You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INTEGRATED PSYCHO-PHYSIOLOGICAL CRITERIA TO PREDICTION OF PROFESSIONAL ADAPTABILITY OF MILITARY PILOTS FOR PEACEKEEPING OPERATIONS

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.026

Shvets A.

INTEGRATED PSYCHO-PHYSIOLOGICAL CRITERIA TO PREDICTION OF PROFESSIONAL ADAPTABILITY OF MILITARY PILOTS FOR PEACEKEEPING OPERATIONS

Research Institute of Military Medicine of Armed Forces of Ukraine. Irpin

Full article (PDF), UKR

New approaches for solving an actual hygienic problem concerning prediction of professional adaptability of military pilots to peacekeeping operations have been proposed. The work of pilot-peacekeepers in Liberia by parameters of harmful condi¬tions, heaviness and intensity has been appreciated. Integrated factors of the model have been distinguished, characterizing professionally important psycho-physiological, psychological, socially-important peculiarities of helicopter-pilot-peace¬keepers. Peculiarities of personal characteristics of pilots for provision of successful peacekeeping activity have been revealed. The detailed multilevel algorithm for prediction of adaptability of helicopter-pilots to peacekeeping operations, using a sys¬tem of integrated rating assessments, has been developed.

Key words: prediction of professional adaptability, peacekeepers, professional activity, psycho-physiological function, occupationally important characteristics, occupational psycho-physiological selection

References

 1. Bila knyha 2005: oboronna polityka Ukrayiny / M-vo oborony Ukrayiny.- K.: “Zapovit”, 2006.- 136 s.
 2. Gíbrial'yan A.S., Azhayev A.N. Informativnost' psikhofiziologicheskikh pokazateley cheloveka-operatora v usloviyakh vysokikh temperatur // Fiziologiya cheloveka.- 1990.- T. 16. No 5.-S. 137-141.
 3. Кalnish V.V., Ena A.I. (2004), “Modern directions of improving occupational psychophysiological selection (literature review)”, Zhurnal AMN Ukrainy, 10 (2),.368-384.
 4. Kalnish V.V., Ena A.I. (2001), “The principles of occupational psychophysiological selection”, Gigiyena truda, 32,131-144.
 5. Karpiloveka S.YA., Mitelman R.Y., Synyavskyy V.V. ta in. Osnovy profesiohrafiyi: Navchalnyy posibnyk.-K.: MAUP. 1997.- 148 s.
 6. Kundiev Yu.I., Navakatikyan A.O., Kalnish V.V. (1993), “Modern problems of combined effects of production and social factors on the body”, Vrachebnoye delo, 5,35-41.
 7. Kundiev Yu.I., Chernyuk V.I., Vitte P.N. (1999), “The study of occupational risk in Ukraine”, Meditsina truda i prom. ekologia, 4, 6-9.
 8. Kundiev YU.1., Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov'ya v Ukrayini. Epidemiolohichnyy analiz [Occupational health in Ukraine. Epidemiological analysis], Avicenna, Kyiv, Ukraine.
 9. Makarenko M.V. Teoretychni osnovy profesiynoho psykhofiziolohichnoho vidboru viyskovykh spetsialistiv // Nederzhavna systema bezpeky pidpryyemnytstva yak sub'yekt natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny.- K.: Vyd-vo Yevropeyskoho un-tu.- 2001.- S. 396 - 409.
 10. Maslova M.H., Shekera O.H. Porivnyalna otsinka psykhofiziolohichnoho stanu ta pokaznykiv funktsionalnoho stanu viyskovosluzhbovtsiv do ta pislya vykonannya zavdan myrotvorchoyi diyalnosti // Visnyk sotsialno! hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorov'ya.- 2005,- No 3, 28-32.
 11. Novikov V.S., Bochenkov A.A. Teoreticheskiye i prikladnyye osnovy professional'nogo psikhologicheskogo otbora voyennosluzhashchikh / Rukovodstvo.- SPb.: VMedA. 1997,- 188 s.
 12. Sadikov G.N., Koloyarov P.G., Lavrinenko V.I. Operatorskaya deyatel'nost' v proizvodstvennykh usloviyakh aridnoy zony // Fiziologiya cheloveka,- 1991.-T. 17. No 1.-S. 132-139.
 13. Sobchak L.N. SMIL. Standartizirovannyy mnogofaktornyy metod issledovaniya lichnosti.- S - Pb.: Rech', 2003.-219 s.
 14. Varus V.I., Kalnish V.V., Shvets A.V. and others, (2007), Udoskonalennya systemy psykhofiziolohichnoho kontrolyu za lyotnum skladon, yakyi zaluchaetsya do mizhnarodnykh murotvorchykh operatsiy [ Improvement of the system of psychophysiological control over the flight personnel involved in international peacekeeping operations], Methodical recommendations, Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
 15. Shakhnazarov A.S., Makhnovskiy V.P., Kuzyuta E.I. Psikhologicheskiy status i sostoyaniye metabolizma pri deystvii vysokoy temperatury i vlazhnosti // Fiziologiya cheloveka.- 1989.-T. 15. No 4.- S. 92-96.
 16. Shvets A.V., Kalnish V.V. (2007). “Effectiveness of helicopter-pilots’ occupational psychophysiological selection to peacekeeping missions based on rating assessment”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 4, 35-41. https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04.035
 17. Shvets' A.V., Lavrent'yeva N.A., Strognaya O.M., Sharam V.B. Psikhologicheskiy test “SAN” primenitel'no k issledovaniyam v oblasti fiziologii truda // Gigiyena truda i profzabolevaniya.- 1975.- No 5.- S.28-32.
 18. Glickman, Mark Е. Dynamic paired comparison models with stochastic variances //Applied Statistics.- 2001.- V. 28.- P. 673 - 689. https://doi.org/10.1080/02664760120059219
 19. McMillan GH. Strategic planning for military occupational health care // Military Medicine. -2005.- V. 170. No 9,- P.48 -55. https://doi.org/10.7205/MILMED.170.9.748
 20. Taylor. A.J.W. Occupational Stress and Peacekeepers // Australasian Journal of Disaster & Trauma Studies. - 2004,- V. 1.- P. 34-47.