You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BIOLOGICAL AGE OF WORKERS EXPOSED TO HARMFUL FACTORS OF A MODERN METALLURGICAL ENTERPRISE

DOI xxxxxxxx

Orekhova O.V.

BIOLOGICAL AGE OF WORKERS EXPOSED TO HARMFUL FACTORS OF A MODERN METALLURGICAL ENTERPRISE

Ukrainian Institute of Industrial Medicine, Krivoy Rog

Full article (PDF), UKR

Biological age (BA) was evaluated in workers of main occupations of a modern metallurgical enterprise. The expressed accel-eration aging was stated in 78,7 % workers. BA of workers allows to analyze and determine the impact of work environmen-tal factors and the working process onto decrease of the vital activity of persons, exposed to high occupational risks. BA, sep¬arately or in combination with other methods, can be used for early diagnostics of occupational and work-related diseases and, also, for improvement of primary and secondary preventive measures for occupational and work-related diseases.

Key words: biological age, workers, occupations, metallurgical workshops, aging

References

 1. Demetskaya OV, Gorban LM, Kucheruk TK., Movchan VA. (2002), “Biological age and some indices of homeostasis in workers of main professions of ferroalloys production”, Dovkillya ta zdorovya, 3, 34-37.
 2. Kashuba N.A. O metodologicheskikh podkhodakh k otsenke biologicheskogo vozrasta cheloveka // Gigiyena truda.- 2003.- No 34.- S.813-825.
 3. Ingram D.K., Nakamura E., Smucny D.et al. A strategy for identifying biomarkers of aging in long-lived species: Abstr. 2nd Europ. Congr. Biogerontol.: from Molecules to Human (Saint Petersburg, Aug. 25-28,20) // Uspekhi gerontologii. - 2000.- No 5.- С.5.
 4. Abramovich S.G., Mikhalevich I.M. Biologicheskiy vozrast cheloveka, serdechno-sosudistaya sistema i skorost' stareniya // Klinicheskaya meditsina.- No 5.- S. 3-32.
 5. Akhaladze N.G. Opredeleniye biologicheskogo i kardiopul'monal'nogo vozrasta u prakticheski zdorovykh lyudey // Problemy stareniya i dolgoletiya.- 2005. - 14, No 1.- S. 3-11.
 6. Akhaladze N.G. Biologicheskiy vozrast: istoriya problemy // Problemy stareniya i dolgoletiya.- 11, No 4.- S. 455-464.
 7. Akhaladze N.G. Biologicheskiy vozrast bol'nykh ishemicheskoy bolezn'yu serdtsa // Problemy stareniya i dolgoletiya.- 2005. - 14, No 2.- S.131-142.
 8. Voytenko V.P. Zdorov'ye zdorovykh - K.: Zdorov'ya, 1991.- 248 s.
 9. Dean W. Biological aging measurement, clinical application.- Los-Angeles, California: Center for BioGerontology, 1988.- 426 р.
 10. Furukawa T. Assessment of adequacy of the multi-regression method to estimate biological age / / Practical Handbook of Human, Biological age Determination / Ed. A.K. Balin.- Bocca Raton: CRC Press, 1994.- Р. 471-484.
 11. Vyznachennya funktsionalnoho viku ta tempiv starinnya lyudyny. Metodychni rekomendatsiyi. Kyiv, 1996.
 12. Reshetyuk A.P., Povoroznyuk S.G., Kozlovskaya S.G., Grupova O.A., Perederiy GS. Professional'noye stareniye (modelirovaniye po dannym biologicheskogo vozrasta) // Med.truda i prom.ekologiya.- 2002.- No 2.- S. 23-28.
 13. Barkhudaryan M.S., Uloyan S.M. Teplovoye sostoyaniye i biologicheskiy vozrast rabotnits obuvnogo proizvodstva // Med.truda i prom.ekologiya.- 2001.- No 6.- S. 38-40.
 14. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti i napruzhenosti trudovoho protsesu (HN 3.35-3.3.8; 6.61-083-2001).- chynnyy vid 2001-12-27 .- K. : MOZ Ukrainy, 2001.- 26 s.