You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC ESTIMATION OF NOISE AT WORKPLACES AND CHARACTERISTICS OF INITIAL DISORDERS OF THE AUDITORY ANALYZER IN AERONAUTICAL INDUSTRY WORKERS ENGAGED IN NOISY WORK

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.063

Yavorovskiy O.P., Vertelenko M.V., Shidlovskaya T.V., Shevtsova T.V., Kureneva K.Yu.

HYGIENIC ESTIMATION OF NOISE AT WORKPLACES AND CHARACTERISTICS OF INITIAL DISORDERS OF THE AUDITORY ANALYZER IN AERONAUTICAL INDUSTRY WORKERS ENGAGED IN NOISY WORK

0.0. Bogomolets National Medical University,Kyiv

State Institution «O.S.Kolomiychenko Institute of Otolaryngology» of Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR


Hygienic evaluation of working conditions of workers, engaged in main works of aeronautical engineering industry, examination of the state of the auditory analyzer, using a pure tone audiometry, registration of short-latent and long-latent auditory evoked potentials and acoustic impedance-metry in 53 workers of «noisy» professions with initial sensoneural deafness and 20 persons, healthy from somatic and otology point of view in the control group, have been conducted.. It is determined that high levels of noise have been recorded at work places of workers of a number of occupations. According to the data of the subjective audiometry the examined workers were divided into 2 groups: 1st — with symmetric hearing impairments according to the sound perception type, in which hearing of tones in the part of the conventional band is within the normal value, but impaired in the extended band (28 persons); 2nd — also with hearing impairments in the conventional band (24 persons). The obtained data point to the advisability of studying central parts of the auditory analyzer in workers of «noisy» professions with initial hearing impairments by the sound perception type, as this allow to reveal hearing impairments in early pre-clinical periods and begin treatment and preventive measures in due time, thus preventing development of sensoneural deafness.

Key words: aeronautical engineering industry, noise, auditory analyzer, sensoneural deafness

References

 1. Rukovodstvo po gigiyene truda. V 2 t./pod red. N.F. Izmerova.- M.: Meditsina, 2007. -T.2.-448 s.
 2. Kundiev Yu.I., Nagornaya A.M. (2005), "Occupational morbidity in Ukraine in a long-term survey", Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 3-11. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.003
 3. Mamchik N.P., Sisev V.A., Borisov N.A. Usloviya truda i sostoyaniye zdorov'ya rabotayushchikh v aviastroitel'noy otrasli.-Voronezh: Istoki, 2004.176 s.
 4. Hihiyena pratsi: pidruchnyk /Za red. A.M. Shevchenka,- K: "Infoteks", 2000. - S. 432-454.
 5. Shum i shumovaya bolezn' / Ye.Ts. Andreyeva-Vishnina, S.V.Alekseyev, A.V. Kadyskin i dr-L.: Meditsina, 1972, -302 s.
 6. Shidlovskaya T.V. Pokazateli impedansometrii v rannem periode razvitiya professional'noy tugoukhosti / T.V. Shidlovskaya, A.I. Kotov, O.V. Chernukhina // Zhurn. ushnykh, nosovykh i gorlovykh bolezney,- 1991.- No 5.- S.7-12
 7. Sensonevralna pryhlukhuvatist: / T.V.Shydlovska, D.I.Zabolotnyy. T.A.Shydlovska - K.: Lohos 2006.- 752 s.
 8. Jerger.S. Diagnostic application of impedance audiometry in central auditory disorders / S.Jerger. // Clinical impedance audiometry. 1980. Ch.7.-P. 128-139.
 9. Butenko L.N. Issledovaniye dinamicheskikh kharakteristik akusticheskogo refleksa vnutriushnykh myshts pri razlichnykh vidakh zvukovoy stimulyatsii: Avtoref. dis.,. kand.biol. nauk / L.N. Butenko. Kiev, 1985.-20 s.
 10. Kotov A.I. Pokazateli impedansnoy audiometrii v dinamike shumovogo vozdeystviya i ikh znacheniye v razvitii professional'noy tugoukhosti: Avtoref. dis.,.kand.med.nauk./ A.I. Kotov. Kiev, 1992,- 20 s.
 11. ShidlovskayaT.V. Shum, slukh, zdorov'ya. - K.: Naukova dumka, 1991.- 128 s.
 12. Hammershlag V. Uber die Reflex-bewegung des muskulus tenzor tympani und ihre centralen Bahnen / V. Hammershlag // Arch. Ohrenheilk.- 1998,-V. 47 - P. 261-275. https://doi.org/10.1007/BF02107715