You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

METHOD OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION OF DRIVERS OF SPECIAL MOTOR TRANSPORT

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.027

Vezhnovets T.

METHOD OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION OF DRIVERS OF SPECIAL MOTOR TRANSPORT

Centre for Psychiatric Aid and Psycho-physiological Selection of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

On the basis of the study of the relation of the successful activity and the functional state of the central nervous and cardiac vas¬cular systems in drivers of special motor transport of different aged groups (20—29 years old, 30-39 years old, 40-49 years old) a definite set of psychophysiological parameters has been established, that can be used for prognostication of occupational success¬ful activity. A method of occupational psychophysiological selection and psychophysiological examination of drivers of special motor transport has been developed using mathematical models according to age peculiarities of the psychophysiological status.

Key words: psychophysiological examination, occupational psychophysiological selection, psychophysiological status, age, successful activity of drivers

References

 1. Hryhor'yev V.I., Repik I.A. Stan avariynosti na vulychno-dorozhniy merezhi Ukrayiny u 1995-2004 rokakh//Bezpeka dorozhnoho rukhu Ukrayiny,- 2005.- No 3-4,-S. 101-103.
 2. Korobkin V.F., Smahliy O.M. Shchodo systemnosti u poperedzhenni porushenʹ transportnoyi dystsypliny sered pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav//Bezpeka dorozhnʹoho rukhu Ukrayiny,- 2005.- No 1-2.- S. 20-25.
 3. Ji Q., Zhu Z., Lan Р. Real-time nonintruisive monitoring and prediction of driver fatigue//JEEE Trans. Veh. Technol.- 2004,- V.53. No 4.- P. 1052-1068. https://doi.org/10.1109/TVT.2004.830974
 4. Repik I.A. Riven avariynosti i stazh roboty//Bezpeka dorozhnoho rukhu v Ukrayini: Naukovo- tekhnichnyy visnyk,- 2001.-No 2(10).-S. 93-96.
 5. Vaysman A.I. Gigiyena truda voditeley avtomobiley,- M.: Meditsina. 1988,- 192 s.
 6. Vezhnovets T.A. Pro vplyv deyakykh faktoriv na uspishnist profesiynoyi diyalnosti vodiyiv spetsialnoho avtotransportu//Hyhyena truda,- Vyp. 35.
 7. Svyatenko A.A. Psykholohichni aspekty povedinky vodiya v ekstremalʹnykh umovakh//Bezpeka dorozhnoho rukhu Ukrayiny,-2005,-No 1-2,-S. 16-19.
 8. Kozhukhovska N.I. Metodychni aspekty pidhotovky vodiyiv dlya roboty u skladnykh dorozhno-transportnykh sytuatsiyakh//Bezpeka dorozhnoho rukhu Ukrayiny.- 2002.-No 2.-S. 62-69.
 9. Mezhdunarodnyy simpozium «Avtodorozhnaya meditsina»: Tez. dokl./Pod red. A.Y.Vaysmana.- Nizhniy Novgorod. 1991.
 10. Psyadlo E.M. Ispol'zovaniye komp'yuterizirovannogo profotbora operatorov na transporte//Aktual'nyye problemy transportnoy meditsiny,- 2005.- No 1.- S. 71-76.
 11. Kuper D., Robertson A. Psikhologiya v otbore personala,- SPb.: Piter. 2003.-240 s. https://doi.org/10.1046/j.1440-1665.2003.t01-2-00557.x
 12. Bogdanova T.S. Prognozirovaniye vozniknoveniya psikhosomaticheskikh zabolevaniy u voditeley operativnogo transporta//Meditsina truda i prom. ekol,- 1995,-No 4.-S. 29-30.
 13. 13. Makarenko N.V. Teoreticheskiye osnovy i metodiki professional'nogo psikhofiziologicheskogo otbora voyennykh spetsialistov.- K.: NII problem voyennoy meditsiny UVMA, 1996.-336 s.
 14. Bayevskiy R.M., Kirillov O.I., Kletskin S.Z. Matematicheskiy analiz izmeneniy serdechnogo ritma pri stresse.- M.: Nauka. 1984.- 221 s.
 15. Bayevskiy R.M., Kirillov O.I., Kletskin S.Z. Matematicheskiy analiz izmeneniy serdechnogo ritma pri stresse.- M.: Nauka. 1984.- 221 s.
 16. Lapach S.N., Chubenko A.V., Babich P.N. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispol'zovaniyem Excel.- K.: Morion. 2000.314 s.
 17. Lakin G. F. Biometriya: Uchebnoye posobiye dlya biol. spets, vuzov.- 4-ye izd., pererab. i dopol.- M.: Vyssh. shk., 1990.-352 s.
 18. Korobeynikov H.V. Funktsionalnyy stan orhanizmu ta rozumova pratsezdatnist lyudey riznoho viku//Fiziol. zhurn,- 2001.-T.47. №2.-S. 87-92.
 19. Vezhnovets T.A., Maydykov YU.L. Osoblyvosti stanu psykhofiziolohichnykh funktsiy i aparatu krovoobihu u vodiIv//Sb. “Hyhyena truda”.- Vyp.33.- K., 2002.-S. 90-95.
 20. Frol'kis V.V. Dolgoletiye: deystvitel'noye i vozmozhnoye.- K.: Nauk, dumka. 1989,- 245 s.
 21. Frol'kis V.V. Ontogenez i etagenez//Biokhimiya i fiziologiya vozrastnogo razvitiya organizma: Sb. nauch. tr. KHGU.- K.: Nauk, dumka. 1992.- S. 62-67.