You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

EFFECT OF GLUTARGIN ON THE POOL OF FREE AMINOACIDS IN THE RAT BLOOD, POISONED BY DIFFERENT LEAD DISPERSED FORMS

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Lazarenko I. A., Derkach E. A., Melnikova N. M.

EFFECT OF GLUTARGIN ON THE POOL OF FREE AMINOACIDS IN THE RAT BLOOD, POISONED BY DIFFERENT LEAD DISPERSED FORMS

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The purpose was to investigate the influence of the preparation Glutargin on the content of free amino acids in the blood of rats with lead intoxication, simulated by oral administration of lead acetate at the dose of 70 mg / kg body animal weight (macrodispersed form) and lead nanoparticles (nanoforms) in the similar dose. Glutargin was administered to rats orally from the first day of the exposure in the dose of 100 mg / kg body weight. Intact animals received 0,9 % NaCl orally. It was found that the introduction of Glutargin with lead intoxication reduced the toxic effect of lead on the pool of amino acids, which contributed to normalization of protein synthesis in the affected organs and tissues.

Key words: macrodispersed form of lead, lead nanoform, Glutargin, free amino acids, blood

References

  1. Trakhtenberg I.M., Lubyanova I.P., Apykhtina E.L. (2010), “ The role of lead and iron as technogenic chemical pollutants in the pathogenesis of cardiovascular diseases “ Теrаріа, 7-8 (49), 36-39.
  2. Stezhka V. A. Naukovo obgruntovani pryntsypy i pidkhody do vtorynnoyi medyko-biolohichnoyi profilaktyky ekolohichno obumovlenoyi ta profesiynoyi patolohiyi, pov'yazanoyi z vplyvom na lyudynu spoluk svyntsyu. Chastyna I. Shlyakhy nadkhodzhennya do orhanizmu, osoblyvosti toksykokinetyky i toksykodynamiky svyntsyu / V. A. Stezhka // Sovremennye problemy toksykolohyy.- 2005.- No 4.- S. 63-69.
  3. Bykov A. A. Otsenka riska zagryazneniya okruzhayushchey sredy svintsom dlya zdorov'ya detey v Rossii / A. A. Bykov, B. A. Revich // Meditsina truda i prom. ekolog,- 2001.- No 5.- S. 6 -10.
  4. Svinets i yego deystviye na organizm / A. I. Kor- bakova, N. S. Sorkina, N. N. Molodkina [i dr.] // Meditsina truda i prom. ekolog.- 2001.- No 5.- S. 29-34.
  5. Tkachenko T. A. Biokhimichni pokaznyky krovi vahitnykh shchuriv za umov otruyennya atsetatom svyntsyu / T. A. Tkachenko, N. M. Melʹnykova // Sovremennye problemy toksykolohyy.- 2008.- No 2.- S. 25-27.
  6. Delfino R. J. Potential role of ultrafine particles in assotiations between airborn particles mass and cardiovascular health / R. J. Delfino, C. Sioutas, S. Malik // Environ. Health Perspect.- 2005.- V. 113, No 8.- P. 934-946.
  7. Shulz H. Fine particulate matter - a health hazard for lungs and other organs? / H. Schulz // Pneumologie.- 2006.- V. 60, No 10.- P. 611 - 615.
  8. Cheng Y. H. Measurements of ultrafine particle concentrations and size distribution in an iron foundry / Y. H. Cheng // J. Hazard Mater.- 2008.- V. 158, No 1.- P. 124-130.
  9. Demetskaya OV. (2010), “The problem of safety in the use of nanotechnology”, Dovkillya ta zdorovya, 4, 8-12.
  10. Nanotoxicology: directions of research (review) / IS Chekman, AM Serdyuk, Yu. I. Kundiev [and others] // Environment and health.- 2009.- No 1 - P. 3 -7.
  11. Andrusishina, IN. (2010), Nanoparticles of Metals: Methods of Preparation, Physicochemical Properties, Methods of Investigation and Assessment of Toxicity, Sovremennye problemy toksikologii, 3, 5-14.
  12. Pavlovskaya N. A. Kliniko-laboratornyye aspekty rannego vyyavleniya svintsovoy intoksikatsii / N. A. Pavlovskaya, N. I. Danilova // Med. truda i prom. ekologiya.- 2001.- No 5.- S. 18-22.
  13. Shvets V. I. Zminy tkanynnoho proteolizu pry intoksykatsiyi bilykh shchuriv malymy dozamy vazhkykh metaliv / V. I. Shvets, V. L. Kisilyuk, I. D. Shkrobanets // Klinichna ta eksperymentalna patolohiya.- 2009.- T VIII, No 4 (30).- S. 87- 89.
  14. Shepelova I. A. Aminokyslotnyy sklad krovi ta pokaznyky azotovoho obminu u shchuriv, otruyenykh kadmiyu sulfatom / I. A. Shepelova, Ye. A. Derkach, N. M. Melnykova // Sovremennye problemy toksykolohyy.- 2006.- No 4.- S. 35-37.
  15. Krynytska I. YA. Zminy pokaznykiv proteyinazo-inhibitornoyi systemy u shchuriv za umovy hostroho alkoholnoho otruyennya na tli khronichnoyi intoksykatsiyi solyamy kadmiyu ta svyntsyu / I. Ya. Krynytska // Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medytsyny.- 2006.- No 1.- S. 71-74.
  16. Dmytrukha N.M. (2009), “Effect of quercetin and glutargin on peripheral blood and nonspecific resistance in rats exposed to cadmium”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 4, 85-91.
  17. Kamyshnikov V. S. Spravochnik po kliniko-biokhimicheskoy laboratornoy diagnostike / V. S. Kamyshnikov.- 3-ye izd.- M.: MEDpress-inform, 2009.896 s.: il.
  18. Izucheniye sostava svobodnykh aminokislot krovi zdorovykh i bol'nykh anemiyey lyudey / Ye. D. Zhabitskaya, N. I. Shtemenko, A. A. Pupchenko, O. A. Sorochan // Vísnik Dnípropetrovs'kogo uníversitetu. Bíologíya. Yekologíya.- 2002.- T 2, No 10.- S. 146-150.
  19. Dynamika vmistu vilnykh aminokyslot u tkanynakh koropa za diyi ioniv vazhkykh metaliv / V. Z. Kurant, YU. V. Synyuk, R. B. Balaban, V. V. Hrubinko // Naukovi zapysky Ternopilskoho peduniversytetu. Seriya: biolohiya.- 2002.- No 1 (16).- S. 105-111.
  20. Artemova O. V. Kharakteristika pula svobodnykh aminokislot plazmy krovi krys v usloviyakh preryvistoy alkogol'noy intoksikatsii / O. V. Artemova, V. V. Lelevich // Aktual'nyye voprosy molekulyarnoy evolyutsii i biokhimii: Materialy Respublikanskoy konferentsii, posvyashchennoy 75-letiyu so dnya osnovaniya kafedry obshchey khimii BGMU- Minsk, 2006.- S. 16-18.