You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MEDICO-SOCIAL AND ECONOMIC LOSSES BECAUSE OF OCCUPATIONAL MORBIDITY AND WAYS OF THEIR PREVENTION

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Nahorna A. M.1, Dobrovolsky L. O.1, Gruzova L. M.1, Yankovska L. A.1, Kolodyazna O. I.2, Sokolova M. P.1

MEDICO-SOCIAL AND ECONOMIC LOSSES BECAUSE OF OCCUPATIONAL MORBIDITY AND WAYS OF THEIR PREVENTION

1 SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

2 National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The paper highlights problems related to economic and social losses, because of occupational diseases, based on the analysis of foreign publications. It is established that in recent years a great attention is paid in countries of West Europe and in the USA to economic losses of such diseases as occupational dermatitis, occupational asthma, depression. In Ukraine, till present time, there are not enough publications related to calculation of medico-social and economical losses of occupational diseases.

Key words: occupational diseases, economical and social losses, prevention of economical losses, countries of West Europe, the USA

References

  1. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov’ya v Ukraini. Epdemiologichnyi analiz [Occupational health in Ukraine. Epidemiological analysis], Avicenna, Kyiv, Ukraine.
  2. National occupational research. 1999.
  3. [http://www.ilo.org/publ/English/protection/ safework/index/htn].
  4. www.social.org.ua/activity/stat.
  5. Analiz ekonomicheskikh posledstviy vliyaniya neblagopriyatnykh usloviy truda i promyshlennykh zagryazneniy okruzhayushchey sredy na zdorov'ye cheloveka i ekonomicheskoy effektivnosti profilakticheskikh meropriyatiy / Katsnel'son B. A., Bushuyeva G. A., Tkachev V. V., Polzik Ye. V. // Metodicheskiye rekomendatsii.- M., 1988.- 43 s.
  6. Whitehead M. The health divide. New edition / Townsend, P. Davidson et al; ed. Inequalities in health (The Black report and the health divide).- London Books,- P. 55-60
  7. Illsley R., Swensson P. G., ed. Social inequalities in health, social science and medicine. -1990.- 31 (a special issue).- Р. 223 -240.
  8. Moelek A. Review of selected publication from 18 Western European countries / Moelek A., Rosario Giraldez M.- Munster, Waxman, 1993.- 30 p.
  9. Whitehead M. The concepts and principles of equity and health. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1990 (document).
  10. Updating of European HFA targets. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1991 (document EUR/ RC41/Inf.Doc.1 Rev1).
  11. Health for all targets. The health policy for Europe. Copenhagen. World Health Organization, 1993 (European Health for All series, No 4).
  12. Mackenbach J. P. Inequalities in health in the Netherlands according to age, gender, marital status, level of education, degree of urbanization and region / Mackenbach J. P. // European Journal of Public Health.- V. 3, No 1.- P. 112-118.
  13. Valkonen T. Socioeconomic mortality difference in Finland. Helsinki, Statistics Finland, 1993.- 30 p.
  14. Mackenbach J. P. Socioeconomic health difference in the Netherland: a review / J. P. Mackenbach // Public Health and Safety- V. 1,3rd ed. ILO, Geneva.- P. 5-7.
  15. Taylor P. J. Absenteism, causes and control of / P. J. Taylor // Encyclopedia of Occupational Health and Safety- V. 1,3rd ed. ILO, Geneva.- P. 5-8.
  16. Giddens E. Sociology. 2nd ed. Cambridge.- Polity Press, 1993.
  17. Taylor P. J. Aspects of sickness absence / P. J. Taylor // Current approaches to occupational medicine. Ward Gardner A.(Ed.) (Bristol, John Wright and Son), 1979.- 368 p.
  18. Fraggat P. Short-term absence from industry / P. Fraggat // British Journal of Industrial Medicine (London), July 1970, 27/3 (199-224), Oct. 1970, 27/4.
  19. Coe J. The physician’s role in sickness absence certificate / J. Coe // Journal of Occupational Medicine (Chicago).- Nov 1976. V.17/11.- P. 722-724.
  20. Indulski J. Social determination of sick-absenteism.Part 1 / J. Indulski // Sante Publique (Bucarest).- 1966.- V. 8, No 4.- P. 403-416.
  21. Taylor P. J. Absenteism, definitions and statistics of Encyclopedia of Occupational Health and Safety.- V. 1,3rd ed.- ILO, 1983, Geneva.- P. 8.
  22. Ferguson D. Some characteristics of repeated sickness absence / D. Ferguson // British Journal of Industrial Medicine (London).- 1972.- V. 29, No 4.- P. 420-431.
  23. Absenteism and social security // Studies and research, No 16,Geneva, International Social Security Association, 1981.- 157 p.
  24. Korchagin V. Zdorov'ye naseleniya i zdravookhraneniye Rossii / V. Korchagin // Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal.- 1995, No 4.- S. 63-65.
  25. Bobrintsev V. I. Ekonomicheskiy potentsial zdorov'ya / Bobrintsev V. I. // Ekonomika zdravookhraneniya.- 1997.- No 4/5.- S. 5-6.
  26. Ukrayinu postavyly v odyn ryad z Meksykoyu: Peru // Ukrayinsʹka pravda, 5 zhovtnya.
  27. Chee-Kyung Chung. The labour protection as pledge of success // journal of industrial medicine. 1972.- V. 29, No 1.- P. 29 -31.
  28. Blanciforti L. A. Economic burden of dermatitis in USA workers / Blanciforti L. A. // J.Occup. Environ. Med.- 2010.- V. 11.- P. 1045-1054.
  29. Ayres J. G. Cost of occupational asthma in UK / Ayres J. G.,Boyd R., Cowie H. // Thorax.- 2011.- V. 66, No 2.- P. 128-133.
  30. Culpepper L. The social and economic burden of shift-work disorder / Culpepper L. // J.Fam.Prac.- 2010.- V. 50.- P. 3-11.
  31. Anderson V. P. Occupational fatalities, injuries, illnesses and related economic loss in the wholesale and retail trade sector / Anderson V. P., Schule P. A., Sestito J. // A, J. Ind. Med.- 2010.- V. 53, No 7.- P. 673-685.
  32. Birnbaum H. G. Employer burden of mild, moderate and severe major depressive disorder: mental health services utilization and costs, and work / Birnbaum H. G., Kessler R. C., Kelly D. // Depress Anxiety.- 2010.- V. 27, No 1.- P. 78-89.
  33. Ivanova G. T. The cost of disability and medically related absenteeism among employees with multiple sclerosis in the US / Ivanova G. T., Birnbaum H. G., Samuels S. // Pharmacoeconomics.- 2009.- V. 27, No 8.- P. 681-191.
  34. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M., Dobrovolsky L.O. (2009),”Comparative characteristics of the state of occupational morbidity in Ukraine and in the world”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 2, 3-11.
  35. Osadchyy V. Kryza ta umovy pratsi / V. Osadchyy // Okhorona pratsi.- 2010.- No 5.- S. 51.
  36. Klochko V. Chomu ne menshaye profzakhvoryuvanistʹ? / V. Klochko // Okhorona pratsi.- 2010.- No 6.- S. 46-47.
  37. Basʹko N. Vid sliv do spravy / Basʹko N., Ivanchenko O. // Okhorona pratsi.- 2010.- No 9.- S. 46-47.
  38. Korotko pro vazhlyve // Okhorona pratsi.- 2010.- No 6.- S. 46.
  39. Dmytryuk S. P. Metodychni vkazivky do praktychnoho zanyattya “Rozrakhunok ekonomichnoyi efektyvnosti zakhodiv dlya zapobihannya neshchaslyvykh vypadkiv na vyrobnytstvi” / S. P. Dmytryuk.- Dnipropetrovsʹk, 2006.
  40. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Deyaki pytannya rozsliduvannya i vedennya obliku neshchasnykh vypadkiv, profesiynykh zakhvoryuvanʹ i avariy na vyrobnytstvi”.Zatverdzhena 25.08.2004 r. No 1112.
  41. Poryadok provedennya medychnykh ohlyadiv pratsivnykiv pevnykh katehoriy, zatverdzhenyy Nakazom MOZ Ukrainy vid 23.05.2007 r., No 216.
  42. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M., Chernyuk V.I. (2005), “Work strain as an occupational health stress and rik factor”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 3 – 4. 4 - 10.
  43. Vremennyye metodicheskiye rekomendatsii po otsenke ekonomicheskoy effektivnosti nauchnoissledovatel'skikh rabot v oblasti gigiyeny, fiziologii i psikhofiziologii truda. Vsesoyuznyy NII zheleznodorozhnoy gigiyeny.- M., 1989.- 87 s.