You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MAIN PRINCIPLES AND METHODOLOCICAL BASES IN DETERMINATION OF ECONOMIC LOSSES FROM OCCUPATIONAL MORBIDITY OF THE WORKINC POPULATION OF UKRAINE

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Kolodyazna O. I.1, Nahorna A. M.2, Sokolova M. P.2

MAIN PRINCIPLES AND METHODOLOCICAL BASES IN DETERMINATION OF ECONOMIC LOSSES FROM OCCUPATIONAL MORBIDITY OF THE WORKINC POPULATION OF UKRAINE

1National Academy of Statistics, Registration and Audit
2SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine»

Full article (PDF), UKR

The article covers methodological bases in determination of economic losses from the general level of occupational morbidity of the working population in Ukraine over 2010. The initial calculations of economic losses from occupational pathology of workers for enterprises, for the Fund of social insurance from accidents and occupational diseases of Ukraine and the Pension Fund, for system of health protection have been made, reaching over 4094,4 mln Gryvna. In the calculation such indices as the number of the lost life years, quality of life, receiving less GDP were not taken into account, intending to do it in the next stages of the investigation.

Key words: occupational morbidity, economic losses, enterprises, funds, health protection, methodological bases

References

  1. Kundyev YU. Y. Professyonalʹnoe zdorovʹe v Ukrayne. Épydemyolohycheskyy analyz / Kundyev YU. Y., Nahornaya A. M.- K.: Avytsenna, 2007.- 396 s.
  2. Kundiyev YU. I. Profesiyna zakhvoryuvanistʹ v Ukrayini u dynamitsi dovhostrokovoho sposterezhennya / Kundiyev YU. I., Nahorna A. M. // Ukr. zhurn. z probl. medytsyny pratsi.- 2005.- № 1.- S. 3-11.
  3. Za bezopasnostʹ truda [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: http://www.ilo.org/public/russian/ region/eurpro/moscow/areas/safety/docs/safework_ fact_sheetrus1_1.pdf
  4. Tezysy doklada zammynystra Aleksandra Safonova na konferentsyy, posvyashchennoy Vsemyrnomu dnyu okhrany truda [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: http://www.minzdravsoc.ru/labour/ safety/49
  5. Katsnelʹson V. A. Analyz ékonomycheskykh posledstvyy vlyyanyya neblahopryyatnykh uslovyy truda y promyshlennykh zahryaznenyy okruzhayushchey sredy na zdorovʹe cheloveka y ékonomycheskoy éffektyvnosty profylaktycheskykh meropryyatyy / V. A. Katsnelʹson, H. A. Bushueva, V. V. Tkachev, E. V. Polzyk.- M., 1988.- 43 s.
  6. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/ - Nazva z tytul. ekrana.
  7. Ofitsiynyy sayt Fondu sotsialʹnoho strakhuvannya vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiynykh zakhvoryuvanʹ Ukrayiny [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: http://www.social.org.ua/ - Nazva z tytul. ekrana.