You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

EFFICIENCY OF HELICOPTER-PILOTS' OCCUPATIONAL PSYCHOPHYSIOLOGICAL SELECTION TO PEACEKEEPING MISSIONS BASED ON RATING ASSESSMENTS

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04.035

Shvets A.V.1, Kalnysh V.V.2

EFFICIENCY OF HELICOPTER-PILOTS' OCCUPATIONAL PSYCHOPHYSIOLOGICAL SELECTION TO PEACEKEEPING MISSIONS BASED ON RATING ASSESSMENTS

1Research Institute of Military Medicine of Armed forces of Ukraine, Irpin

2Ukrainian Academy of Military Medicine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

Summary. Rating assessments used widely in sports have been proposed to helicopter-pilots’ occupational psychophysiological selection to peacekeeping missions. A method for assessing flying suitability has been developed. The efficiency of rating assessment versus «conventional» approaches depending on complexity of tasks and integral characteristics of various psychophysiological methods has been proved.

Key words: occupational selection, psychophysiological characteristics, peacekeeping contingents, rating

References

 1. Antomonov M.YU. Ispol'zovaniye matematicheskikh metodov v gigiyenicheskikh issledovaniyakh (kriticheskiy analiz) // Probl. meditsiny truda.- 1998.- S. 107-112.
 2. Bodrov V.A. Psikhologiya professional'noy prigodnosti,- M.: PER SE, 2001.- 511s.
 3. Borovikov V.P., Borovikov I.P. STATISTICA: Statisticheskiy analiz i obrabotka danykh v srede Windows.- M: Informatsionno-izdatel'skiy dom - •Filin'». 1998.-608 s.
 4. Ena A.I., Kalnish V.V. (2004), "Peculiarities of transformation of structure of connections of the complex of psychophysiological qualities with a degree of fitness to occupational activity of helicopter pilots", Zhurnal AMN Ukrainy, 10 (4), 799-807.
 5. Kalnish V.V. Ena A.I. (2004), "Modern directions to improving occupational psycho-physiological selection (literature review)", Zhurnal AMN Ukrainy, 10 (2), 368-384.
 6. Kalnish V.V. Romanenko E.V. Samoilov V.D. (1999), "System architecture and software development for automation of diagnostics of psychological and psychophysiological qualities of operative - dispatching personnel", Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Institute of Modeling Problems in Power Engineering, 89-14.
 7. Kalnish V.V., Shvets A.V. (2004), "Peculiarities of conducting occupational psychophysiological selection for students with the use of the rating approach", Vijskova medytsyna Ukrainy, 4 (3), 74-80.
 8. Kalnish V.V., Shvets A.V. (2006), "Psychophysiological aspects of the activities of military personnel of the peacekeeping contingent of the Armed Forces of Ukraine", Nauka I oborona, 4, 38-43.
 9. Kotik M.L., Yemel'yanov A.M. Priroda oshibok cheloveka-operatora.- M.: Transport, 1993.- 252s.
 10. Kulagin B.V. Osnovy professional'noy psikhodiagnostiki,-L.: Meditsina, 1984.-216 s.
 11. Litvak B.G. Ekspertnaya informatsiya: metody polucheniya i analiza.- M.: Radio i svyaz', 1982.184 s.
 12. Makarenko N.V. Teoreticheskiye osnovy i metodiki professional'nogo psikhofiziologicheskogo otbora voyennykh spetsialistov.- Kiyev, 1996,- 336 s.
 13. Makarov R.N., Gerasimenko L.V. Teoriya i praktika konstruirovaniya tselevykh modeley operatorov osobo slozhnykh sistem upravleniya.- M.: MAKCHAK. 1997.- 532 s.
 14. Ozeryanskyy A.A. Shvets A.V., Luk'yanchuk 1-A. Dyzadaptatsiynyy syndrom u viyskovosluzhbovtsiv ukrayinskoho myrotvorchoho kontynhentu // Nauka i oborona.-2006.-No Z-S.43-49.
 15. Surkova Ye.V., Novikova O.YU., Derbaba P.P., Gorovaya L.P. Aviatsionnaya nauka nazemnomu tran¬sportu // Vestnik Mezhdunarodnoy akademii problem cheloveka v aviatsii i kosmonavtike (MNAPCHAK).- No 1 (24).- 2007.- S. 20-29.
 16. Shvetsʹ A.V., Luk'yanchuk I.A. Fizioloho-hihiyenichna kharakterystyka umov profesiynoyi diyalnosti viyskovosluzhbovtsiv myrotvorchykh kontynhentiv ZS Uk¬rayiny // Problemy viyskovoyi okhorony zdorov'ya: Zbirnyk naukovykh prats Ukrayinskoyi viyskovo-medychnoyi akademiyi.- K.- 2006.- Vyp. 16.- S. 382-387.
 17. Glickman, Mark E. Dynamic paired comparison models with stochastic variances // Applied Statistics. -2001.- No 28 - P. 673-689. https://doi.org/10.1080/02664760120059219
 18. Karachima M., Seki H., Noro K., Saito M. The relationship between the quantity of human informa-tion - processing and performance errors in VDT work // Work With Display Units.- Berlin.- (1-4 September).- 1992,- 1-4.
 19. Maltz M. Shinar D. New alternative methods of analyzing human behavior in cued target acquisition // Hum Factors. 2003 Summer: V. 45,- No 2.- P. 281-295. https://doi.org/10.1518/hfes.45.2.281.27239
 20. Yerkes R.M., Dodson J.D. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation/ Journal of Comparative Neurology of Psychology. 1908.- V. 18.- P. 459-482. https://doi.org/10.1002/cne.920180503