You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONTROL OF THE CONTENT OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE AIR OF THE WELDER'S WORKING ZONE

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.016

Kucheruk T.K., Korshun M.N., Salnikova N.A.

CONTROL OF THE CONTENT OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE AIR OF THE WELDER'S WORKING ZONE

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), RUS

The multi-component and changeable character of air content in welder’s working zone makes it difficult to conduct sani¬tary control and a hygienic assessment. It is due to gaseous and vapor phase of the welding aerosol (WA) and depends on the content of materials involved into a welding process (steel of different types), welding materials (electrodes, cords), condi¬tions of welding (under (lux, argon, etc.).In the article it is postulated that it is impossible (with due of the above) to ground a universal, using a gravimetric analysis, a hygienic standard for a «welding dust» following which safe work conditions for workers exposed to a «welding aerosol» can be guaranteed. The authors suppose that, at present, the only possible control of welder’s working conditions is by the com¬ponents of welding aerosols, which are representative from the point of view of sanitary and toxicological requirements, i.e. by solid constituent of the welding aerosol (SCWA) and by gas constituent of the welding aerosol (GCWA), with estimation of the obtained data, taking into account the presence of substances of the same direction in the WA.

Key words: welding aerosol, SCWA, GCWA, hygienic regulation, working zone air, control

References

  1. Gorban' L.N.. Timoshina D.P. Trud i zdorov'ye svarshchika: sovremennyye gigiyenicheskiye, mediko-sotsial'nyye i ekonomicheskiye problemy//Trudy 1-y mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii,- Odessa, 2002.- S. 456-466.
  2. Lubyanova I.P. (1999),”The nature and structure of work-related diseases in steel and iron welders”, Dovkillya i zdorovya, 3, 51-56.
  3. SP 1009-73 Sanitarnyye pravila pri svarke, naplavke rezke metallov, 1973.
  4. Metodicheskiye ukazaniya po profilaktike zabolevaniy u rabochikh pri novykh metodakh svarki i naplavki s ispol'zovaniyem novykh svarochnykh materialov,-K.. 1976-20 s.
  5. MU 4945-88 Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu vrednykh veshchestv v svarochnom aerozole (tverdaya faza i gazy).- 110 s.
  6. GOST SSBT 12.1.005-88 "Obshchiye sanitarno-gigiyenicheskiye trebovaniya k vozdukhu rabochey zony.
  7. SN 4617-88 «Predel'no dopustimyye kontsentratsii (PDK) vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony».
  8. Gorban' L.N. Sovremennoye sostoyaniye kontrolya za soderzhaniyem vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony pri svarochnykh rabotakh//Gigiyena truda i prof. zabol,- 1991,-No 2.-S. 37-40.
  9. Gorban' L.N., Prilipko V.A., Cherednichenko V.M., Kireyev V.I. Materialy po obosnovaniyu PDK v vozdukhe rabochey zony svarochnogo aerozolya, soderzhashchego marganets, khrom i nikel'//Gigiyena truda i prof. zabol,- 1986,- No 5,- S. 26-29.