You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MONITORING OF OCCUPATIONAL MORBIDITY AND WAYS OF PRESERVATION OF HEALTH AND WORK CAPACITY IN AGRICULTURAL WORKERS

4(24) 2010

DOI xxxxxxxx

Rodionova V.V.1, Ryzhenko S.A.2, Yvanchenko O.I.2

MONITORING OF OCCUPATIONAL MORBIDITY AND WAYS OF PRESERVATION OF HEALTH AND WORK CAPACITY IN AGRICULTURAL WORKERS

1Dnipropetrovsk State Medical Academy
2Dnipropetrovsk Regional Sanitary and Epidemiological Station

Full article (PDF), UKR

In Dnepropetrovsk region, which is still the most industrial region in Ukraine, there is recorded an increase of occupational patients. However, the part of occupational diseases in agricultural workers is less than 1 % because of the low quality of medical examinations. In people, involved in agricultural activity, high rates of traumatism, musculoskeletal system diseases, broncho-pulmonary system diseases have been recorded. The hypo-diagnostics of occupational diseases also takes place.

Key words: work ability, occupational diseases, conditions of work, agricultural workers, medical examinations

References

  1. Orhanyzatsyya, metodyka provedenyya predvarytelʹnykh y peryodycheskykh medytsynskykh osmotrov rabochykh: Ynformatsyonnoe pysʹmo (dlya yspolʹzovanyya v Dnepropetrovskoy oblasty). Dnepropetrovsk, 1988.- 10 s.
  2. Kundiyev YU. I. Udoskonalennya systemy obliku ta monitorynhu profesiynykh zakhvoryuvanʹ na osnovi novitnikh tekhnolohiy / Kundiyev YU. I., Nahorna A. M., Stepanenko A. V. // Hyhyena truda.- 2002.- Vyp. 33.- S. 11-14.
  3. Medyko-ekonomichni standarty nadannya profpatolohichnoyi medyko-sanitarnoyi dopomohy ta ekspertyza yikh dotrymannya: kerivnytstvo dlya likariv- profpatolohiv.- Kryvyy Rih, 2003.- 150 s.
  4. Lekhan V. M. Normatyvno-pravove zabezpechennya okhorony zdorov'ya / V. M. Lekhan, V. M. Rudyy.- Kyyiv- Dnipropetrovsʹk, 2005.- 18 s.
  5. Aladyeva L. V. Metodycheskye podkhody k psykhofyzyolohycheskoy ékspertyze lyts, zanyatykh v uslovyyakh truda s povyshennym urovnem opasnosty / Aladyeva L. V. // Aktualʹni problemy hihiyeny pratsi, profesiynoyi patolohiyi i medychnoyi ekolohiyi Donbasu: Zbirnyk statey.- Donetsʹk: Kashtan, 2005.- 436 s.
  6. Aktualʹnye problemy profotbora y ykh reshenye v uholʹnoy promyshlennosty y voennom dele / [Mukhyn V. V., Ena A. Y., Valutsyna V. M. y dr.] // Aktualʹni problemy hihiyeny pratsi, profesiynoyi patolohiyi i medychnoyi ekolohiyi Donbasu: Zbirnyk statey.- Donetsʹk: Kashtan, 2005.- S.81- 85.
  7. Rodionova V. V. Kontseptualʹni pytannya i zadachi vdoskonalennya sluzhby profpatolohiyi / V. V. Rodionova // Aktualʹni problemy hihiyeny pratsi, profesiynoyi patolohiyi i medychnoyi ekolohiyi Donbasu: Zbirnyk statey.- Donetsʹk: Kashtan, 2005.- S. 417-419.
  8. Karnaukh M. H. Suchasna normatyvno-pravova baza ta medychna dokumentatsiya profpatolohichnoyi sluzhby: posibnyk dlya pratsivnykiv ta kerivnykiv profpatolohichnoyi sluzhby / M. H. Karnaukh, O. L. Prokopchuk // Ukrayinsʹkyy naukovo-doslidnyy instytut promyslovoyi medytsyny.- Kryvyy Rih, 2006.- 344 s.
  9. Kundiyev YU. I. Profesiyne zdorov'ya v Ukrayini. Epidemiolohichnyy analiz / YU. I. Kundiyev, A. M. Nahorna.- K.: Avitsena, 2006.- 316 s.