You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DISORDERS OF THE PHAZE STRUCTURE OF DAILY BIORHYTHMS IN OPERATORS OF SHIFT WORK SCHEDULE

DOI xxxxxxxx

Lastovchenko V.B., Tkachenko O.M.

DISORDERS OF THE PHAZE STRUCTURE OF DAILY BIORHYTHMS IN OPERATORS OF SHIFT WORK SCHEDULE

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), RUS

The phase structure of daily biorhythms in the assessment of the self-estimation of the state and indices of cardiovascular sys¬tem in dispatchers of the underground and operators of the atomic electric station in shift work schedules as well as in volun¬teers in conditions of modeling mental activity of the operator’s type of work and the shift-work schedule has been analyzed. It was established in the experiment that high level of strain is a factor causing development of de-synchronosis independently. The expressed manifestations of desynchronosis in operators and dispatchers were caused by the combined action of the stres- sogenic factors — shift-work schedule and work strain.

Key words: daily rhythms, desynchronosis, shift-work, dispatchers of the underground, operators of the atomic station, work strain

References

 1. Alyakrinskiy B.S. Problemy skrytogo desinkhronoza / B.S. Alyakrinskiy // Kosmicheskaya biologiya i aviakosmicheskaya meditsina. - 1972.- No 1.- S. 32-37.
 2. Stepanova S.I. Kosmicheskaya bioritmologiya / S.I. Stepanova, V.N. Galichiy // Khronobiologiya i khronomeditsina.- M.: Triada-KH, 2000.- S. 266 - 299.
 3. Makarov V.I. Izmeneniya bioritmov v ekstremal'nykh usloviyakh / V.I. Makarov // Khronobiologiya i khronomeditsina.- M.: Meditsina, 1989.- S. 169-184.
 4. Shchukin A. I. Khronofiziologicheskiye aspekty smennogo truda / A. I.Shchukin / / Khronobiologiya i khronomeditsina.- M.: Triada-KH. 2000.- S. 402-429.
 5. Oranskiy I.Ye. Sutochnyye ritmy pokazateley gemodinamiki u rabochikh metallurgov: materialy vtoroy mezhdunarodnoy konferentsii / I.Ye. Oranskiy, L.A. Konevskikh.- Stavropol': Tsikly, Sevkav. GTU, 2000.
 6. Yushkova O.I. Rol' smennogo umstvennogo truda v formirovanii khronicheskogo proizvodstvennogo stressa: avtoref. diss. na soiskaniye uch. stepeni dokt. med. nauk / Yushkova O.I.- Moskva.
 7. Gigiyenicheskaya klassifikatsiya truda: SP - 4137.- M., 1986.
 8. Psikhologicheskiy test “SAN” primenitel'no k issledovaniyam v oblasti fiziologii truda / [Doskin V. A., Lavrent'yeva N.A., Strongina O.M., Sharay V.B.] // Gigiyena truda i profzabolevaniya.- 1975.- No 3.- S. 28-32.
 9. Osnovy professional'nogo psikhofiziologicheskogo otbora / [Makarenko N.V. Pukhov V.A., Kol'chenko N. V. i dr.].- K.: Naukova dumka, 1987.- 244 s.32.
 10. Deryapa N.R. Problemy meditsinskoy bioritmologii / Deryapa N.R., Moshkin M.P., Posnyy V.S.- M.: Meditsina, 1985.- 208 s.
 11. Berezkin M.V. Sutochnyye khronogrammy normal'nykh pokazateley zdorovogo cheloveka / M.V. Berezkin // Khronobiologiya i khronomeditsina.- M.: Triada-KH. 2000.- S. 102-114.
 12. Kol'kyukhun' P. Ritmy rabotosposobnosti / Kol'kyukhun' P. // Biologicheskiye ritmy: v 2 t; per. s angl.- M.: Mir, 1984.- T1.- S.389-408.
 13. Lastovchenko V.B. Narusheniye struktury sutochnykh ritmov u dispetcherov metropolitena pri smennom trude / V.B. Lastovchenko / / Ukr. zhurn. z probl.meditsini prashch.- 2008.- No 3.- S. 57-62.