You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

IMMUNOTOXIC EFFECTS OF FORMALDEHYDE AT INHALATION INTOXICATION OF GUINEA PIGS

4(33) 2012

DOI xxxxxxxx

Zazulyak T. S.

IMMUNOTOXIC EFFECTS OF FORMALDEHYDE AT INHALATION INTOXICATION OF GUINEA PIGS

Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyy

Full article (PDF), UKR

In the experiment of subhronic, inhalational intoxication of Guinea pigs by formaldehyde at the levels close to MAC in the working zone air (0,150 ± 0,007 mg/m3 and 0,530 ± 0,006 mg/m3), the negative impact of substances on the immune system of experimental animals was revealed. It was clarified that formaldehyde may affect the activities of both cellular and humor¬al links of immunity and cause immunosuppressive effects on the body.

Key words: formaldehyde, working zone air, allowable level, immunosuppressive effects

References

 1. Kalinin B. Yu. Toksikologiya i sanitarnaya khimiya letuchikh produktov termicheskoy, termookislitel'noy i mekhanodestruktsii plastmass / B. Yu. Kalinin.- M. : NIITEKHIM, 1988.- 59 s.
 2. Vrednyye veshchestva v promyshlennosti: Spravochnik / Pod obshchey redaktsiyey N. V. Lazareva, E. N. Levinoy. T 1.- L. : Khimiya, 1976.- 526 s.
 3. Liteplo R. G. Inhaled formaldehyde: exposure estimation, hazard characterization, and exposure- response analysis / R. G. Liteplo, M. E. Meek // Journal of toxicology and Environmental health.- 2003.- V. 6, No 1.- P 85-114.
 4. Duyeva L. A. Gigiyenicheskiye i immunologicheskiye aspekty vozdeystviya formal'degida i drevesnoy pyli v mebel'nom proizvodstve / L. A. Duyeva, I. A. Avdeyeva, L. S. Rodman // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.- 1996.- No 11.- S. 13-14.
 5. Vplyv formaldehidu na imunnu systemu morskykh svynok / B. P. Kuzminov, Yu. H. Breydak, T S. Zazulyak [ta in.] // Suchasni problemy toksykolohiyi.- 2008.- No 2.- S. 17-19.
 6. Influence of low dose formaldehyde on clinical indices of Guinea pig's organisms / B. Kuzminov, Y. Breydak, T Zazulyak [et al.] // Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska.- Lublin-Polonia.- 2009.- V. XXII, No 3, 10.- P. 53-56.
 7. Subkhronichnyy inhalyatsiynyy vplyv formaldehidu na stan dykhalnykh shlyakhiv ta imunnu systemu morskykh svynok / B. P. Kuzminov, Yu. V. Bisyarin, YU. B. Kuzminov [ta in.] // Medychni perspektyvy.- 2010.- No 4, T XV,- S. 114-118.
 8. Immunotoxic effects of chemicals: A matrix for occupational and environmental epidemiological studies / A. S. Costantini, V. Bolejack, L. Miligi [et al.] // American Journal of Industrial Medicine.- 2006.- V 49 (12).- P. 1046-1055.
 9. Mortality from lymphohematopoietic malignancies among workers in formaldehyde industries / M. Hauptmann, J. H. Lubin, P A. Stewart [et al.] // Journal of the National Cancer Inst.- 2003.- V. 95 (21).- P. 1615-1623.
 10. White Blood Cell Count as an indicator of Formaldehyde Exposure / H.-W. Kuo, G.-J. Jian, C.-L. Chen, C.-S. Liu and J.-S. Lai // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology.- V 59, No 2.- P 261-267.
 11. Meeting report: summary of IARC monographs on formaldehyde, 2-butoxyethanol, and 1-tert-butoxy-2- propanol / V. J. Cogliano, Y. Grosse, R. A. Baan, K. Straif, M. B. Secretan, El Ghissassi F (Working Group for Volume 88) // Environ Health Perspect.- 2005.- Sep; 113 (9).- P 1205-1208.
 12. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: A Review of Human Carcinogens: Chemical Agents and Related Occupations.- Lyon : France, 2006.- Volume 88.- 497 p.
 13. Chernychenko I. O. Do problemy otsinky kantserohennoho ryzyku khimichnykh zabrudnen povitryanoho seredovyshcha vyrobnychykh prymishchen / I. O. Chernychenko, O. M. Lytvychenko // Hihiyena naselenykh mists.- 2010.- No 55.- S. 139-145.
 14. Perelik rechovyn, produktiv, vyrobnychykh protsesiv, pobutovykh ta pryrodnykh faktoriv, kantserohennykh dlya lyudyny / Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, No 6. st. 334.- K.: Min. yust. Ukrainy, 2006.- 148 s. (Normatyvno-dyrektyvni dokumenty MOZ Ukrainy. Nakaz vid 13.01.2006 r. No 7).
 15. Men'shikov V. V / Laboratornyye metody issledovaniya v klinike: Spravochnik / V. V. Men'shikov, L. N. Delektorskaya, R. P. Zolotnitskaya.- M. : Meditsina, 1987.- 368 s.
 16. Trakhtenberh I.M., Dmytrukha N.M., Molozhava O.S. (2007), Porushennya imunnoho statusu orhanizmu lyudyny za diyi khimichnykh chynnykiv ta metody yikh vyznachennya: metod. Rekomendatsiyi [Disorders of the immune status of the human body by the action of chemical factors and methods for their determination: Methodical recommendations], Kyiv, Ukraine.
 17. Rukovodstvo po immunologicheskim metodam v gigiyenicheskikh issledovaniyakh / Fedoseyeva V. N., Poryadin G. V., Koval'chuk L. V. [i dr.].- M. : Promedek, 1993.- 320 s.
 18. Loginskiy V. Ye. Kolichestvennoye opredeleniye tsirkuliruyushchikh imunnykh kompleksov u gematologicheskikh i onkologicheskikh bol'nykh / V. Ye. Loginskiy, T G. Fetsich, L. S. Zakharchuk // Laboratornoye delo. - 1983.- No 3.- S. 16-19.
 19. Drannik G. N. Klinicheskaya immunologiya i allergologiya / G. N. Drannik.- Odessa : AstroPrint, 1999.- 603 s.
 20. Rukovodstvo po immunofarmakologii / Pod red. M. M. Deyla, Dzh. K. Formena; per. s angl. O. G. Yanovskogo pod. red. B. S. Utesheva.- M. : Meditsina, 1998.- 332 s.
 21. Petrov R. V. Immunologiya / R. V. Petrov.- M.: Meditsina, 1987.- 414 s.