You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

METHOD FOR DETERMINATION OF THE CORRESPONDENCE OF HUMAN PSYCHOPHYSIOLOGICAL ABILITIES TO OPERATOR'S WORK

DOI xxxxxxxx

Volyansky A.N.

METHOD FOR DETERMINATION OF THE CORRESPONDENCE OF HUMAN PSYCHOPHYSIOLOGICAL ABILITIES TO OPERATOR'S WORK

Clinical Base of Ukrainian Military-Medical Academy, Irpin

Full article (PDF), UKR

20 healthy men-volunteers, aged 26—43, have been examined. The examination included six experiments with one week interval. The volunteers were proposed to do perceptional and cognitive tests at work with computer video monitors, simu-lating the operator’s work. The efficiency of mental work was estimated. At the same time, changes of indices of the cerebral blood circulation, variability of heart rates and blood pressure were recorded. Also, ranges of homeostatic reactions of the cerebral hemodynamics and variability of heart rates were determined. The indices of the data on the functional systems, received in the process of testing, were compared with indices of corresponding homeostatic rates of reactions. Such method-ological approach helps to determine the degree of correspondence of human psychophysiological abilities to the operator’s work, with due account of individual mechanisms of adaptation to work of the cognitive type.

Key words: professional ability of a man-operator, mental work, individual adaptation

References

 1. Bayevskiy R.M. Analiz variabel'nosti serdechnogo ritma v kosmicheskoy meditsine // Fiziologiya cheloveka.- 2002.- T 28, No 2.- S. 70-82.
 2. Burov A.YU. Erhonomichni osnovy rozrobky system prohnozuvannya pratsezdatnosti lyudyny-operatora na osnovi psykhofiziolohichnykh modeley diyalnosti: Avtoref. dys. .,. d-ra tekhn. nauk: 05.01.04/ Khark. nats. akadem. misk. hosp-va.- Kharkiv, 2007.- 40 s.
 3. Volyanskyy O.M. Vyznachennya indyvidualnoyi normy tserebralnoyi hemodynamiky u lyudyny // Fiziolohichnyy zhurnal.- 2004.- T.50, No 6.- S. 101-106.
 4. Volyanskyy O.M., Levit Y.R Vyznachennya indyvidualnoyi normy variabelnosti sertsevoho rytmu // Likarska sprava. Vrachebnoe delo.- 2005.- No 8.- S. 17-21.
 5. Doroshev V.G. Sistemnyy podkhod k zdorov'yu letnogo sostava v KHKHÍ veke.- M.: “Paritet Graf”, 2000.- 368 s..
 6. Zhdanov O.I., Pavlov V.L. Osobennosti otsenki utomleniya po sub"yektivnomu otchetu i dannym proyektnykh metodik // Voprosy kibernetiki.- 1983.- No 10.- S. 136-142.
 7. Izmerov N.F. Uluchsheniye usloviy truda - rezerv povysheniya effektivnosti truda // Sovremennyye problemy gigiyeny.- Vil'nyus: B.i., 1984.- S.78-91.
 8. Metodiki issledovaniy v tselyakh vrachebno-letnoy ekspertizy (posobiye dlya vrachebno-letnykh komissiy).- M.: Voyen. izd-vo., 1972.- 360 s.
 9. Moskalenko Yu.Ye. Reaktivnost' mozgovykh sosudov: fiziologicheskiye osnovy, informatsionnaya znachimost', kriterii otsenki // Fiziol. zhurn. SSSR.- 1986.- No 8.- S.1027-1038.
 10. Navakatikyan A.O., Kryzhanovskaya V.V., Kal'nish V.V. (1987), Fiziologiya i gigiyena umstvennogo truda [Physiology and hygiene of mental work], Zdorov'ya, Kiev, Ukraine.
 11. Sposib vyznachennya indyvidualnoyi normy tserebralnoyi hemodynamiky v lyudyny: Deklaratsiynyy patent na korysnu model No 12533. Ukraina. Derzh. depart. intelekt, vlasnosti.,. /O.M.Volyanskyy.Zayavleno 29.07.2005; Opubl. 15.02.2006, Byul. No 2.- 2 s.
 12. Sposib vyznachennya indyvidualnoyi normy variabelnosti rytmu sertsya v lyudyny: Deklaratsiynyy patent na korysnu model No 15128. Ukraina. Derzh.depart.intelekt.vlasnosti., /O.M.Volyanskyy. Zayavleno 19.12.2005; Opubl. 15.06.2006, Byul. No 6.- 2 s.
 13. Fiziologiya cheloveka: V 3-kh tomakh. T.3. Per. s angl./ Pod. red. R.Shmidta i G. Tevsa.- 3-ye izd.- M.: Mir, 2004.- 228 s.
 14. Aaslid R.N., Markwalder T.M., Nornes H.S. Noninvasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in cerebral arteries // J.Neurosurg.- 1982.- V. 57., No 2 - P. 769-774.
 15. Garde A.H., Laursen B., Jorgensen A.H. et al. Effect of mental and physical demands on heart rate variability during computer work // Eur. J. Appl. Physiol.- 2002.- V.87, No 4- 5.- P. 456 - 469.
 16. Hiortskov N., Rissen D., Blangsted A.K. et al. The effect of mental stress on heart rate variability and blood pressure during computer work // Eur. J. Appl. Physiol.- 2004 - V.92, No 1-2.- P. 84- 93.