You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC ASPECTS OF LED INDUSTRIAL ILLUMINATION FOR UKRAINIAN ENTERPRISES

DOI xxxxxxxx

Martirosova V.G. 1, Nazarenko V.I.1, Sorokin V.M.2, Galinskiy O.D.3

HYGIENIC ASPECTS OF LED INDUSTRIAL ILLUMINATION FOR UKRAINIAN ENTERPRISES

1SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

2Institute of Physics of Semi-conductors of NAS of Ukraine, Kyiv

3SPE «Aeroplast», Kyiv

Full article (PDF), RUS

Hygienic aspects of LED industrial illumination for Ukrainian enterprises are examined.Prospects of LED illumination in the various countries and the state support of energy-saving illumination development are considered.The estimation of LED illumination efficiency and comparative analysis of parameters and characteristics of incandescent lamps, compact luminescent and LED lamps is given. Powerful white LEDs and the ways of white light pro-duction are analyzed.Optical, electrophysical and hygienic advantages and disadvantages of LED systems for industrial appli-cation are proved. New approaches to rationing of LED systems and the light environment at the industrial enterprises of Ukraine are estimated.

Key words: light-emitting diodes, LED, illumination, hygienic aspects, standardization

References

 1. Shubert F.Ye. Svetodiody / F.Ye.Shubert; [per. s angl., pod red. A.E.Yunovicha].- Fizmatlit, 2008.495 s.
 2. Yunovich A.E. Svetodiody kak osnova osveshcheniya budushchego / A.E. Yunovich // Svetotekhnika. - 2003.- No 3.- S. 2-7.
 3. Begemann T Svetoizluchayushchiye diody - tendentsii razvitiya i vliyaniye na osveshcheniye / T Begemann // Svetotekhnika.- 2001.- No 5.- S. 10-13.
 4. Kogan L. M. Poluprovodnikovyye svetodiody: sovremennoye sostoyaniye / L. M. Kogan // Svetotekhnika.- 2000.- No 6.- S. 11-15.
 5. Glenn Zorpette. Let There / Glenn Zorpette // IEEE SPECTRUM.- 2002, Sep.- Р.70-74.
 6. Shurygin V. Tverdotel'nyye osvetitel'nyye ustroystva / V.Shurygin // Elektronika: Nauka, Tekhnologiya, Biznes.- 2008.- No 5.- S.88-97.
 7. Sorokin V.M.Svetodiodnoye osveshcheniye rasshiryayet granitsy / Sorokin V.M. // Svilo -Lux.- No 2. -2009.- S.37-41.
 8. Sorokin V.M.Svetodiodnoye osveshcheniye rasshiryayet granitsy / Sorokin V.M. // Svilo -Lux.- № 2.2009.- S.37-41.
 9. PhlatLight® White LED Illumination Products CST-90 Series, Data Sheet. Cree® XLamp® XP-E LEDs, Data Sheet, - Р 7.
 10. Asmakov S. Siniye svetodiody: moda protiv zdravogo smysla / S. Asmakov // Komp'yuter Press.- 2007.- No 11.- S.62-64.
 11. Dan Roberts. Artificial Lighting and the Blue Light Hazard. 2005, www.mdsupport.org.
 12. Van Gelder. Blue light and the circadian clock / Van Gelder // RN Br J Ophthalmol.- 2004.- Р 88-1353.
 13. Recommended Practice for Photobiological Safety for Lamps - Risk Group Classic. ANSI/IESNA RP-27.3- 07.
 14. LED eye-safety testing is essential, says Orb - LED Magazin.- 2009.- No 1.- С.17.
 15. Preobrazhenskiy P.V. Svetovyye povrezhdeniya glaz / Preobrazhenskiy P.V., Shostak V.I., Balashevich P.I.- Leningrad : “Meditsina”, Leningradskoye otdeleniye,1986.- S.63.
 16. Martirosova V.G. Gigiyenicheskiy aspekt problemy primeneniya novykh vysokoeffektivnykh istochnikov sveta - svetodiodov v sistemakh proizvodstvennogo osveshcheniya, kak osnovy osveshcheniya budushchego / V.G. Martirosova // Svitlo-lux.- 2008.- No 4.- S.63-64.