You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

COMPARATIVE STUDY OF THE CONTENT AND SIZE OF CIRCULATING IMMUNE COMPLEXES IN BLOOD SERUM IN EXPERIMENTAL TOXIC, DUST AND TOXICO-DUST BRONCHITIS IN RATS

DOI xxxxxxxx

Krushevsky V.D.1, Stezhka V.A.2

COMPARATIVE STUDY OF THE CONTENT AND SIZE OF CIRCULATING IMMUNE COMPLEXES IN BLOOD SERUM IN EXPERIMENTAL TOXIC, DUST AND TOXICO-DUST BRONCHITIS IN RATS

1Ukrainian Scientific-Research Institute of Industrial Medicine, Kryvoi Rog

2State Institution «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

In the dynamics of experimental toxic (NOx; S02), dust (large-dispersive Si02; amorphous hydrofobic Si02) and toxico-dust (amorphous hydrofobic Si02+NOx; amorphous hydrofobic Si02+S02) chronic bronchitis in 350 rats a comparative research of peculiarities of cumulation in blood serum and sizes of circulating immune complexes (CIC) was conducted. It was estab­lished that for pathogenesis of such experimentally reproduced pathological states at the stage of chronisation,e production and cumulation in blood serum of most pathogenic average-molecular CIC is specific.

Key words: toxic, dust, toxico-dust chronic bronchitis, circulating immune complexes, rats

References

 1. Kundiyev YU. I. Meditsina truda v Ukraine na poroge XXI veka // Med. truda i prom. ekologiya- 1998.-No 6.-S.9-13.
 2. Izmerov N. F. Meditsina truda v tret'yem tysyacheletii // Med. truda i prom. ekologiya.- 1998.- No 6.- S. 4-9.
 3. Handy R.D., Kammer К, Lead J.R. е.а. The ecotoxi- cology and chemistry of manufactured nanoparticles // Ecotoxicol.- 2008.- V. 17.-No 4.-P. 287 -317.
 4. Baibus J.M., Maynard A.D., Colvin V.L. Meeting Report: Hazard assessment for nanoparticles - Report from an interdisciplinary Workshop // Envir. Health Persp.- 2007.-V. 115.- No 11.-P. 1664-1669.
 5. Stezhka B.A., Slabchenko V.H Do patohenetychnoho mekhanizmu formuvannya khronichnoho bronkhitu u pro¬khidnykiv vuhilʹnykh shakht // Nauchno-praktych. konf. “Aktualʹnye problemy med. truda y ékolohyy Donbassa”, Donetsk, 2001.- S.200-201.
 6. Stezhka V.A., Didenko M.N., Zinchenko V.N., Matveyeva A.YU. (2007), “Issledovaniye nekotorykh biologicheskikh effektov nanochastits vysokodispersnogo kremnezema v khronicheskom eksperimente na krysakh” [Investigation of some biological effects of highly dispersed silica nanoparticles in a chronic experiment on rats], Okhorona zdorov’ya Ukrainy, 1, 20-24.
 7. Stezhka V.A., Leonenko O.B., Didenko M.M. ta in. (2007), “Ustanovleno toksychnyy efekt nanochastynok amorfnoho vysokodyspersnoho kremnezemu” ,Zbirka tez dopovidey naukovo-prakt. konf. “Aktualʹni pytannya hihiyeny ta ekolohichnoyi bezpeky Ukrainy” [The toxic effect of nanoparticles of amorphous highly dispersed silica has been established], Collection of abstracts Conf. "Topical issues of hygiene and environmental safety of Ukraine", 7, 159-160.
 8. Stezhka V .A., Vitte P.N., Dmytrukha N.N. y dr. (2003), “Soblyudenye pryntsypov byoétyky pry yzuchenyy vlyyanyya na orhanyzm cheloveka promyshlennykh za¬hryaznyteley horodskoho vozdukha”, Mizhnar. naukova konfer. “Etychni problemy medytsyny pratsi ta hihiyeny dovkillya” [Compliance with the principles of bioethics in the study of the effect of industrial air pollutants on the human body], Intern. scientific conference, “Ethical problems of occupational medicine and environmental hygiene”, Kyiv, 63-65.
 9. Stezhka VA, Dmitrukha NN, Pokrovskaya T.N. et al. (2003), “The effect of nitrogen oxides on the immunological reactivity of the organism of workers of a chemical plant”, Dovkillya ta zdorovya, 1, 31-36.
 10. Chernushenko Ye. F., Kolosova L. S., Shatko Ye. P. i dr. Autoimunnyye protsessy i ikh rol' v klinike vnutrennikh bolezney.- K.: Zdorov’ya, 1985.- 160 s.
 11. Alekseyeva O.G. Immunologiya professional'nykh khronicheskikh bronkholegochnykh zabolevaniy // M: Meditsina, 1987.- 224 s.
 12. Gleichmann Н., Gleichmann Е. Mechanisms of autoimmunity // Immunotoxicology (Ed.A.Berlin e.a.). Martinus Nijhoff Publishers, 1987.- P. 39-60.
 13. Morley J. Lung reactions to environmental chem­icals // Immunotoxicology (Ed.A.Berlin e.a.). Martinus Nijhoff Publishers, 1987.-P. 473-481.
 14. Vynarsʹka O. I., Nikonova H. O., Ifyhorenko L. YE., Lukʺyarchuk S. V. Osnovni naukovi doslidzhennya za ostanni roky ta perspektyvy rozvytku imunotoksyko- lohichnykh doslidzhenʹ u hihiyeni // Dovkillya ta zdorovʺya- 2006.- No 3.- S. 28-32.
 15. Sistema immuniteta pri zabolevanii vnutrennikh organov // (Pod red. M. Gandzhi).- K..-Zdorov’ya.- 1985.- 180 s.
 16. Loginov A.S., Tsaregorodtseva T.M., Zotina M.M. Immunnaya sistema i bolezni organov pishchevareniya.- M.: Meditsina, 1986.- 256 s.
 17. Karnaukh M. H., Krushevsʹkyy V. D., Luhovsʹkyy S. P., Komarov M.A. Morfofunktsionalʹni zminy v lehenyakh laboratornykh tvaryn u patohenezi eksperymentalʹnoho khronichnoho bronkhitu toksychnoyi ta pylovoyi etiolohiyi // Hihiyena naselenykh mistsʹ.- 2003.- Vyp. 41.-S.53-58.
 18. Metodicheskiye ukazaniya na fotometricheskoye opredeleniye dvuokisi azota v vozdukhe/ No 1638-77 Utverzhdeny M3 SSSR/ 18 aprelya 1977g.
 19. Metodicheskiye ukazaniya na fotometricheskoye opredeleniye sernistogo angidrida/ No 1642-77 Utverzhdeny M3 SSSR/ 13 aprelya 1977g.
 20. Yelovskaya L. T., Kapitanov YU. T., Yaglov V. V. i dr. Modeli eksperimental'nogo pnevmokonioza i pylevogo bronkhita pri ingalyatsionnom vozdeystvii pyli // Gig. i san.- 1986.- No 6.- S. 19-22.
 21. Belokrinitskiy D. V. Metody klinicheskoy immunologii // Laboratornyye metody issledova¬niya v klinike (Pod red. V. V. Men'shikova).- M.: Meditsina, 1987.-S.292.
 22. Struchkov P. V., Konstantinova N. A, Chuchalin A.G. i dr. Izmeneniya fiziko-khimicheskikh svoystv immunnykh kompleksov pri gemosorbtsii // Sovetskaya meditsina.- 1985- No 1-S.35-39.