You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC GROUNDING OF REGULATIONS FOR SAFE APPLICATION OF HERBICIDE GLIFO-STAR 480 SL

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Voronina V., Lepeshkin I., Bagascka E., Sergeiev S., Medvedev V., Kuznetsova Е., Lyshavski V., Yuschuk S.

HYGIENIC GROUNDING OF REGULATIONS FOR SAFE APPLICATION OF HERBICIDE GLIFO-STAR 480 SL

L. I. Medved's Institute of Toxicology, Kyiv

Full article (PDF), RUS

The results of toxicological-hygienic researches show, that Glifo-Star 480 SL is moderate by dangerous for laboratory animals; working conditions of operators in us use do not worsen, the subjects of the environment do not become contaminated. The necessary hygienic rules have been established.

Key words: herbicide, hygienic regulations, work conditions, environment

References

  1. Perelik pyestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayini.- K.: Yunivyest Media, 2010.- 539 s.
  2. Dopovnennya do pereliku pyestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayini.- K.: Yunivyest Media, 2009.- 304 s.
  3. Pesticide Fact Handbook: U.S. ЕРА. Noyes Data Corporation. Park Ridge, New Jersey, 1990.- V. 2.- Р. 301-312.
  4. Glyphosate. Herbicide Fact Sheet: U.S. Department of Energy Bonneville Power Administration.- March 2000.- 11 p.
  5. Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke novykh pestitsidov.- Kiev, 1988, utv. M3 SSSR 13.03.1987, No 4263 - 87s.
  6. Metodicheskiye rekomendatsii po postanovke issledovaniy po gigiyenicheskomu normirovaniyu promyshlennykh allergenov v vozdukhe rabochey zony / Pod obshch. red. Alekseyevoy O. G, Duyevoy L. A.- M3 LatvSSR, 1980.- 17 s.
  7. Unifitsirovannyye pravila otbora prob sel'skokhozyaystvennoy produktsii, produktov pitaniya i ob"yektov okruzhayushchey sredy dlya opredeleniya mikrokolichestv pestitsidov. Utv. M3 SSSR 21.08.1979, No 2051-79.
  8. Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu glifosata i yego metabolita aminometilfosfonovoy kisloty v vode, pochve, rastitel'nykh kul'turakh metodom gazozhidkostnoy khromatografii No 6123-91 ot 29.07.91 // Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu mikrokolichestv pestitsidov v produktakh pitaniya, kormakh i vneshney srede.- Sbornik No 20, CH. 2.— Ukrgoskhimkomissiya, Kiyev, 1995.- S. 340.
  9. Vremennyye metodicheskiye ukazaniya po khromato¬graficheskomu izmereniyu kontsentratsii glifosata, glifosina i glitsina v vozdukhe rabochey zony No 4379-87 ot 08.06.87 // Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu mikrokolichestv pestitsidov v produktakh pitaniya, kormakh i vneshney srede.- Sbornik No 18,4. 1.— Ukrgoskhimkomissiya, Kiev, 1995.- S. 15.
  10. Metodycheskye ukazanyya po opredelenyyu hlyfosata v atmosfernom vozdukhe metodom tonkosloy¬noy khromatohrafyy No 231-2001 ot 05.02.2001 // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikrokilʹkostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navko-lyshnʹomu seredovyshchi.— Zbirnyk No 38.— Ministerstvo okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrayiny.— Kyiv, 2004.- S. 10.
  11. Metodychni rekomendatsiyi “Vyvchennya, otsinka i zmenshennya ryzyku inhalyatsiynoho i perkutannoho vplyvu pestytsydiv na osib, yaki pratsyuyutʹ z nymy abo mozhutʹ zaznavaty vplyvu pid chas i pislya khimichnoho zakhystu roslyn ta inshykh ob'yektiv”, Zatv. MOZ Ukrainy 13.05.2009 No 324.
  12. Ivanov Yu. I. Statisticheskaya obrabotka rezul'tatov mediko-Biologichêskikh issledovaniy na mikrokal'kulyatorakh po programmam / Ivanov Yu. I., Pogorelyuk O. N.- M.: Meditsina.— 1990.- 217 s.
  13. Pestytsydy. Klasyfikatsiya za stupenem nebezpechnosti ta toksychnosti: DSanPiN 8.8.1.002-98 i Zatv. MOZ Ukrainy 28.08.98
  14. The e-Pesticide Manual. Version 5.0.- 2009­2010.