You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ASSESSMENT OF THE PRESENT STATE OF SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION BY SPECIALISTS ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.021

Kononova I. G.

ASSESSMENT OF THE PRESENT STATE OF SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION BY SPECIALISTS ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Kyiv Sanitary and Epidemiological Station

Full article (PDF), UKR

The article covers the data on the state of sanitary supervision at enterprises of machine building by specialists on occupa-tional health and safety. 1 660 questionnaires have been examined. It was found that work conditions are being assessed not in full extent, in view of taking into account Hygienic Standards 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 «Hygienic classification of work by indices of harmfulness and danger of the work environment, heaviness and strain of the working process», their conformity with sanitary and hygienic requirements to industrial premises, ventilation, equipment, storage of toxic substances.
The comparison of the frequency and quality of medical examinations with indices of occupational morbidity at enterprises of machine building has been made. The proposals have been grounded on improvement of sanitary and epidemiological supervi-sion and instructions, concerning the activity of SAS on occupational health, and that of the work of industrial physicians.

Key words: sanitary and epidemiological supervision, medical and sociological studies, industrial physicians, work safety, machine building enterprises

References

 1. Lapushenko O. V. Rol i zavdannya derzhavnoyi sanitarno-epidemiolohichnoyi sluzhby u systemi okhorony zdorov'ya / O. V. Lapushenko // Mater. XIV z'yizdu hihiyenistiv Ukrainy "Hihiyenichna nauka ta praktyka na rubezhi stolit".- Dnipropetrovsk, 2004.- T.1.- S. 28-30.
 2. Zakon Ukrainy "Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemiolohichnoho blahopoluchchya naselennya" zi zminamy ta dopovnennyamy No 4004-XII vid 24.02.1994 r.
 3. Polozhennya pro derzhavnyy sanitarno-epidemiolohichnyy nahlyad, zatverdzhene Postanovoyu KMU vid 22.06.1999 r. No 1109 (u redaktsiyi postanovy KMU vid 19.08.2002 r. No 1217).
 4. Perelik chastishe zastosovanykh pry zdiysnenni derzhavnoho sanepidnahlyadu zakonodavchykh, dyrektyvnykh i normatyvnykh dokumentiv z hihiyeny pratsi stanom na 01.05.2005 r / Lyst Tsentralnoyi SES MOZ Ukrainy vid 29.04.2005 r. No 03.3-22-932. https://doi.org/10.22442/jlumhs.05410048
 5. Trakhtenberg I. M., Korshun M.M., Chebanova O.V. (1997), Hihiyena pratsi ta vyrobnycha sanitariya [Occupational health and production sanitary], Kyiv, Ukraine.
 6. Tekushchiy sanitarnyy nadzor v promyshlennosti i sel'skom khozyaystve / [Chebanova O. V., Lashchuk G. N, Bystrova L. Ye. i dr.].- K.: Zdorov'ya, 1988.- 240 s.
 7. Shevchenko A. M. Sanitarnyy nadzor v promyshlennosti / A. M. Shevchenko, N. F. Borisenko, M. P. Pushkar'.- K.: Zdorov'ya, 1981.- 200s.
 8. Hihiyena pratsi: Pidruchnyk za redaktsiyeyu A. M. Shevchenka.- K., Infoteks, 2000.- S. 508 -526.
 9. Hihiyena pratsi (Metody doslidzhen ta sanitarno- epidemiolohichnyy nahlyad) - za redaktsiyeyu A. M. Shevchenka, O. P. Yavorovskoho.- Vinnytsya: NOVA KNYHA, 2005.- 608 s.
 10. HN 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 "Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu".
 11. Antamonov M. YU. Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko-biologicheskikh dannykh/ M. YU. Artamonov.- K., 2006.- 558 s.
 12. Hihiyenichna klasyfikatsiya umov pratsi No 4137¬1986 r.
 13. Sokolova M. P. Problemy vyyavlennya i reyestratsiyi profesiynykh zakhvoryuvan v Ukraini.- Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk., Kyiv 2009 r.
 14. Panina N. V. Tekhnolohiya sotsiolohichnoho doslidzhennya / N. V. Panina.- K.: Naukova dumka, 1996. 232 s.