You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

METHODICAL APPROACHES ТО ESTIMATION OF RISK OF THE EFFECT OF HARMFUL AND DANGEROUS WORK FACTORS ON OCCUPATIONAL HEALTH

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.072

Vertelenko M.V.

METHODICAL APPROACHES ТО ESTIMATION OF RISK OF THE EFFECT OF HARMFUL AND DANGEROUS WORK FACTORS ON OCCUPATIONAL HEALTH

O.O.Bogomolets National Medical University, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The article considers methodical approaches to estimation of health risks for workers as an instrument for receiving reliable and most evidenced data on available harmful and dangerous occupational factors. The use of methodology for occupational risk estimation opens new possibilities in forecasting health disorders in the working population and gives the necessary grounds for taking effective administrative decisions for preventing occupational, work-related diseases and occupational injuries.

Key words: occupational risks, dangerous and harmful occupational factors, preventive measures

References

 1. Global strategy on occupational health for all. The way to health at work.- WHO/OCH/95.1. Geneva. 1995.- 68 p.
 2. Guidance on risk assessment at work. Advisory committee for safety, hygiene and health protection at work. Draft Opinion Doc. 5196/94 PA. 1994.-61 p.
 3. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti i napruzhenosti trudovoho protsesu. HN 3.3.5-8-6.6.1 2002 r.
 4. Izmalkov A.V., Bodrikov O-V. Metodologicheskiye osnovy upravleniya riskom i bezopasnost'yu naseleniya i territoriy,- Vyp.1.-M., 1997.-S. 48-62.
 5. Izmerov 11.F., Kaptsov V.A., Denisov E.I., Ovakimov V.G. Sotsial'no-gigiyenicheskiye aspekty professional'nogo riska dlya zdorov'ya i rezervy zashchity vremenem //Meditsina truda i prom. ekol,- 1994.-No 2.-S. 1-4.
 6. Izmerov N.F., Denisov E.I. Professional'nyy risk. Spravochnik.- M.: Sotsizdat. 2001.-S. 5-63.
 7. Izmerov N.F., Kaptsov V.A., Denisov E.I. Kontseptsiya professional'nogo riska kak bazisnaya kategoriya profilaktiki//Nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiyem “Aktual'nyye voprosy profilaktiki neinfektsionnykh zabolevaniy”, Tez. dokl. (14-16 dekabrya 1993 goda. Moskow).-M., 1993.-T. 1,- S. 9.
 8. Izmerov N.F., Kaptsov V.A., Ovakimov V.G., Denisov E.I. Kontseptsiya otsenki profzabolevaniy po kategoriyam ikh riska i tyazhesti//Meditsina truda i prom. ekol,- 1993.-No 9-10.-S. 1-3.
 9. Izmerov N.F., Kaptsov V.A., Denisov E.I., Ovakimov V.G. Problema otsenki professional'nogo riska v meditsine truda//Meditsina truda i prom. ekol.- 1993.- No 3-4,-S. 1-4.
 10. Kal'kis V., Kristin'sh I., Roya ZH. Osnovnyye napravleniya otsenki riskov rabochey sredy.- Riga. 2005.- 74 s.
 11. Katsnel'son B.A., Privalova L.I. “Otsenka riska” i gigiyenicheskaya reglamentatsiya - al'ternativy ili vzaimodopolnyayushchiye podkhody//Toksikol. Vesti.- 1996.- No 4. -S. 5-10.
 12. Kuz'min I.I., Shaposhnikov D.A. Kontseptsiya bezopasnosti: ot riska “nulevogo” k “priyemlemomu”//Vesti. RAN - 1994,-T.64. No 5,-S. 402-408.
 13. Kundiyev YU.I., Chernyuk V.I., Vitte P.N. (1999), “The study of occupational risk in Ukraine”, Meditsina truda i prom. ekologia, 4, 6-8.
 14. Kundiev Yu.I., Chernyuk V.I., Vitte P.N. et al. (2001), “ Study of occupational health risk - an urgent problem of occupational medicine”, Zhurnal AMN Ukrainy, 7 (3), 550-559.
 15. Metodyka vyznachennya ryzykiv ta yikh pryynyatnykh rivniv dlya deklaruvannya bezpeky ob'yektiv pidvyshchenoyi nebezpeky.-K.: Osnova. 2003.- 192 s.
 16. Molodkina N.I. Obosnovaniye kriteriyev professional'nogo riska//Professional'nyy risk. Spravochnik.- M.: Sotsizdat. 2001.- S. 48-56.
 17. Onishchenko G.G. Aktual'nyye problemy metodologii otsenki riska i yeye rol' v sovershenstvovanii sistemy sotsial'no-gigiyenicheskogo monitoringa//Gig. i san- 2005.- No 2.- S. 3-6.
 18. Onishchenko G.G. Otsenka riska vliyaniya faktorov okruzhayushchey sredy na zdorov'ye v sisteme sotsial'no-gigiyenicheskogo monitoringa//Gig. i san.- 2002.- No 6.- S. 3-5.,
 19. Professional'nyy risk dlya zdorov'ya rabotnikov. Rukovodstvo/Pod red. N.F. Izmerova. E.I. Denisova.- M.: Trovant. 2003,- 448 s.
 20. Rabenda A. Otsinka vidnosnoho ta absolyutnoho profesiynoho ryzyku zdorov'yu na robochykh mistsyakh elektrozvaryuvalnykiv//Gigiena truda,- Vyp.31.- K., 2000,- S. 83-89.
 21. Roik V. Professional'nyy risk: problemy analiza i upravleniya//Chelovek i trud.- 2003.- No 4.
 22. Roik V. Professional'nyy risk: problemy analiza i upravleniya //Chelovek i trud.- 2003.- No 3.
 23. Rukovodstvo po otsenke professional'nogo riska dlya zdorov'ya rabotnikov. Organizatsionno-metodicheskiye osnovy, printsipy i kriterii otsenki. R 2.2.1766-03,- M.: MZ Rossii. 2003.- 23 s.
 24. Chernyuk V.I., Vitte P.M. (2005), “Evaluation of health risks and their management as an occupational health problem”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 47-53. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.047
 25. Shirokov YU.G. K sozdaniyu kriteriyev riska professional'nykh zabolevaniy//Meditsina truda i prom. ekol.- 1993. – No 3.-S. 18-22.