You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ERGONOMIC CHARACTERISTICS OF WORK CONDITIONS OF POWER UNIT OPERATORS AT THERMAL POWER STATIONS OF UKRAINE IN THE TERM OF INDUSTRY RE-STRUCTURIZATION IN 1990-2010

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.023

Bobko N.A., Zakharenko M.I.

ERGONOMIC CHARACTERISTICS OF WORK CONDITIONS OF POWER UNIT OPERATORS AT THERMAL POWER STATIONS OF UKRAINE IN THE TERM OF INDUSTRY RESTRUCTURIZATION IN 1990-2010

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), RUS

Basing on the analysis of 304 cards on work conditions it is found that work tension (Class 3.3) is the leading hazardous production factor at workplace of unit operators at thermal power stations, increasing the risk of development of the CVS pathology. Microclimate and noise parameters are classified, on the average, as hazardous of Classes 3.2 and 3.1, respectively, but at the third part of the work places it exceeds mean group levels and can be considered primarily as harmful for Classes of 3.3 and 3.2, respectively. The heaviness of the work performed can be referred to Class 3.1 due to expressed hypodynamia.

Keywords: work tension, work heaviness, noise, microclimate, operators

References

  1. Navakatikyan A.O., Kryzhanovskaya V.V, Kalnish V.V. (1987), Fiziologiya I gigiyena umstvennogo truda [Physiolkogy and hygiene of mental work], Zdorov'ya, Kiev, Ukraine.
  2. Murata K. Cardiovascular dysfunction due to shift work / K. Murata, E. Yano,, T Shinozaki // J. of Occup. and Environ. Med.- 1999.- 41.- P. 748-753. https://doi.org/10.1097/00043764-199909000-00006
  3. Stress-associated hypertension in the work place: results of the STARLET project / Luders S., Hammersen F., Kulschewski A. [et al.] // Dtsch. Med. Wochenschr- 2006.- V. 131, No 46.- P. 2580-2585. https://doi.org/10.1055/s-2006-956252
  4. Bratukhin A. G. Faktory riska i vyyavleniye proizvodstvenno-obuslovlennykh narusheniy deyatel'nosti sistemy krovoobrashcheniya u rabotnikov osnovnykh professiy teploenergeticheskogo kompleksa: dis. kand. med. nauk : spets. 14.00.07 / Bratukhin Aleksandr Georgiyevich.- Omsk, 2004.- 140 s.
  5. Zakharenko M. I. Mikroklimat teplovykh elektrostantsiy razlichnykh klimaticheskikh rayonov SSSR, vliyaniye yego na organizm rabochikh osnovnykh professiy i mery po normalizatsii : dis. kand. med. nauk : spets. 14.00.07 / Zakharenko M. I.- K., 1977.- 219 s.
  6. Kundiev YU. I. Gigiyena i fiziologiya truda na teplovykh elektrostantsiyakh / YU. I. Kundiev, A. O. Navakatikyan, V. A. Buzunov.- M.: Meditsina, 1982.- 224 s.
  7. Fizicheskiye faktory. Ekologo-gigiyenicheskaya otsenka i kontrol'. Prakticheskoye rukovodstvo v dvukh tomakh: red.: N. F. Izmerov, G. A. Suvorov, N. A. Kuralesin [i dr.].- M. : Med., 1999.- T. 1.- 326 s.- T. 2.- 440 s.
  8. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu: Nakaz MOZ Ukrainy No 528 vid 27.12.2001.- K., 2001.- 47 s.