You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL ESTIMATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF POWER SYSTEM CONTROLLERS IN EMERGENCY SITUATION

DOI xxxxxxxx

Yena T.A., Kalnysh V.V., Kudievsky Y.V.

HYGIENIC AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL ESTIMATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF POWER SYSTEM CONTROLLERS IN EMERGENCY SITUATION

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), UKR

The results of hygienic and psychophysiological studies of work conditions of power system controllers in emergency situa-tion are presented. It is established that professional activity of controller in conditions of emergency disconnections differs from that of regular situations. Main reasons of occurrence of such cases, related on a «human factor» at power systems enter¬prises, have been analyzed.

Key words: power systems, emergency situation, information signal

References

 1. Aleksandrova YU.I. Psikhofiziologiya. 3-ye izdaniye.- SPb.: Piter.- 2004.- 220 s. 2.
 2. Bodrov V.A. Psikhologiya professional'noy deyatel'nosti. Teoreticheskiye i prikladnyye problemy.- M.: Izd-vo ”Institut psikhologii RAN”.- 2006.- 623 s.
 3. Bodrov V.A. Psikhologiya professional'noy prigodnosti.- M.: PER SE.- 2001.- 511s.
 4. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu,- Kyyiv,2001.- HN 3.5.- 3.8;6.6.1-083-2001 r.
 5. Yena T.A. Hihiyenichna i psykhofiziolohichna otsinka profesiynoyi diyalʹnosti dyspetcheriv enerhosystem // Ukrainian Journal of Occupational Health.- 2008.- No 1 (13).- S. 13-19.
 6. Kalnish V.V., Navakatikyan A.O. (2000), “Peculiarities of mental performance in operators of thermal power plants”, Meditsina truda i prom. ekologia, 2, 39-44.
 7. Kundiev Yu.I., Navakatikyan A.O. (1996), “Problems of psychoemotional stress and ways to solve them”, Zhurnal AMN Ukrainy, 2, 4, 666-674.
 8. Kundiyev YU.I., Navakatikyan A.O., Karnaukh A.O. i dr. Aktual'nyye problemy truda v sovremennykh usloviyakh // Sovremennyye problemy gigiyeny, ekologii i okhrany zdorov'ya. Tezisy dokl. 12-go s"yezda gigiyenistov Ukrainy.- K.: 1991.- S. 34-36.
 9. Lartsev M.A., Bobrov A.F., Bagdasarova M.G. Otsenka i prognozirovaniye professional'noy prigodnosti po osobennostyam psikhicheskoy adaptatsii personala potentsial'no opasnykh proizvodstv // Meditsina katastrof.- 1997.- No 1.- S. 83-91.
 10. Makarenko M.V. Rolʹ indyvidualʹno-typolohichnykh vlastyvostey vyshchoyi nervovoyi diyalʹnosti pry profesiynomu vidbori // Fiziolohichnyy zhurnal.- 2001.- No 5.- T 5.- S. 97-108.
 11. Makarenko N.V. Psikhofiziologicheskiye funktsii cheloveka i operatorskiy trud.- K.: Naukova dumka, 1991.- 216 s.
 12. Operatyvni dani pro avariynistʹ na ob'yektakh elektroenerhetyky Ukrayiny u 2006.- L.: “LʹvivOR- HRES”, 2006.- 100 s.
 13. Operatyvni dani pro stan vyrobnychoho travmatyzmu zi smertelʹnym vykhodom za pershe pivrichchya 2002 roku u porivnyanni z pershym pivrichchyam 2001 roku,- K.: “Okhorona pratsi”, 2002.- No 8.- S. 52.
 14. Stan bezpeky pratsi v Ukrayini na pidsumkakh roboty orhaniv Derzhnahlyadokhoronpratsi za 2001 rik / Informatsiyno-analitychna dovidka.- K.:”Okhorona pratsi”, 2001.- 55 s.