You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biological agents as occupational risk factors

Ukrainian journal of occupational health 3-4 2005

Biological agents as occupational risk factors

Tsapko V.G., Sterenbogen M.Yu., Chudnovets A.J.

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.084

Full article (PDF), RUS

Literature data are devoted to the estimation of level of potential danger for those working with biological materials — micro-organisms, viruses, the protozoo, microbes - producents. The problem of systematization and classification of biological fac¬tors are considered, the ways of risk estimation of biological factors to the health of working are offered.

Key words: biological factor, risk, classification of biological agents

References

 1. Аdo A.D. Allergiya,-M.: Znaniye, 1984,- 160 s.
 2. Alekseyeva O.G. Toksikologicheskoye znacheniye spetsificheskikh effektov promyshlennykh zagryazniteley biologicheskoy prirody//Toksikol. vestn.- 1994,- No 6,- S. 2-5.
 3. Artamonova V.G., Svitina N.N. Sovremennyye aspekty profilaktiki bronkho-legochnoy patologii u rabotayushchikh v biotekhnologicheskom proizvodstve//Gig. truda i prof. zabol,- 1991,- No 3. - S.31-33.
 4. Beker M.Ye., Liyepin'sh G.K., Raypulis Ye.P. Biotekhnologiya,-M. :Agropromizdat, 1990,-334 s.
 5. Gigiyena truda v sel'skokhozyaystvennom proizvodstve (1981), [Occupational health in agricultural production] (ed. Medved L.I., Kundiyev Yu.I.], Meditsina, Moscow.
 6. Tsapko V.G., Olefir A.I.,Mosendz S.A. (1986), “Occupational health in production of premixes”, Gigiyena i sanitariya, No 4, 41-44.
 7. Glazko V.I. Geneticheski modifitsirovannyye organizmy: ot bakteriy do cheloveka,- K.: KVITS. 2002,-210 s.
 8. GOST №12.1.005-88. Obshchiye sanitarno-gigiyenicheskiye trebovaniya k vozdukhu rabochey zony.- M.: Izd-vo standartov, 1988.- 16 s.
 9. Gracheva I.M. Tekhnologiya fermentnykh preparatov.- M.: Agropromizdat, 1987,- 335 s.
 10. Grebeshkova R.N. Ispol'zovaniye fermentnykh preparatov v SSSR.- M.: ONTITEN mikrobioprom. 1982,-9 s.
 11. Dixon M., Webb E. Fermenty.- in 3 volumes, M.: Mir, 1982,- 1118 s.
 12. Izmerov N.F. Kaptsov V.A., Denisov E.I., Ovakimov V.G. Problema otsenki professional'nogo riska v meditsine truda//Med. truda i prom. ekol.- 1993,-No 3,-S. 1-8.
 13. Izmerov N.F. Kaptsov V.A., Ovakimov V.G., Denisov E.I. Kontseptsiya otsenki profzabolevaniy po kategoriyam ikh riska i tyazhesti//Med. truda i prom. ekol,- 1993.-No 9-10.-S. 3-7.
 14. Izraylet L.I., Eglite M.E., Drozdova L.V. i dr. Voprosy gigiyeny truda i sostoyaniye zdorov'ya rabochikh v proizvodstve kormov//Gigiyena truda i prof. zabol.- 1976.-No 10.-S. 43-45.
 15. Stezhka V.A.,Kuchuk A.A.,Dmitrukha N.N. (1991),”The immune status of persons exposed to feed dust”, Gigiena i sanitariya, No 8, 30-33.
 16. Kononenko A.O., Volkov V.Y., Borodin V.V., Sterenbohen M.YU. Porivnyalnyy analiz vymoh Zakonodavstva Ukrayiny ta EC shchodo zakhystu pratsivnykiv vid shkidlyvoyi diyi biolohichnykh materialiv//Inf. byul. z okhorony pratsi.- 2004.- No 2.- S. 5-7.
 17. Krasnyuk Ye.P. Aktual'nyye voprosy professional'noy patologii i meditsinskoye obsluzhivaniye rabotnikov sel'skogo khozyaystva//Gig. truda: Resp. mezhved. sb.- 1991.- Vyp.27.-S. 83-88.
 18. Krasnyuk Ye.P. Pylevoy bronkhit.- K.: Zdorov'ye.- 1990,- 152 s.
 19. Krasnyuk, E.P., Tsapko, V.G. (1999),”The influence of biological factors of the production environment”, Vracheb. delo, No 1,11-18.
 20. Lebedeva I.V., Gurvich Ye.B. Ponyatiye riska v epidemiologicheskikh issledovaniyakh//Med. truda i prom. ekol.- 1993.-No 3-4.-S. 4-5.
 21. Mikotoksiny. Gigiyenicheskiye kriterii sostoyaniya okruzhayushchey sredy,- Geneva: WHO, 1982.145 s.
 22. Mosendz S.A., Savchenko I.L., Sterenbogen M.Yu (1988), “Risk factors in livestock and fodder production”, Scientific and technological progress and occupational health problems. - Kiev: MZ USSR, 93-94.
 23. Novikov S.M. Metodologiya analiza riska v sovremennoy toksikologii//Mater. 2 s"yezda toksikologov Rossii,- M., 2003.- S. 14-16
 24. Olefir A.I.(1981), Biologicheskiye vrednosti//Gigiyena truda v sel'skokhozyaystvennom proizvodstve [Biological hazards. In: Occupational health in agricultural production] (ed. L.I. Medved, Yu.I. Kundiyev), Moscow, 141-155.
 25. Olefir A.I. O neobkhodimosti reglamentatsii urovney bakterial'noy flory v vozdukhe zhivotnovodcheskikh pomeshcheniy//Gigiyena i sanitariya,- 1985-No 4. -S. 79-80.
 26. Padalkin V.P., Shteynberg G.B. Biologicheskiy faktor proizvodstvennoy i okruzhayushchey sredy/ /Rukovodstvo po gigiyene truda/Pod red. N.F.Izmerova.- M.: Meditsina. 1987.-T.2,- S. 263-275.
 27. Pivovarov YU.P., Korolik V.V. Promyshl¬nyye mikroorganizmy - prichina vozmozhnogo negativnogo deystviya na okruzhayushchuyu sredu i zdorov'ye cheloveka//Toksikol. vesti.- 1994.-No 6.-S. 13-16.
 28. Prosvernitsyn S.A. Vliyaniye proizvodstvennoy pyli kombikormovykh zavodov na organy dykhaniya cheloveka i zhivotnykh: Avtoref. diss. .,. k.m.n,- L., 1979.- 15 s.
 29. Professional'nyye zabolevaniya rabotnikov sel'skogo khozyaystva (1989),[ Occupational Diseases of Agricultural Workers], (ed. Yu.I. Kundiev. E.P. Krasnyuk), 2nd edition, Kiev, Zdorov’ya.
 30. Trakhtenberg I.M., Timofiyevskaya L.A., Kvyatkovskaya I.YA. (1987),Metody izucheniya khronicheskogo deystviya khimicheskikh i biologicheskikh zagryazniteley [Methods for chronic effects of chemical and biological pollutants], Riga: Zinatne.
 31. Tutel'yan V.A., Kravchenko L.V. Mikotoksiny.- M.: Meditsina. 1985,-289 s.
 32. Tutel'yan V.A. Prirodnyye toksiny i problemy biobezopasnosti//Mater. 2 s"yezda toksikologov Rossii.- M., 2002,- S. 115-116.
 33. Tsapko V.G.(1986), Aktual'nyye voprosy gigiyeny truda v sovremennom zhivotnovodstve i kormoproizvodstve [Actual problems of occupational health in modern animal husbandry and fodder production],Voprosy okhrany truda i zdorov'ya sel'skokhozyaystvennykh rabochikh, Krasnodar,8-10.
 34. Tsapko V.G., Savchenko I.L. (1989), “On the problem of hygienic regulation of biological hazards”, Gigiena i sanitaria, No 6, 59-60.
 35. Tsapko V.G. M.Sterenbogen.(1999), “The role of the biological factor in the formation of working conditions at the facilities of the agro-industrial complex”, Med. truda i prom. ekol., No 4, 15-19.
 36. Tsapko V.G., Sterenbogen M.Yu., Chudnovets A.Ya. (2000) “To the problem of the principles of classification of biological preparations for agricultural and industrial use”, Gig. pratsi, Issue 31,59-168.
 37. Tsapko V.G., Sterenbogen M.U., Chudnovets A.Y., Dmitruha N.A.(2002),”Hygienic assessment of the working conditions in production of microbiological carotene and their impact on the workers’ health”, Gig. pratsi, Issue 33,20-24.
 38. Tsapko V.G., Sterenbogen M.Yu., Chudnovets A.Ya.(2003), “Results of scientific research and priority areas in the field of hygienic assessment of biological factors”, Gigiena truda, Vol.34,No 1,54-66.
 39. Tsapko V.G., M. Sterenbogen. Y. Chudnovets A.Ya.(2004), “ Working conditions and health of workers in production with biotechnologies based on microbial synthesis”, Gigiena truda, Vol. 35, 37-50.
 40. Shirokov YU.G. K sozdaniyu kriteriyev riska professional'nykh zabolevaniy//Med. truda i prom. ekol,- 1993.-No 3.-S. 18-22.
 41. Dutkiewicz J. Bacteria and fungi in organic dust as a potential health hazard//Ann. Agric. Envir. Med.- 1997.-No 4.-P. 11-16.
 42. Dutkiewicz J. Bacteria and their products as occupational allergens//Pneum. Alergol. Pol.- 1992.- V.60. No 2.-P. 14-21.
 43. Dutkiewicz J. Bacteria in farming environment//Eur. J. Respir. Dis - 1987- No 1- P. 71-88.
 44. Dutkiewicz J., Jablonski L. Biologiczne szkodli- wosci zawodowe.-Warszawa: PZWL. 1989.
 45. Lacey J. Airborne agents of Occupational lung disease and their detection//Ann. Agric. Envir. Med.- 1995,-V.2, No 1.- P. 31-35.
 46. Lacey J., Crook B. Fungal and actinomycete spores as pollutants of the workplace and occupational allergens//Ann. Occup. Hyg.- 1998.-No 32.-P. 515-533.
 47. Lacey J., Dutkiewicz J. Bioaerosols and occupational lung disease//J. Aerosol Sci.- 1994.-V.25. No 8,- P. 1371-1404. https://doi.org/10.1016/0021-8502(94)90215-1
 48. Sorenson W.G. Mycotoxins as potential occupational hazards//Develop. Ind. Microb.- 1990.- V.31.- P. 205-211.