You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DETERMINATION OF CRITERIA OF THE TOXIC EFFECT OF SOME ANTI-DIABETIC MEDICINES FOR THEIR HYGIENIC REGULATION

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.031

Palagina I A., Kudrya M.Ya., Kolodub F.A., Karpenko N.O., Kozar V.V., Kavok N.S., Ustenko N.V.

DETERMINATION OF CRITERIA OF THE TOXIC EFFECT OF SOME ANTI-DIABETIC MEDICINES FOR THEIR HYGIENIC REGULATION

Institute of Endocrine Pathology Problems of AMS of Ukraine, Kharkov

Full article (PDF), UKR

The effect of anti-diabetic drugs Phcnsuccinal and Diacamph on the whole body and on its specific organs and systems with due account of changes of integral, functional, metabolic and immune indices in rats was studied in inhalation exposures. The criteria of inhalation toxicity of these drugs were established (disorders in pro-oxidant-antioxidant homeostasis and in the state of non-specific resistance). These criteria have been recommended for establishing threshold concentrations and hygienic regulation of anti-diabetic compounds with anti-oxidant activity.

Key words: anti-diabetic drugs, inhalation exposure, criteria of toxicity, pro-oxidant-antioxidant homeostasis, non-specific resistance, hygienic regulation

References

 1. Metodychni vkazivky z obgruntuvannya HDK likarskykh zasobiv u povitri robochoyi zony i atmosfernomu povitri naselenykh mists//Metod. vkazivky MV 1.1.5-121-2005.- MOZ Ukrayiny, Derzh. san. epid. sluzhba.- K., 2005,- 3O s.
 2. Kozyreva F.U., Semenova V.V., Sidorin G.I. Kriterii bezopasnosti biologicheski aktivnykh ve¬shchestv i problemy ikh gigiyenicheskogo reglamentirovaniya//II s"yezd toksikologov Rossii (Moskva, 10-13 noyabrya 2003 g.): Tez. dokl.- M., 2003.- S. 133-134.
 3. Pochernyaeva V.F., Tsebrzhynskyy O.Y., Shysh N.V. Prooksydantno-antyoksydantnyy homeostaz//Bukovynskyy med. visn.- 2005.- T.9, No 2.-S. 212-214.
 4. Horbenko N.I. Patohenetychne obgruntuvannya efektyvnosti pokhidnoho yantarnoyi kysloty - fensuktsynalu v terapiyi tsukrovoho diabetu ta yoho sudynnykh uskladnen: Avtoref. dys.,., d-ra biol. nauk. -Kharkiv, 2004.-36 s.
 5. Merzlikin S.I. Rozrobka i standartyzatsiya oryhinalnoho antydiabetychnoho zasobu na osnovi (±)-tsys- 3-(2(-benzimidazolil)-1,2,2-trymetyltsyklopentan- karbonovoyi kysloty: Avtoref. dys. .,. d-ra farm. nauk,- Kharkiv, 2004.- 36 s.
 6. Vladimirov V.A., Suslov T.B. Sverkhslaboye svecheniye v biologii//Tr. MOIP.- M.: Nauka, 1974.- S. 38-51.
 7. Bredford М.М. A rapid and sensitive method for quantification of microgram quantities of proteins utili­zing the protein-due binding//Anal. Biochem.- 1976.- V.72.-P. 248-252. https://doi.org/10.1006/abio.1976.9999
 8. Stal'naya I.D. Metod opredeleniya diyenovoy kon"yugatsii nenasyshchennykh vysshikh zhirnykh kislot//Sovremennyye metody v biokhimii.- M.: Meditsina, 1977.-S. 63-64.
 9. Stal'naya I.D., Garishvili G.T. Metod opredele¬niya malonovogo dial'degida s pomoshch'yu tiabarbiturovoy kisloty//Sovremennyye metody v biokhimii.-M.: Meditsina, 1977.-S. 73-78.
 10. Moshynska O.V., Tretiak N.N., Anoshina M.Y., Yagovdick M.V. Hemoglobin-induced lipid peroxidation in апеmiа//Likarska sprava.-2001.- No 4.- С. 39-43.
 11. Misheneva V.S., Goryukhina T.A. Nalichiye glyutationa v normal'nykh i opukholevykh tkanyakh cheloveka i zhivotnykh//Vopr. onkol,- 1968.-T. 14. No10.-S. 46-49.
 12. Hansen L.G., Warwick W.J. Fluorometric micro­method for fat tocoferol//Clin. Biochem.- 1970.-V.30.- P. 225-229. https://doi.org/10.1016/S0009-9120(70)80031-5
 13. Korolyuk M.A., Ivanova L.I., Mayorova I.G. Metod opredeleniya aktivnosti katalazy//Labor. delo.- 1988.-No 1.-S. 16.
 14. Kostyuk V.A., Potopovich A.I., Kovaleva Zh.V. Prostoy i chuvstvitel'nyy metod opredeleniya superoksiddismutazy, osnovannyy na reaktsii okisleniya kvertsetina//Vopr. med. khimii,- 1990.- No 2.- S. 88-91.
 15. Immunologicheskiye metody/Per. s nem. pod red. G.Frimelya.-M.: Meditsina, 1987,-S. 382-385.
 16. Men'shikov V.V., Delektorskaya L.I., Zolotnitskaya R.P. i dr. Laboratornyye metody issledovaniya v klinike: Spravochnik,- M.: Meditsina, 1987,- 386 s.
 17. Chernushenko Ye.F., KogosovaL.S. Immunologicheskiye issledovaniya v klinike.- K.: Zdorov’ya, 1978,-S. 20-21.
 18. Kudrya M.YA., Pivovarevich L.P., Khipko S.Ye. i dr. Toksikologicheskaya otsenka fensuktsinala//Meditsinskaya ekologiya, gigiyena proizvodstva i okruzhayushchey sredy: Sb. nauch. tr. KHGMU,-Khar'kov, 1995,- S. 136-145.
 19. Kudrya M.YA., Ivanov S.V., Ustenko N.V. ta in. Toksychnist novoho vitchyznyanoho peroralnoho antydiabetychnoho zasobu “diakamf” pry riznykh shlyakhakh nadkhodzhennya do orhanizmu//Hihiyenichni problemy suchasnoho suspilstva: 36. nauk, prats.- Lviv: LDMU, 2000,-S. 36-39.
 20. Palahina 1.A., Kolodub F.A., Kudrya M.YA. ta in. Okysni ta vilnoradykalni protsesy v mekhanizmi toksychnoyi diyi antydiabetychnykh zasobiv iz hrupy pokhidnykh dykarbonovykh kyslot//Ukr. biokhim. zhurn.- 2004.- T.76, No 5.-S. 107-114.