotvorchykh kontynhentiv Zbroynykh syl Ukrayiny//Nauka i oborona.- 2004.- No 3.- S. 7-9.
  4. Yena AI, Kalnish VV. (2004), “Peculiarities of transformation of the structure of interconnections of the complex of psychophysiological qualities with the degree of fitness to occupational activity of helicopter pilots”, Journal AMN Ukrainy, 10 (4), 799-807.
  5. Lakin G.F. Biometriya. Uchebnoye posobiye dlya universitetov i pedagogicheskikh institutov.- M.: Vyssh. shk., 1973.-343 s.
  6. Maslova M.H., Shekera O.H. Porivnyalna otsinka psykhofiziolohichnoho stanu ta pokaznykiv funktsionalnoho stanu viyskovosluzhbovtsiv do ta pislya vykonannya zavdanʹ myrotvorchoyi diyalnosti//Visnyk sotsialnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorov'ya Ukrayiny.- 2005,- No 3.- S. 28-33.
  7. Ponomarenko V.A. Psikhologiya lichnosti i vozdeystviye boyevogo stressa//VMZH.- 2004.- No 10,-S. 60-63.
  8. Sobchik L.N. Standartizirovannyy mnogofaktornyy metod issledovaniya lichnosti SMIL.- SPb.: Rech'. 2002.