4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Voronina V., Lepeshkin I., Bagascka E., Sergeiev S., Medvedev V., Kuznetsova Е., Lyshavski V., Yuschuk S.

HYGIENIC GROUNDING OF REGULATIONS FOR SAFE APPLICATION OF HERBICIDE GLIFO-STAR 480 SL

L. I. Medved's Institute of Toxicology, Kyiv

Full article (PDF), RUS

The results of toxicological-hygienic researches show, that Glifo-Star 480 SL is moderate by dangerous for laboratory animals; working conditions of operators in us use do not worsen, the subjects of the environment do not become contaminated. The necessary hygienic rules have been established.

Key words: herbicide, hygienic regulations, work conditions, environment

References

  1. Perelik pyestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayini.- K.: Yunivyest Media, 2010.- 539 s.
  2. Dopovnennya do pereliku pyestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayini.- K.: Yunivyest Media, 2009.- 304 s.
  3. Pesticide Fact Handbook: U.S. ЕРА. Noyes Data Corporation. Park Ridge, New Jersey, 1990.- V. 2.- Р. 301-312.
  4. Glyphosate. Herbicide Fact Sheet: U.S. Department of Energy Bonneville Power Administration.- March 2000.- 11 p.
  5. Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke novykh pestitsidov.- Kiev, 1988, utv. M3 SSSR 13.03.1987, No 4263 - 87s.
  6. Metodicheskiye rekomendatsii po postanovke issledovaniy po gigiyenicheskomu normirovaniyu promyshlennykh allergenov v vozdukhe rabochey zony / Pod obshch. red. Alekseyevoy O. G, Duyevoy L. A.- M3 LatvSSR, 1980.- 17 s.
  7. Unifitsirovannyye pravila otbora prob sel'skokhozyaystvennoy produktsii, produktov pitaniya i ob"yektov okruzhayushchey sredy dlya opredeleniya mikrokolichestv pestitsidov. Utv. M3 SSSR 21.08.1979, No 2051-79.
  8. Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu glifosata i yego metabolita aminometilfosfonovoy kisloty v vode, pochve, rastitel'nykh kul'turakh metodom gazozhidkostnoy khromatografii No 6123-91 ot 29.07.91 // Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu mikrokolichestv pestitsidov v produktakh pitaniya, kormakh i vneshney srede.- Sbornik No 20, CH. 2.— Ukrgoskhimkomissiya, Kiyev, 1995.- S. 340.
  9. Vremennyye metodicheskiye ukazaniya po khromato¬graficheskomu izmereniyu kontsentratsii glifosata, glifosina i glitsina v vozdukhe rabochey zony No 4379-87 ot 08.06.87 // Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu mikrokolichestv pestitsidov v produktakh pitaniya, kormakh i vneshney srede.- Sbornik No 18,4. 1.— Ukrgoskhimkomissiya, Kiev, 1995.- S. 15.
  10. Metodycheskye ukazanyya po opredelenyyu hlyfosata v atmosfernom vozdukhe metodom tonkosloy¬noy khromatohrafyy No 231-2001 ot 05.02.2001 // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikrokilʹkostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navko-lyshnʹomu seredovyshchi.— Zbirnyk No 38.— Ministerstvo okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrayiny.— Kyiv, 2004.- S. 10.
  11. Metodychni rekomendatsiyi “Vyvchennya, otsinka i zmenshennya ryzyku inhalyatsiynoho i perkutannoho vplyvu pestytsydiv na osib, yaki pratsyuyutʹ z nymy abo mozhutʹ zaznavaty vplyvu pid chas i pislya khimichnoho zakhystu roslyn ta inshykh ob'yektiv”, Zatv. MOZ Ukrainy 13.05.2009 No 324.
  12. Ivanov Yu. I. Statisticheskaya obrabotka rezul'tatov mediko-Biologichêskikh issledovaniy na mikrokal'kulyatorakh po programmam / Ivanov Yu. I., Pogorelyuk O. N.- M.: Meditsina.— 1990.- 217 s.
  13. Pestytsydy. Klasyfikatsiya za stupenem nebezpechnosti ta toksychnosti: DSanPiN 8.8.1.002-98 i Zatv. MOZ Ukrainy 28.08.98
  14. The e-Pesticide Manual. Version 5.0.- 2009­2010.