You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BIOLOGICAL EFFECTS OF THE COMBINED ACTION OF THE MAGNETIC FIELD 50 Hz, NOISE AND MICROCLIMATE UNDER CHRONIC EXPOSURE (EXPERIMENTAL STUDIES)

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04.070

Nazarenko V.I.

BIOLOGICAL EFFECTS OF THE COMBINED ACTION OF THE MAGNETIC FIELD 50 Hz, NOISE AND MICROCLIMATE UNDER CHRONIC EXPOSURE (EXPERIMENTAL STUDIES)

SI «Institute for Occupational Health» of AMS of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The studies of the chronic (8 months) exposure of physical factors of different energetic nature: the magnetic field (MF) 50 Hz of 7, 250 and 7000 mkT levels of white noise (80 dBA) and high air temperature (28? C) in different combinations were conducted on white rats in experimental conditions. It was established that the peculiarity of the biological action of physical factors is their polytropicity in combination with their selectivity, which by the strength of their effect on selected physio-logical body systems, can be defined in such sequence: for MF 50 Hz — blood circulation systemt, the system of lipid peroxidation and antioxidant protection (POL/AOP), central nerves system (CNS); for noise — CNS, the system of POL/AOP, blood circulation system; for high air temperature — haematological indices, blood circulation system, POL/AOP Basing on the conducted studies it was supposed that biological integration of the combined action of factors can be developed at different hierarchical levels of the structural functional organization of the body; however, a universal link of such interaction of these effects are CNS and POL/AOP systems. By the trends of the functional changes (slowing of the heart rhythm, increase in the leucocytes number, decrease of haemoglobin contents in blood, disorders of the thermoregulation function) it was established the similarity of the biological action of MF 50 Hz with 7 mkT and 7000 mkT levels, pointing to the actuality of the problem of «low levels» concerning the effect of electromagnetic fields of industrial frequency on biological subjects. The unfavourable effect of low levels of MF 50 Hz on the body requires the development of the appropriate methodical approaches to hygienic regulation of this factor, especially, in respect of its long-term exposure in combination with noise and high air temperature.

Key words: combined action, magnetic field 50 Hz, noise, high temperature, air, low levels, chronic exposure

References

 1. Suvorov G.A., Prokopchenko L.V., Afanas'yeva R.F., Pal'tsev YU.P. Problemy gigiyenicheskogo normirovaniya fizicheskikh faktorov dlya obespecheniya sotsial'no- gigiyenicheskogo monitoringa // Vestn. SPb Gosmedakadem. im. Mechnikova.- 2001.- No 2.- S.68-71.
 2. Knizhnikov V.A., Dushutin K.K. Problemy gigiyenicheskoy reglamentatsii effektov kombinirovannogo i sochetannogo vozdeystviya // sb.: Metodologicheskiye aspekty gigiyenicheskogo issledovaniya sochetannykh i kombinirovannykh vozdeystviy, M.: MZ,1986.- S. 12-19.
 3. Izmerov N.F., Lipenetskaya T.D., Matyukhin V.V. Kontseptsiya tserebral'nykh mekhanizmov v dolgovremennoy adaptatsii k neblagopriyatnym faktoram okruzhayushchey sredy v svete nauchnogo naslediya I.M. Sechenova / / Med. truda i prom. ekologiya.- 2005, No 2.- S. 1-7.
 4. Trachtenberg I.M. (1997),"The problem of low-intensity toxic effects is a tribute to the creative romanticism of the past or necessity, dictated by the realities of the present", Toksikologicheskiy vestnik, 1. 6-11.
 5. Trakhtenberg I.M., Tychinin V.A.(1977), To general biological ideas about adaptation, compensation and addiction in modern preventive toxicology", Gigiyena i sanitaria, 1-9.
 6. Trachtenberg I.M. (1980), "Problems of norms and criteria for assessing the impact of factors of the working environment on the body", Gigiyena truda i profess. zabolevania, 6, 38-42.
 7. Trimmel M., Schwaiger E. Effects af an ELF (50 Hz, 1mt) electromagnetic field (EMF) on concentration in visual attention, perception and memory including effects of EMF sensitivity // Toxicol. Lett.- 1998.- Aug 96-97.- P. 377-382. https://doi.org/10.1016/S0378-4274(98)00096-4
 8. Weaver J.C., Vaughan T.E. Biological effects due to weak electric, and magnetic fields: The temperature variation threshold // Biophys. J.- 1999.- V. 76.- P. 3026-3030. https://doi.org/10.1016/S0006-3495(99)77455-2
 9. Serdyuk A.M. Vzaimodeystviye organizma s elektromagnitnymi polyami kak s faktorom okruzhayushchey sredy.- K.:Nauk.dum,1977.- 226 s.
 10. Koyama S., Nakahara T. ELF electromagnetic fields increase hydrogen peroxide (H2O2)-induced mutations in pTN89 plasmids // Mut. Res.- 2004.- V.560.- P. 27-32. https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2004.01.012
 11. Frazier M. E., Reese J. A., Morris J. E., Jostes R. F., Miller D. L.: Exposure of mammalian cells to 60-Hz magnetic or electric fields: analysis of DNA repair of induced, single-strand breaks // Bioelectromag.- 1990.- V. 11.- P. 229-234. https://doi.org/10.1002/bem.2250110304
 12. Trakhtenberg I.M., Sova R.E., Sheftel V.O., Onikienko F.A. (1978), "Pokazateli normy u laboratornykh zhivotnykh v toksikologicheskom eksperimente (sovremennyye predstavleniya i metodicheskiye podkhody, osnovnyye parametry i konstanty) [Norm indicators in laboratory animals in a toxicological experiment (modern ideas and methodological approaches, basic parameters and constants), Meditsina, Moscow, Russia.
 13. Zapadnyuk I.P., Zapadnyuk V.I., Zakhariya Ye.A., Zapadnyuk B.V. Laboratornyye zhivotnyye.- K.: Vishcha shkola,1983.- 262 s.
 14. Vidimski I., Vishek V., Andel M. i dr., Preventivnaya kardiologiya (Per.s cheshsk.)-K.: Zdorov'ya, 1986.- 392
 15. Ivanov K.P. Osnovy energetiki organizma. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty. Obshchaya energetika, teploobmen i termoregulyatsiya (T. 1)- L.:Nauka,1990.- 304 s.
 16. McCord J.M., Fridovich I. Superoxide dismutase: an enzymic function for erythrocuprein (hemocuprein) // J. Biol. Chem.- 1989.- V.244, No 22.- P. 6049-6055.
 17. Aebi H. E. Enzymes 1: oxidoreductases, transferases // In: Bergmeyer H., Ed. Methods of enzymatic analysis.- 1980.- V. III.- P. 273 - 282.
 18. Andreyeva L.I., Kozhemyakin L.A., Kishkun A.A. Modifikatsiya metoda opredeleniya perekisey lipidov v teste s tiobarbiturovoy kislotoy // Laboratornoye delo.- 1988.- No 11.- S.41-43.
 19. Tatkeyev T.A., Amanzhol I.A., Zharylkasyn ZH.ZH., Otarov Ye.ZH., Musin Ye.M. Biokhimicheskiye i fiziologicheskiye pokazateli u eksperimental'nykh zhivotnykh pod vozdeystviyem kompleksa proizvodstvennykh faktorov // Med.truda i prom.ekologiya.- 2006.- No 4.- S. 41.- 43.
 20. Shandala M.G., Antomonov M.YU. Ispol'zovaniye statisticheskikh otsenok pri postroyenii dozoeffektivnykh zavisimostey i opredeleniya porogov deystviya faktorov // Gigiyena i sanitariya.- 1986.- No 7.- S. 26-28.
 21. Simonov P.V. Tri fazy v reaktsiyakh organizma na vozrastayushchiy stimul.- M.: Izd-vo AMN SSSR- 1962.- 264 s.
 22. Guideline for Industry Dose-Response Information to Support Drug Registration // Federal Register- 1994.- V. 59.- No 216.- P. 55972-55976.
 23. Carelli G., Iavicoli I., Nicol, Castellino N. Hormesis and industrial hygiene: a new hypothesis for low-dose response in occupational risk assessment / / Proc.Sci.Conf. on NON-LINEAR DOSE-RESPONSE RELATIONSHIPS IN BIOLOGY, TOXICOLOGY AND MEDICINE, June 11-13, 2002.- Univers. of Massachusetts Amherst, MA 01003.- 2002.- P.14-16 // www.belleonline.com
 24. Shakhbazyan G.KH., Shleyfman F.M. Gigiyena proizvodstvennogo mikroklimata.- K.:Zdorov'ya, 1977.134 s.
 25. Izmerov N.F., Suvorov G.A. i dr. Shum / Fizicheskiye faktory: ekologo-gigiyenicheskaya otsenka (Rukovodstvo).Gl.16.- M.: Med,1999.- S. 6-138.
 26. Professional'nyy risk. Spravochnik. Pod red. Akademika RAMN Izmerova N.F. i Denisova.E.I.- M.: Sotsizdat, 2001.- 267 s.
 27. Suvorov G. A., Shkarinov L.N., Denisov Ye.I. Gigiyenicheskoye normirovaniye proizvodstvennykh shumov i vibratsiy.- M.: Med, 1984.- 187 s.
 28. Shleyfman F.M., Karnaukh N.G. Vliyaniye nagrevayushchego mikroklimata na zdorov'ye rabotayushchikh // Vrachebnoye delo.- 1986.- No 4.- S. 91-95.
 29. Shleyfman F.M., Tashker. Lashchuk A.A. Biologicheskiy i kardiopul'monal'nyy vozrast rabotayushchikh v usloviyakh nagrevayushchego mikroklimata // Gigiyenicheskiye osnovy profilaktiki neblagopriyatnogo vozdeystviya proizvodstvennogo mikroklimata na organizm cheloveka.- M., 1992.- Vyp. 43.- S. 38-44.
 30. Afanas'yeva RF., Bessonova N.A., Burmistrova O.V., Gubernskiy YU.D., Repin G.N. Mikroklimat / Fizicheskiye faktory: ekologo-gigiyenicheskaya otsenka (Rukovodstvo). Gl.10.- M.:Med,1999.- S. 356-424.
 31. Presman A. S. Elektromagnitnyye polya i zhivaya priroda.- M.:Nauka,1968.- 288 s.