You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

LEGAL REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OF THE WORKING POPULATION IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM (OCCUPATIONAL PATHOLOGY SERVICE) AND WAYS TO IS IMPROVEMENT

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Sheludko O. L., Shevchenko Z. K.

LEGAL REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OF THE WORKING POPULATION IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM (OCCUPATIONAL PATHOLOGY SERVICE) AND WAYS TO IS IMPROVEMENT

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kiev

Full article (PDF), UKR

The paper relates to the problem of legal regulation of social relations of the working population in the health system. International documents on health issues, legal acts of Ukraine in the sphere of health have been listed. The proposals have been made for improving the legal base.

Key words: occupational рathology service, occupational diseases, medical examinations, international conventions, laws, public health

References

 1. Kundiyev YU. I. Profesiyne zdorov'ya v Ukrayini. Epidemiolohichnyy analiz / YU. I. Kundiyev, A. M. Nahorna- K.: Avitsena, 2007.- S. 396.
 2. Moskalenko V. F., Hruzeva T. S., Inshakova H V. Rehlamentatsiya prava na okhoronu zdorov'ya u mizhnarodnykh normatyvno-pravovykh aktakh.- L.:Vydavnytst- vo LOBF «Medytsyna i pravo», 2008.- S. 186-195, 197.
 3. Brizhit Tobes «Pravo na zdorov'ya: teoriya ta praktyka».- M.:Ustoychyvyy myr, 2001.- S. 370.
 4. Rouzen. Holovnyy zvit shchodo sanitarnykh umov pratsyuyuchoho naselennya Velykobrytaniyi, 1842.1993.- S. 226-268.
 5. Nahorna A. M., Vitte P. M., Dobrovolʹsʹkyy L. O. Konventsiyi ta rekomendatsiyi MOP z hihiyeny pratsi / A. M. Nahorna // Ukr. zhurn. z probl. medytsyny pratsi.- 2009.- 3 (19).- S. 5-11.
 6. Senyuta I. YA. Medychne pravo: pravo lyudyny na okhoronu zdorov'ya.- Lʹviv: Vydavnytstvo «Astrolyabiya», 2007.- S. 223.
 7. Georges H. Sorree.- Mezhdunarodnoe sotrudnychestvo v sfere hyhyeny truda: rolʹ mezhdunarodnykh orhanyzatsyy: http://base.safework.ru/
 8. John Emsley, The Shocking History of Phosphorus: A Biography of the Devil's Element (2000) Macmillan Publishers, Ltd.: London, England ISBN 0-471-39455-6.
 9. Ekateryna Khurtyna.- Panamerykanskaya orhanyzatsyya zdravookhranenyya. latindex.ru/content/.
 10. Deklaratsiya pro polityku u sferi zabezpechennya prav patsiyentiv u Yevropi (1994) // Prava lyudyny v systemi vzayemovidnosyn «likar» - «patsiyent» u vidkrytomu suspilʹstvi (Seriya «Bibliotekar simeynoho likarya»).- K.: Medytsyna Ukrayiny, 2000.- Vyp.1.- S.87. Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty / Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform, 1992.- S. 32.
 11. Zahalʹna deklaratsiya prav lyudyny // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty / Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform, 1992.- S. 18-24.
 12. Lysabonskaya deklaratsyya otnosytelʹno prav patsyenta (sentyabrʹ/oktyabrʹ1981) // Medychne pravo Ukrayiny: Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv: Uporyad. i nauk. red. N. Bolotina.- K.: In Yure, 2001.- S. 388-389.
 13. Yevropeysʹkyy kodeks sotsialʹnoho zabezpechennya № 139 vid 6.11.1990 roku // www.coe.kiev.ua/
 14. Yevropeysʹka sotsialʹna khartiya // Mezhdunarodnye akty o pravakh cheloveka: Sbornyk dokumentov.- M., 1998.- S. 570-586. Khartiyu ratyfikovano Zakonom Ukrayiny № 137-KHVI (137-16) vid 14.09.2006, VVR 2006, № 43, S. 418.
 15. Konventsiya pro zakhyst osnovnykh prav i svobod lyudyny (04.11.1950) // Holos Ukrayiny vid 10 sichnya 2001 r.
 16. Konventsiya MOP «Pro minimalʹni normy sotsialʹnoho zabezpechennya zdorov'ya» (1952) № 192 // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty // Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform,1992.- S. 39.
 17. Konventsiyi MOP pro vidshkoduvannya u razi profesiynykh zakhvoryuvanʹ № 42,1934 // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty / Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform, 1992.- S. 47.
 18. Konventsiya MOP pro vidshkoduvannya pratsivnykam pid chas profesiynykh zakhvoryuvanʹ № 18 (1925) // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty / Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform, 1992.- S. 44.
 19. Konventsiya MOP pro likvidatsiyu vsikh form rasovoyi dyskryminatsiyi (1965) // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty / Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform,- S. 41.
 20. Konventsiya MOP «Pro medychnu dopomohu i dopomohy u vypadku khvoroby» (1969) № 130 // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty / Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurin- form,1992.- S. 40.
 21. Konventsiya MOP № 139 (1974) «Pro borotʹbu z nebezpekoyu, sprychynyuvanoyu kantserohennymy rechovynamy y ahentamy u vyrobnychykh umovakh, ta zakhody profilaktyky».
 22. Konventsiya pro prava lyudyny i biomedytsynu (1997) // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty / Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform, 1992.- S. 37.
 23. Konventsiya MOP «Pro osnovy, shcho spryyayutʹ bezpetsi ta hihiyeni pratsi» № 187 vid 15.06.2006 r. // www.rada.gov. ua
 24. Mizhnarodna orhanizatsiya pratsi. Konventsiyi ta rekomendatsiyi. 1919-1964.- T. 1.- Zheneva: Mizhnarodne byuro pratsi, 2001.- S. 1778
 25. Mizhnarodna orhanizatsiya pratsi. Konventsiyi ta rekomendatsiyi. 1965-1999.- T. II.- Zheneva: Mizhnarodne byuro pratsi, 2001.- S. 779-1560.
 26. Mizhnarodna orhanizatsiya pratsi. Konventsiyi ta rekomendatsiyi. 2000-2007.- T. III.- Zheneva: Mizhnarodne byuro pratsi, 2008.- S. 1561-1887.
 27. Mizhnarodna orhanizatsiya pratsi. Konventsiya 18 Pro vidshkoduvannya shkody pratsivnykam v razi profesiynykh zakhvoryuvanʹ // Konventsiya ta rekomendatsiyi. 1919-1964.- T. 1.- Zheneva: Mizhnarodne byuro pratsi.- S. 77-79.
 28. Statut Vsesvitnʹoyi orhanizatsiyi okhorony zdorov'ya // VOOZ. Osnovni dokumenty.- Vyd.39-e.- Zheneva,- S. 208.
 29. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyansʹki i politychni prava 1996 r. // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty // Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform, 1992.- S. 36-58.
 30. Mizhnarodnyy pakt pro ekonomichni, sotsialʹni i kulʹturni prava (1996) // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty / Uporyad. YU. K Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform,1992.- S.24-36.
 31. Konstytutsiya Ukrayiny.- 1996 // www.rada.gov.ua.
 32. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhennya ch. 3 st. 49 Konstytutsiyi Ukrayiny vid 29.05.2002 r. // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny.- 2002.- № 23.- S. 132.
 33. Rekomendatsiyi MOP shchodo dopomohy u vypadkakh vyrobnychoho travmatyzmu № 121, (1964) // Prava lyudyny: Mizhnarodni dohovory Ukrayiny, deklaratsiyi, dokumenty / Uporyad. YU. K. Kachurenko.- 2 vyd.- K.: Yurinform, 1992.- S. 17.
 34. «Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov'ya»: Zakon Ukrayiny vid 19.11.1992 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.- 1993.- № 4.- S. 19. ta vneseni do nʹoho zminy Zakonom Ukrayiny vid 07 lypnya 2011 roku «Pro vnesennya zmin do Osnov zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov'ya shchodo udoskonalennya nadannya medychnoyi dopomohy».
 35. Zakon Ukrayiny «Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemiolohichnoho blahopoluchchya naselennya». Verkhovna Rada. Zakonodavstvo Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 24.02.1994 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.- 1994.- № 27.- S. 217.
 36. Zakon Ukrayiny «Pro okhoronu pratsi» vid 14 zhovtnya 1992 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.- 1992.- № 49.- S. 668.
 37. Kodeks Zakoniv pro pratsyu Ukrayiny // Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR vid 17.12.1971 r.- 1971.- № 50.- S. 96.
 38. Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 r.- K.: Atika, 2003. -S. 415.
 39. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Deyaki pytannya rozsliduvannya ta vedennya obliku neshchasnykh vypadkiv, profesiynykh zakhvoryuvanʹ i avariy na vyrobnytstvi» vid 25.08.2004 r. № 1112. // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny.- 2004.- № 35.- S. 23-37.
 40. Postanova KMU № 1662 vid 08.11.2000 «Pro zatverdzhennya Pereliku profesiynykh zakhvoryuvanʹ».
 41. Nakaz MOZ № 133 vid 25.03.2003 r. «Pro zatverdzhennya Pereliku spetsializovanykh likuvalʹno- profilaktychnykh zakladiv».
 42. Sumisnyy nakaz MOZ, AMN Ukrayiny ta Ministerstva pratsi № 374/68/338 vid 29.12.2000 r. «Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro zastosuvannya pereliku profesiynykh khvorob».
 43. Nakaz MOZ Ukrayiny № 246 vid 21.05.2007 r. «Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya medychnykh ohlyadiv pratsivnykiv pevnykh katehoriy».
 44. Nakaz MOZ Ukrayiny № 7 vid 10.01.2005 r. «Standarty nadannya medychnoyi dopomohy za spetsialʹnistyu «Profesiyna patolohiya» v ambulatorno- poliklinichnykh zakladakh».
 45. Nakaz MOZ Ukrayiny № 226 vid 27.07.1998 r. «Tymchasovi haluzevi unifikovani standarty medychnykh tekhnolohiy diahnostyko-likuvalʹnoho protsesu statsionarnoyi dopomohy doroslomu naselennyu v LPZ ta Tymchasovi haluzevi standarty obsyahiv diahnostychnykh doslidzhenʹ, likuvalʹnykh zakhodiv ta kryteriyi likuvannya ditey».
 46. Sumisnyy nakaz MOZ Ukrayiny ta AMN Ukrayiny vid 08.05.2002 № 166/32 «Shchodo zakriplennya za naukovo-doslidnymy instytutamy hihiyenichnoho profilyu haluzey ekonomiky ta administratyvnykh terytoriy z pytanʹ hihiyeny pratsi ta profpatolohiyi».
 47. Nakaz MOZ Ukrayiny № 528 vid 27.12.2001 r. «Pro zatverdzhennya Hihiyenichnoyi klasyfikatsiyi pratsi za pokaznykam shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu».
 48. Nakaz MOZ Ukrayiny № 614 vid 13.12.2004 r. «Pro zatverdzhennya Poryadku skladannya ta vymohy do sanitarno-hihiyenichnoyi kharakterystyky umov pratsi».
 49. Nakaz MOZ Ukrayiny № 820 vid 12.12.2006 r. «Pro zatverdzhennya Instruktsiyi shchodo vyznachennya dopustymykh terminiv roboty pratsyuyuchykh u shkidlyvykh umovakh».
 50. Nakaz MOZ Ukrayiny vid 30.12.1993 r. № 260 «Pro orhanizatsiyu i vdoskonalennya fizioterapevtychnoyi dopomohy naselennyu Ukrayiny».
 51. VOOZ, Pershi desyatʹ rokiv Vsesvitnʹoyi orhanizatsiyi okhorony zdorov'ya (The First Ten of the World Health Organization), 1958.- S. 4.
 52. Konventsiya Mizhnarodnoyi orhanizatsiyi pratsi № 176 1995 roku Pro bezpeku ta hihiyenu pratsi v shakhtakh.