You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DETERMINATION OF CONTENT OF HEAVY METALS IN HAIR WITH THE HELP OF METHODS OF DIFFERENTIAL PULSED POLAROGRAPHY AND X-RAY FLUORESCENT SPECTROSCOPY

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.058

Djaparidze Dj.l.1, Shavgulidze N.V.1, Havtasi N.S.1, Enukidze L.G.1, Harischarishvili I.Z.2,Kirilenko E.K.3, Galchenko S.N.4

DETERMINATION OF CONTENT OF HEAVY METALS IN HAIR WITH THE HELP OF METHODS OF DIFFERENTIAL PULSED POLAROGRAPHY AND X-RAY FLUORESCENT SPECTROSCOPY

1Institute of inorganic chemistry and electrochemistry named by R. I. Agladze, Tbilisi, Georgia

2Centre of medical elementology «Bioelement», Tbilisi, Georgia

3Scientific and technical centre «Viria», Kiev, Ukraine

4National Taras Shevchenko University of Kiev, Kiev, Ukraine

Full article (PDF), RUS

This article deals with a topical problem of microelement analysis of biological substratums. Influence of toxic elements on organism was examined. We mostly drew attention to the following two methods of analytical analysis of bioassays: differen-tial pulsed polarography and X-ray fluorescence.The results of simultaneous determination of ions of Pb (II), Zn (II) and Cu (II) in hair wen: presented with the help of DPP method and of RFA. The comparative estimation of results from DPP and X-ray fluorescence method was conducted.

Key words: differential pulsed polarography. X-ray fluorescence, bioassay, microelement analysis

References

 1. Kharischarishvili I. 3., Gorgoshidze B. Ye. Analiz mikroelementnogo sostava volos rentgeno-fluorestsentnym metodom i yego znacheniye v dele diagnostiki zabolevaniy cheloveka // Eksperimental'naya i klinicheskaya meditsina.- 2006.- No 7(32).- S. 65-67.
 2. Gorgoshidze B. Ye., Kharischarishvili I. 3. Voprosy meditsinskoy elementologin i znacheniye opredeleniya mikroelementov v biosubstratakh dlya diagnostiki i profilaktiki zabolevaniy reproduktivnoy sistemy // Eksperimental'naya i klinicheskaya meditsina.- 2006,- No 6(3)).- S. 60-63.
 3. Salam Mukhamed Rateb. Petrov S. I. Opredeleniye mikroprimesey medi (II). svintsa (II) i kadmiya (II) v pishchevykh produktakh metodom inversionnoy vol¬tamperometrii // Z. anal. khimii.- 1984.-T. XXXIX. vyp. 12,-S. 2172-2174.
 4. Mikroelementy v pitanii cheloveka. Doklad komiteta ekspertov VOZ.- M.: Meditsina. 1975,- No 532.- 73s.
 5. Trakhtenberg I. M., Kolesnikov V. S., Lukovenko V. M. (1994), Tyazhelyye metally vo vneshney srede [Heavy metals in the environment], Navuka i tekhnika, Minsk, Belarus.
 6. Osipova Ye. A. Elektroanaliticheskiye metody i problema okhrany okruzhayushchey sredy // Sorosovskiy Obrazovatel'nyy Zhurnal,- 2001.- No 2,- S. 47-5
 7. Shavgulideye N. V.. Gabrichidze O.A., Yenukpdze L. G.. Lezhava N. G.. Gorkhard V., Dzhaparidze Dzh. I. Polyarograficheskoye opredeleniye ionov svintsa, tsinka, medi i kadmiya v krovi i syvorotke krovi / / Georgian engineering news.- 2004.- No 2.- S. 101-103.
 8. Ryan D. E, Holzbecher I., Stuart D.C. Trace ele­ments in scalp-hair of persons with multiple sclerosis and of normal individuals // Clin. chem. - 1978,- V. 24,- P. 1996-2000. https://doi.org/10.1093/clinchem/24.11.1996
 9. Assanlan G. S.. Obenleas P - Ibid.- 1977,- V. 23.- P. 1771-1772. https://doi.org/10.1093/clinchem/23.9.1771
 10. Certificate of Certified Reference Materials. Issued in 2004. Approved by China National Analysis Center for Iron and Steel.
 11. Fedoseyenko M. V., Shilyayev P. R, Gromova O. A. i dr. Znacheniye i rol' mikroelementozov v fiziologii i patologii cheloveka // Uchebnoye posobiye dlya studen-tov meditsinskikh vuzov. GOU VPO Ivanovskaya gosu¬darstvennaya meditsinskaya akademiya Ministerstva zdravokhraneniya RF - Ivanovo.- 2004 G.- S. 9-10.