You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC ESTIMATION OF WORK CONDITIONS AND THE ENVIRONMENT IN APPLICATION OF LAMBDA-CYHALOTHRIN INSECTICIDE IN AGRICULTURAL PRODUCTION

4(24) 2010

DOI xxxxxxxx

Pelyo I. V., Bardov V. G., Omelchuk S. T., Sasinovich L. M., Pelyo V. V.

HYGIENIC ESTIMATION OF WORK CONDITIONS AND THE ENVIRONMENT IN APPLICATION OF LAMBDA-CYHALOTHRIN INSECTICIDE IN AGRICULTURAL PRODUCTION

O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv

Full article (PDF), UKR

It has been established that application of preparations, based on the pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin — Karate 050 EC, Karate Zeon 050 CS and the combined preparation Enjio 247 SC, where lambda-cyhalothrin and neonicotinoid tiametoxam are active ingredients, using aviation, knap-sack and ventilatory methods of spraying for agro-industrial complexes and for individual farms is safe from the point of view of occupational health and ecohygiene.

Key words: synthetic pyrethroid, lambda-cihalotrin, work conditions, environment

References

 1. Pyretroydy / Nauchnye obzory sovet·skoy lyteratury po toksychnosty y opasnosty khymycheskykh veshchestv.- Vyp.119.- Moskva: Tsentr mezhdunarodnykh proektov HKNT 1989.- 74 s.
 2. Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayini (ofitsiyne vydannya).- K.: Yunivest Media, 2008.- 448 s.
 3. Lambda-cyhalotrin; Pesticide Information Profile / EXTOXNET, (http:pmep.cce.carnele.edu/profiles/ extoxnet/haloxyfop-methylparathion/lambda-cyhalo- trin-ext.html).
 4. The pesticide Manual. Inearparating The Agrochemical Handbook/Editor: Clive Tomlin.-Tenth Edition.- erop Protection Publications, 1194.
 5. Kataloh zasobiv zakhystu roslyn ta nasinnya.- K.: TOV «Synhenta», 2007.- 155 s.
 6. Metodycheskye ukazanyya po hyhyenycheskoy otsenke novykh pestytsydov. № 4263-87: Utv. 13.03.87/MZ SSSR,- K., 1988.- 212 s.
 7. Evropeyskaya Konventsyya o zashchyte pozvonochnykh zhyvotnykh, yspolʹzuemykh dlya éksperymentov yly v ynykh nauchnykh tselyakh. (Strasburh, 18 marta 1986 h.).- ETS № 123.
 8. Hihiyenichna otsinka umov pratsi pry zastosuvanni pestytsydiv za suchasnymy tekhnolohiyamy / Kundiyev YU. I., Kirsenko V. V., Yastrub T. O. [ta in.] / / Hyhyena truda.- 2003.- Vyp. 34.,T. 1.- S. 84-97.
 9. Vyvchennya, otsinka i zmenshennya ryzyku inhalyatsiynoho vplyvu pestytsydiv na osib, yaki pratsyuyutʹ z nymy abo mozhutʹ zaznavaty vplyvu pid chas i pislya khimichnoho zakhystu roslyn ta inshykh ob'yektiv: Metodychni vkazivky MR 8.1.4-2006, rozrobleni prof. Prodanchukom M. H., kand. med. nauk Serhyeye- vym S. H., d-r. biol. nauk Zhminʹkom P. H. ta in.- K., 2006.- 21 s.
 10. Metodycheskye ukazanyya po khromatohrafycheskomu yzmerenyyu kontsentratsyy novykh syntetycheskykh pyretroydov (danytol, fastak, tsybolyt, karate) v vozdukhe rabochey zony № 4970-89 // Metody opredelenyya mykrokolychestv pestytsydov v produktakh pytanyya, kormakh y vneshney srede: Spravochnyk. T 2.- M.: Ahropromyzdat. 1992.- S. 254-256.
 11. Metodycheskye ukazanyya po opredelenyyu lyambda-tsyhalotryna v atmosfernom vozdukhe khromatohrafycheskymy metodamy № 113-98 // Metody opredelenyya mykrokolychestv pestytsydov v produktakh pytanyya, kormakh y vneshney srede - K., 2001.- № 32.- S. 97-105.
 12. Metodychni vkazivky z vykonannya vymiryuvanʹ tiametoksamu u povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri hazokhromatohrafichnym metodom № 304 - 2001 // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikro- kilʹkostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navkolyshnʹomu seredovyshchi.- K., 2004.- № 37.- S. 189-193.
 13. Metodycheskye ukazanyya po opredelenyyu novoy hruppy syntetycheskykh pyretroydov (karate, tsybolt, detsys, fastak, danytol) v rastenyyakh, pochve, vode vodoemov khromatohrafycheskymy metodamy № 434487 // Metody opredelenyya mykrokolychestv pestytsydov v produktakh pytanyya, kormakh y vneshney srede: Spravochnyk.T 1.- M.: Kolos, 1992.- S. 301-307.
 14. Metodychni vkazivky z vyznachennya tiametoksamu u vodi, grunti, nasinni sonyashnyku, zerni pshenytsi, kukurudzy, sonyashnykoviy i kukurudzyaniy oliyi, tsukrovomu buryaku // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikrokilʹkostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navkolyshnʹomu seredovyshchi - K., 2004.- № 37.- S. 24-29.
 15. Metodycheskye rekomendatsyy po yzuchenyyu y hyhyenycheskoy otsenke uslovyy truda pry prymenenyy pestytsydov / Utv. MZ Rossyy № 01-19/140-17.- M., 1995.- 10 s.
 16. Yvanov YU. Y. Statystycheskaya obrabotka rezulʹtatov medyko-byolohycheskykh yssledovanyy na mykrokalʹkulyatorakh po prohrammam / YU. Y. Yvanov, O. N. Pohorelyuk.- M.: Medytsyna, 1990.- 224 s.
 17. Porivnyalʹna toksykolohichna otsinka suchasnykh insektytsydiv, shcho zastosovuyutʹsya v yablunevykh sadakh / Omelʹchuk S. T., Korshun O. M., Sasinovych L. M. [ta in.] // Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho medychnoho universytetu imeni O. O. Bohomolʹtsya.- 2006.- № 4.- S. 117-128.
 18. Sravnytelʹnaya kharakterystyka novykh neonyko- tynoydnykh ynsektytsydov / Ermolova L. V., Prodan- chuk N. H, Zhmynʹko P. H., Lepeshkyn Y. V. // Sovremennye problemy toksykolohyy.- 2004.- № 2.- S. 4-7.
 19. Hihiyenichna klasyfikatsiya pestytsydiv za stupenem nebezpechnosti: DSanPiN 8.8.1.002-98: Zatv. MOZ Ukrayiny 28.08.98.- K., 1998.- 20 s.
 20. Dopustymi dozy, kontsentratsiyi, kilʹkosti ta rivni vmistu pestytsydiv u silʹsʹkohospodarsʹkiy syrovyni, kharchovykh produktakh, povitri robochoyi zony, atmosfernomu povitri, vodi vodoymyshch, grunti: DSanPiN 8.8.1.2.3.4.-0002001; Zatv. MOZ Ukrayiny 20.09.01.- K., 2001.- 245 s.