You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC MONITORING OF A MODERN PUBLISHING-PRINTING COMPLEX

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.02.023

Kuzminov B.P.

HYGIENIC MONITORING OF A MODERN PUBLISHING-PRINTING COMPLEX

National Medical University by Danila Galitsky, Lviv

Full article (PDF), UKR

The hygienic monitoring of a modern publishing-printing complex in the western region of Ukraine has been conducted. On the basis of the estimation of socio-economic and technological parameters of printing enterprises, schedules of working days of main specialists of the printing industry and parameters, characterizing the material, used in the printing arts, the conclu-sions have been made on main changes taken place in the printing industry within the last decade.

Key words: hygienic monitoring, publishing-printing complex, socio-economic and technological parameters, professiograms, printing material

References

  1. Kravchenko O.K., Yermolenko A.Ye. Znacheniye gignenicheskogo monitoringa v vyyavlenii zakonomernostey razvitiya khronicheskoy svintsovoy intoksikatsii na predpriyatiyakh akkumulyatornoy promyshlennosti// Meditsina truda i prom. ekol.- 1998.- No 12,14-18.
  2. Kuzmininov BP . (2003), “Problems of occupational medicine in modern polygraphic production”, Gigiena truda, Issue 34, 269-274.
  3. Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny pro vnutrishnye i zovnishnye stanovyshche Ukrayiny u 2003 rotsi [The Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine on the Internal and External Situation of Ukraine in 2003, Information and Publishing Center of the State Statistics Committee of Ukraine ,2004.- 472 p.
  4. Rakhmanin YU.A., Novikov S.M., Rusakov N.V. Nauchnyye problemy sovershenstvovaniya sotsial'no-gigiyenicheskogo monitoringa//Gig. i san.-2004,- No 5, 4-5.