You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONTRACTILE CAPACITY OF LEFT VENTRICLE IN MINERS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ASSOCIATED ARTERIAL HYPERTENSION

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.026

Rubtsov R.V.

CONTRACTILE CAPACITY OF LEFT VENTRICLE IN MINERS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ASSOCIATED ARTERIAL HYPERTENSION

Ukrainian Research Institute of Industrial Medicine, Kryvoi Rog

Full article (PDF), RUS

The data on studies of the left ventricle (LV) in miners with occupational COPD and associated arterial hypertension (AH) have been analyzed. Linear, volume and LV systolic function indices have been studied by ultrasound investigation. It was established that a substantial decrease of contractile capacity of LV in miners with occupationally caused chronic obstructive pulmonary diseases and associated arterial hypertension occurred due to the indexes of blow volume, output fraction, volu¬metric output rate and the rate of myocardial libers circulatory contraction. Thus, general and specific resistance of vessels was considerably increased. The timely diagnostics and the following monitoring of these alterations allow to improve the sys¬tem of secondary prophylaxis of this disease and associated arterial hypertension.

Key words: left ventricle, arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, miners

References

 1. Aysanov Z.R., Kalmanova Ye.N., Chuchalin A.G. Khronicheskaya obstruktivnaya bolezn' legkikh v sochetanii s serdechno-sosudistymi zabolevaniyami: lecheniye ingalyatsionnymi kholinoliticheskimi preparatami//Terapevt. arkh.-2004.-No12.-S. 81-82.
 2. Bobrov V.A., Fushtey I.M., Bobrova V.I. Sistemnaya arterial'naya gipertenziya pri khronicheskoy bronkhial'noy obstruktsii: sovremennyye vzglyady i novyye nalravleniya//Klinich. meditsina.- 1995.-No 3.-S. 24-28. https://doi.org/10.1016/0920-5861(95)00037-G
 3. Ivanytsʹkyy R.I. Sakharchuk 1.1., Tsyhankov A.T. ta in. Funktsiya livoho shlunochka sertsya u khvorykh na khronichnyy obstruktyvnyy bronkhit//Vracheb. delo.- 1992.- No 4.-S. 67-69.
 4. Karnaukh N.G., Koval'chukT.A. Aktual'nyye voprosy professional'noy pylevoy patologii legkikh: Posobiye dlya vrachey.- K.: Kniga. 2004.- 104 s.
 5. Ку Kushakovskiy M.S. Gipertonicheskaya bolezn' (essentsial'naya gipertenziya).-SPb.: Sotis. 1995. - 311s.
 6. Ol'binskaya L.I., Ignatenko S.B. Rol' sistemy tsitokinov v patogeneze khronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti//Terapevt. arkh.- 2001,- No 12.-S. 82-84.
 7. Svishchenko Ye.P., Kovalenko V.N. Arterial'naya gipertenziya: Prakticheskoye rukovodstvo/Pod red. V.N.Kovalenko.- K.: Morion. 2001.- 528 s.
 8. Chuchalin A.G. Khronicheskiye obstruktivnyye bolezni legkikh.- M.: Binom. 1999,- 512 s.
 9. Feygenbaum X. Ekhokardiografiya,- M.: Vidar. 1999 -512 s.
 10. Devereux R.V., Reichek N. Echocardiographie determination of left ventricular mass in man anatomic validation of the method//Circulation.- 1977,- V.55.- P. 613-618. https://doi.org/10.1161/01.CIR.55.4.613
 11. Marwick T.H. "techniques for comprehensive two dimensional echocardiographie assessment of left ventricular systolic function//Heart.- 2003.- V.89 (Suppl.3).- P. 1112-1118. https://doi.org/10.1136/heart.89.suppl_3.iii2
 12. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Task force for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. European Society of Cardiology / /Eur Heart J.- 2001.- V.22. No 17.- P. 1527-1560. https://doi.org/10.1053/euhj.2001.2783