You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MEASURING CIRCADIAN EFFICIENCY OF UGHT BIOLOGICAL EFFECT

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.008

Nazarenko L.A.1, Ioffe K.I.1,Timofeyev E.P.2

MEASURING CIRCADIAN EFFICIENCY OF UGHT BIOLOGICAL EFFECT

1Kharkiv National Municipal Academy, Ukraine

2SRC «Institute of Metrology», Kharkiv

Full article (PDF), RUS

Questions on the effect of light on the human body, biological effect of radiation of the visible part of spectrum, in particular, have been considered. The design of the radiometry device for the quantitative estimation of the biological effect of light on the human body is proposed.

Key words: circadian efficiency, biological effect, quantitative estimation of the effect of radiation, photorecep¬tors, coefficient of circadian efficiency, control of parameters of optical radiation

References

  1. Spravochnaya kniga po svetotekhnike/Pod redaktsiyey YU.B. Ayzenberga. 3-ye izd. pererab. i dop. M.: Znak.- 2006.- 972 s.
  2. Zakon Ukrayny «Pro okhoronu pratsi» - K.. 2002.
  3. Vayttsel'. R, Vakker R.A.. Myuller SH., Khal'bri- ter V.. O vliyanii sveta na cheloveka s uchetom novykh vozzreniy // Svetotekhnika,- 2005.- No 5.- S. 12-15.
  4. Brainard G.C. Photoreception for regulation of melatonin and the circadian system in humans // Fifth International LRO lighting research symposium. Orlando. 2002.
  5. Thapan K. et al. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, non-code photoreceptor system in humans // Journal of Physiology.- 2001.- 535.1.- P.261-267. https://doi.org/10.1111/j.1469-7793.2001.t01-1-00261.x
  6. Fiziologiya sensornykh sistem. CH. 1. Fiziologiya zreniya. V serii «Rukovodstvo po fiziologii». L.: Nauka. 1971.
  7. Berson D.M., Dunn F.A., Motoharu Thkao. Phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian clock. Science, February 8. 2002. https://doi.org/10.1126/science.1067262
  8. Gall D. Circadiane Lichtgropen und deren medtechnische Erfassung, Licht, 7-8 - 2002,- P. 860-871.
  9. Van Bom mel'. Zritel'nyye, biologicheskiye i emotsional'nyye aspekty osveshcheniya. Rezul'taty poslednikh issledovaniy i ikh znacheniye dlya svetotekhnicheskoy praktiki // Svetotekhnika, 2005 -No 4 - S.4-6.