You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION OF CARCINOGENIC RISKS OF ACIDIC METAL-CONTEINIG AZODYERS (RIAZOLANS) PRODACTION

1(21) 2010

DOI xxxxxxxx

Ruban E.V.1, Varyvonchyk D.V.2

EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION OF CARCINOGENIC RISKS OF ACIDIC METAL-CONTEINIG AZODYERS (RIAZOLANS) PRODACTION

1Institute of Chemical Technologies of Eastern-Ukrainian University name after V. Dal, Rubezhnoe

2SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

Work conditions and carcinogenic risks in the production of acidic metal-containing azodyers (riazolans) have been analyzed. It has been found that workers engaged in riazolan production are subjected to harmful influence of chemicals, some of which are proved to be carcinogenic for human beings. The use or formation of the most harmful for human health carcinogenic azodyers (4-aminobiphenyl, 2-naftalamine, benzedene) in the technological process have been revealed. In the process of epidemiological cohort analysis (during 20 years) no malignant neoplasm, characteristic of the influence of carcinogenic chemicals, used in the riazolan production were found in target organs.

Key words: azodyers production, malignant neoplasm, work conditions, morbidity, prevention

References

 1. Androsov V.F. Sinteticheskiye krasiteli v tekstil'noy promyshlennosti / V.F. Androsov, L.M. Golomb.- M.: Legkaya industriya, 1968.- 399 s.
 2. Belov A.Ye. Krasiteli: dinamika rynkov / A.Ye. Belov, V.V. Karpov // Rynok legkoy promyshlennosti.- 2002.- No 20.- S. 17-20.
 3. Borodina A. V. Riazolany - vysokostiyki barvnyky dlya farbuvannya vovny, naturalnoho shovku ta poliamidnoho volokna / A.V. Borodina, O.H Brykova, N.V. Totska [ta in.] // Lehka promyslovist.- 1997.- No 2.- S. 17.
 4. Gigiyena truda v proizvodstve krasiteley / [A. L. Timchenko, V. I. Danilov, N. V. Vasilenko i dr.].- K.: Zdorov'ya, 1986.- 72 s.
 5. Karpov V. V. Sovremennoye sostoyaniye proizvodstva i potrebleniya krasiteley /V.V. Karpov, A.Ye. Belov // ZH. Ros. khim. ob-va im. D. I. Mendeleyeva.- 2002.- T KHRSH.-No 1.- S. 67-71.
 6. Ruban E. V. Proizvodstvo i primeneniye kislotnykh metallosoderzhashchikh krasiteley kak toksikologo-gigiyenicheskaya problema / E. V. Ruban // Ukr. zhurn. z problem meditsini pratsí.- 2009.- No 3.- S. 32-37.
 7. Timchenko A.I. Osnovnyye zadachi gigiyeny truda v proizvodstvakh sinteticheskikh krasiteley i poluproduktov anilinokrasochnoy promyshlennosti / A.I. Timchenko, V.I. Danilov // Gigiyena truda i profzabolevaniya.- 1984.- No 11.- S. 34-36.
 8. Uspekhi v izuchenii toksikologii produktov anilinokrasochnoy promyshlennosti / N.V. Vasilenko // Tez. dokl. resp. konf.: “Sovremennyye problemy gigiyeny truda i profpatologii v mashinostroitel'noy i khimicheskoy promyshlennosti”.- Khar'kov, 1983.- S. 89-91.
 9. Chekalin M. A. Tekhnologiya organicheskikh krasiteley i promezhutochnykh produktov / M. A. Chekalin, B.V. Paset, B. A. Ioffe.- L.: Khimiya, 1980.- 470 s.
 10. Erman M. I. Gigiyenicheskaya otsenka osnovnykh apparatov khimicheskoy tekhnologii / M.I. Erman.- M.: Meditsina.- 1971.- 168 s.
 11. Brugere J. Recognition of occupational caners in Europe / J. Brugere, C. Naud // Tutbnewsletter.- 2003.- No 21.- Р. 38-39.
 12. Stellman J.M. Aromaticheskiye amino-soyedineniya / J.M. Stellman, D. Osinsky, P.
 13. Markkanen // Entsiklopediya po okhrane i bezopasnosti truda - Izd. 4-ye [el. res.] / MOT, 1999.