You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ESTIMATION OF NEURO-EMOTIONAL STRESS IN ENGINEERING AND TECHNICAL WORKERS FOR ELECTRONIC PROVISION OF AIR TRAFFIC CONTROL

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Kudievsky Y. V.

ESTIMATION OF NEURO-EMOTIONAL STRESS IN ENGINEERING AND TECHNICAL WORKERS FOR ELECTRONIC PROVISION OF AIR TRAFFIC CONTROL

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

Electrophysiological and psychophysiological investigations have been conducted in engineering and technical workers, engaged in the electronic air traffic control concerning the functional state of the central nervous system (CNS) in the process of the shift. It is found that for a given contingent of workers the presence of the significant neuro-emotional stress with a gradual growth of fatigue at the end of the shift is characteristic, resulting in the increase of the activity of the right hemisphere of the brain in delta and theta ranges with simultaneous decrease of the short-term memory for images, health, activity and mood as well as the decrease of the number and strength of correlations between these indices

Key words: functional state, neuro-emotional stress, computer electroencephalography, engineering and technical workers, electronic provision, air traffic control

References

  1. Navakatikyan A. O. Vozrastnaya rabotosposobnost' lits umstvennogo truda / A. O. Navakatikyan, V. V. Kryzhanovskaya.- K. : Zdorov'ya, 1979.- 208 s.
  2. Anokhin P. K. Emotsii. Psikhologiya emotsiy. Teksty / P. K. Anokhin.- M. : MGU, 1984.- 173 s.
  3. Sudakov K. V. Stress: postulaty, analiz s pozitsiy obshchey teorii funktsional'nykh sistem / K. V. Sudakov // Patologicheskaya fiziologiya i eksperimental'naya terapiya.- 1992.- No 4.- S. 86-93.
  4. Bayevskiy R. M. Matematicheskiy analiz serdechnogo ritma pri stresse / R M. Bayevskiy, O. I Kirillov, S. Z. Kletskin.- M. : Nauka, 1984.- 221 s.
  5. Kikolov A. I. Umstvennyy trud i emotsii / A. I. Kikolov.- M. : Meditsina, 1978.- 366 s.
  6. FCN standards for digital recording of clinical EEG / M. R. Nuwer, G. Comi, R. Emerson [at al.] // Electroencephalography and clinical Neurophysiology- 1998.- No 3.- V. 106.- P. 259-261.
  7. Comon P. Independent Component Analysis, a new concept? / P. Comon // Signal Processing.- 1994.- V. 36, No 3.- P. 287-314.
  8. Psikhologicheskiye testy [v 2 t.] / [pod. red. A. A. Karelina].- M. : Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 2003.- 248 s.
  9. Raygorodskiy D. YA. Prakticheskaya psikhodiagnostika / D. Ya. Raygorodskiy.- Samara, 1999.- 390 s.
  10. Zhirmunskaya Ye. A. Klinicheskaya elektroentsefalografiya / Ye. A. Zhirmunskaya.- M.: MEYBI.- 1991.- 80 s.
  11. Kolesov S. A. Fiziologicheskiye osobennosti prisposobleniya k monotonnoy rabote v rezhime ozhidaniya v zavisimosti ot lichnostnykh svoystv operatorov: avtoref. diss. na soiskaniye nauchn. stepeni kand. biol. nauk: spets. 03.00.13 “Fiziologiya cheloveka i zhivotnykh” / S. A. Kolesov.- Nizhniy Novgorod. 1993.- 24 s.
  12. Balonov L. Ya. O roli dominantnogo i nedominantnogo polushariy v regulyatsii emotsional'nykh sostoyaniy i emotsional'noy ekspressii / L. Ya. Balonov, V. L. Deglin, N. N. Nikolayenko / / Funktsional'naya asimmetriya i adaptatsiya cheloveka.- M.: Moskovskiy NII psikhiatrii MZ RSFSR,- 1976.- T 78.- S. 166.
  13. Chuprikov A. P. Lateral'naya terapiya. Rukovodstvo dlya vrachey / A. P. Chuprikov, A. N. Linev, I. A. Martsenkovskiy.- K. : Zdorov'ya.- 1994.- 174 s.
  14. Deglin V. L. O roli dominantnogo polushariya v regulyatsii emotsional'nogo sostoyaniya cheloveka / V. L., Deglin N. N. Nikolayenko // Fiziologiya cheloveka.- 1975.- No 1.- S. 418-426.