You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DISORDERS IN THE STRUCTURE OF DAILY RHYTHMS IN UNDERGROUND DISPATCHERS UNDER SHIFTWORK

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.057

Lastovchenko V.B.

DISORDERS IN THE STRUCTURE OF DAILY RHYTHMS IN UNDERGROUND DISPATCHERS UNDER SHIFTWORK

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), RUS


The results are presented on the biorhythmological analysis of the daily dynamics of psychophysiological indices in dis-patchers of the underground trains engaged in day and night 12-hours shifts. It is shown that disorders in the phase structure of daily rhythms in dispatchers are recorded in 36—85 % cases. Normal daily curves were not recorded. The expressed desyn-chronous biorhythms is likely to be the result of the combined effect of shiftable and strained work. Also, factors of the work¬ing process have been defined, which are mostly responsible for desynchronism development: strained mental activity in the period of acceptance and transference of the night shift, characterized by the lowest daily level of functions.

Key words: dispatchers of the underground, 12-hour shifts, daily rhythms, desynchronism

References

 1. Alyakrinskiy B. S. Problemy skrytogo desinkhronoza // Kosmicheskaya biologiya i aviakosmicheskaya meditsina, 1972,- No 1.- S. 32-37.
 2. Deryapa N.P., Moshkin M.P., Posnyy V.S. Problemy meditsinskoy bioritmologii / AMN CCCR- M.: Meditsina, 1985,-208 s.
 3. Smirnov K. M., Navakatikyan A.O., Gambashidze G.M. i dr. Bioritmy i trud,-L.: Nauka, 1980,- 144 s.
 4. Doskin V. A., Lavrent'yeva N. A" Strongina O.M., Sharay V.B. Psikhologicheskiy test "SAN" primenitel'no k issledovaniyam v oblasti fiziologii truda / / Gigiyena truda i profzabolevaniya - 1975,-No 5,-S. 28-32.
 5. Makarenko N.V., Pukhov V.A., Kol'chenko N.V. i dr. Osnovy professional'nogo psikhofiziologicheskogo otbora,- K.: Naukova dumka, 1987,- 244 s.
 6. Gigiyenicheskaya klassifikatsiya truda. SP - 4137.-M.: 1986.
 7. Berozkin M. V. Sutochnyye khronogrammy normal'nykh pokazateley zdorovogo cheloveka / / Khronobiologiya i khronomeditsina.- M.: 'Dzhada - X, 2000.- S. 102-114.
 8. B lank N.A., Ryabykh G.P. Khronoonkologiya // Tam zhe, - S. 329 - 35.
 9. Ashoff YU., Viver R. Tsirkadiannaya sistema cheloveka // Biologicheskiye ritmy,- M.: Mir, 1984,- T.1.-S. 362-388.
 10. Kol'kyukhun' P. Ritmy rabotosposobnosti // Tam zhe.- S 389 -408.
 11. Stepanova S.I. Bioritmologicheskiye aspekty problemy adaptatsii,-M.: Nauka, 1986,- 244s.
 12. Smirnov K.M. Napryazhennost' truda. // Uspekhi fiziologicheskikh nauk.- 1984,- T. 15. No1,- S. 76-99.
 13. Kandror I. Ye. Rezhimy truda i otdykha rabotnikov transportnykh predpriyatiy // Fiziologicheskiye printsipy razrabotki rezhimov truda i otdykha.-L.: Nauka. 1984,-S. 86-113.
 14. Lastovchenko V.B. Osobennosti vliyaniya faktorov trudovogo protsessa na sutochnuyu dinamiku psikhofiziologicheskikh pokazateley operatorov // Ukrainian Journal of Occupational Health. - 2006 - No 3 - S. 10-15. https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.010