You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY AT FULFILMENT OF COMPLEX VISUAL WORK IN CONDITIONS OF LIGHT-EMITTED DIODS ILLUMINATION WITH COLOR TEMPERATURE 4000 K AND 7900 K

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Nazarenko V. I., Martirosova V. G., Apykhtin K. A.

FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY AT FULFILMENT OF COMPLEX VISUAL WORK IN CONDITIONS OF LIGHT-EMITTED DIODS ILLUMINATION WITH COLOR TEMPERATURE 4000 K AND 7900 K

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kiev

Full article (PDF), RUS

The study of heart rate variability (HRV) at 4 healthy male volunteers in age 20—21 years was carried out in laboratory experiment at fulfillment of complex visual work at light exposure on tests — objects 180—200 lx created by light-emitted diodes (LED) lamps with color temperature 4000 K and 7900 K. The significant changes of HRV parametres in both series of the study were revealed after 2,5 hours from the start of visual work, in comparison with an initial state (p < 0,05). The general character of changes for HRV parameters testifies of decentralization processes for cardiac rhythm control (decrease of AMo on 24—30 %) and an increase of activity for baroreflex center (LF). An increase of an activity for regulation parasympathic link (pNN50) was revealed for the light-emitted diodes sources of light with the color temperature 4000 K; and an increase of a summary effect for vegetative regulation of blood circulation (SDNN) was characteristic for the light-emitted diodes sources of light with the color temperature 7900 K.

Key words: heart rate variability, complex visual work, light-emitted sources of light, color temperature

References

 1. Kosmicheskaya kardiologiya /V. V. Parin, R. M. Bayevskiy, Yu. N. Volkov, O. G. Gazenko.- L.: Med.- 1967.- 206 s.
 2. Bayevskiy R. M. K probleme prognozirovaniya funktsional'nogo sostoyaniya cheloveka v usloviyakh dlitel'nogo kosmicheskogo poleta / R. M. Bayevskiy // Fiziologicheskiy zhurnal SSSR,- 1972.- No 6.- S. 819 -827.
 3. Bayevskiy R. M. Variabel'nost' serdechnogo ritma: teoreticheskiye aspekty i vozmozhnosti klinicheskogo primeneniya / R. M. Bayevskiy, G. G. Ivanov // Ul'trazvukovaya i funktsional'naya diagnostika.- 2001.- No 3.- S. 106-127.
 4. Analiz variabel'nosti serdechnogo ritma pri ispol'zovanii razlichnykh elektrokardiograficheskikh sistem (chast' 1) /R. M. Bayevskiy, G. G. Ivanov, L. V. Chireykin [i dr.] // Vestnik aritmologii.- 2002.- No 24.- S. 65-101. [Elektronnyy resurs] / Rezhim dostupa: Mtp://www.vestar.m/article.isp?id = 1267.
 5. Gorbunov V. V. Serdechnyy ritm letchika - psikhofiziologicheskiy kriteriy operatorskoy deyatel'nosti pri modelirovanii poletnykh situatsiy / V. V. Gorbunov // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.- 2007.- No 1.- S. 11-16.
 6. Analiz variabel'nosti serdechnogo ritma i yego primeneniye v psikhoterapii / R. KH. Gizatullin, M. Ye. Sandomirskiy, D. A. Yenikeyev, A. S. Stoyanov // Zdravookhraneniye Bashkortostana. 1998.- No 5 - 6.- S. 136-42.
 7. Basanets A.V., Andrushchenko T.A. (2010), “Cardiovascular diseases under the action of occupational factors”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 2, 71-81.
 8. Popov V. V. Variabel'nost' serdechnogo ritma: vozmozhnostu primeneniya v fiziologii i klinicheskoy meditsine / V. V. Popov, L. N Fritsshe // Aktual'ní pitannya klíníchnoí̈ praktiki.- 2006.- T. 52, No 2. [Elektronnyy resurs] / Rezhim dostupa: Y±r://shshge umj.com.ua/article/503/variabelnost-serdechnogo- ritma-vozmozhnosti-primeneniya-v-fiziologii-i- klinicheskoj -medicine.
 9. Kalakutskiy L. I. Monitoring parametrov variabel'nosti serdechnogo ritma v meditsine kriticheskikh sostoyaniy / L. I. Kalakutskiy, E. S. Manelis // Meditsina, farmatsiya.- 2001.- No 14. [Elektronnyy resurs] / Rezhim dostupa: http://www. eliman.ru/Lit/01-crit.html.
 10. Snezhitskiy V. A. Metodologicheskiye aspekty analiza variabel'nosti serdechnogo ritma v klinicheskoy praktike / V. A. Snezhitskiy // Meditsinskiye novosti.- 2004.- No 9.- S. 37-43.
 11. Martirosova V.G., Nazarenko V.I., Sorokin V.M., Galinsky A.D. (2011), “Physiological and hygienic evaluation of radiation of light emitted diode sources of light”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 2, 27-35.
 12. Martirosova, V. G/, Nazarenko V.I.,Sorokin V.M., Galinsky A.D. (2011), “The study of the effect of radiation of LED light sources on some basic physiological systems of the human body”, Svitlo-Lux,. 2, 42-47.