You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGINIC STANDARDS OF TRANSFLUTRIN IN THE AIR

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Voronina V. M., Bagley E. A.

HYGINIC STANDARDS OF TRANSFLUTRIN IN THE AIR

Medved Institute of Ecohygiene and Toxicology, Kiev

Full article (PDF), RUS

The insecticide transflutrin belongs to synthetic pyrethroids by its chemical structure. The parameters of this insecticide toxicity have been established for laboratory animals in their entering through respiration, gastrointestinal tract and skin. The NOEL for peroral and inhalation administrations in conditions of subacute and subchronic experiments; the NOEL in studies of chronic toxicity and delayed effects have been determined. The threshold of carcinogenic effect (10 ppm) has been established, taking into account the degree of hazard, risk of development of the general pathology under the effect of this substance. TSELs are recommended for hygienic regulation of transflutrin for the working zone air: 0,4 mg/M3 and 0,01 mg/M3 — for the atmospheric air.

Key words: insecticide, transflutrin, synthetic pyrethroids, hygienic regulations, working zone air, atmospheric air

References

  1. Sazhok R. A. Zakhvoryuvanistʹ na infektsiyni khvoroby ta zv'yazok yiyi z zabrudnennyam navkolyshnʹoho seredovyshcha/ Sazhok R. A. // Priorytetni problemy hihiyenichnoyi nauky, medychnoyi ekolohiyi ta okhorony zdorov'ya CH. 1.- K.: MOZ Ukrayiny, 1995.- S. 120-121.
  2. Prodanchuk M. H. Vymohy shchodo toksykolohichnykh doslidzhenʹ potentsiynoyi nebezpeky pestytsydiv na suchasnomu etapi / Prodanchuk M. H., Zhminʹko P. H. // Aktualʹni problemy toksykolohiyi. Bezpeka zhyttyediyalʹnosti lyudyny. VIII mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Tezy dopovidey. 4-9 chervnya 2007 r.- Kyyiv,1997.- S. 23-24
  3. Transfluthrin (769). The e-Pesticide Manual (Twelfth Edition) Version 2.1 // The British Crop Protection Council.
  4. Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. Niosh.USA/1987.- T 5, № 803605.
  5. IPCS. International Programme on Chemical Safety. Summary of toxicological evaluations performed by the joint FAO/WHO meeting on pesticide residues [JMPR]/ Geneva. -1993.- 120 p.
  6. Transfluthrin (165). Use as a public insecticide // Advisory committee on pesticides. PSD.- 1997.
  7. Rodent Bladder Carcinigenesis Working Group. Urinary bladder carcinogenesis: implications for risk assessment // Fd/Chem/Noxicol.- 1995.- V. 33.- P 797-802.
  8. The effects of oral treatment with transfluthrin on the urothelium of rats and its metabolite, tetrafluorobenzoic acid on urothelial cells in vitro / Yokohira M., Arnold L. L., Lautraite S. [et al.] // Food Chem Toxicol.- 2011.- V. 49, № 6.- P. 1215-1223.
  9. Hihiyenichna klasyfikatsiya pestytsydiv za stupenem nebezpechnosti. DSaNPiN 8.8.7.1.002.- Kyyiv, 1998.- 30 s.
  10. Onyshchenko H. H. Osnovy otsenky ryska dlya zdorovʹya naselenyya pry vozdeystvyy khymycheskykh veshchestv, zahryaznyayushchykh okruzhayushchuyu sredu / Onyshchenko H. H., Novykov S. M., Rakhmanyn YU. A..- M., 2002.- 408 s.
  11. Metodycheskye ukazanyya po ustanovlenyyu oryentyrovochnykh bezopasnykh urovney vozdeystvyya vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony. № 4000-85: Utv. 15.09.85/MZ SSSR.- K.,1985.- 22 s.
  12. Metodycheskye ukazanyya po ustanovlenyyu raschetnykh normatyvov v vode khozyaystvenno-pytʹevoho naznachenyya, vozdukhe rabochey zony y atmosfernom vozdukhe naselennykh mest s yspolʹzovanyem ÉVM: Utv.01.07.87/MZ SSSR,- K., 1987.- 14 s.
  13. Metodychni vkazivky. Obgruntuvannyaoriyentovnykh bezpechnykh rivniv vplyvu (OBRV) khimichnykh rechovyn v atmosfernomu povitri naselenykh mistsʹ. MV 2.2.6- K., 2004.- 33 s.