You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OCCUPATIONALLY RELATED MORBIDITY IN OPERATORS STAFF OF METALLURGICAL INDUSTRY

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.003

Karnaukh N.C., Petrov G.A., Dvomlchenko G.B.

OCCUPATIONALLY RELATED MORBIDITY IN OPERATORS STAFF OF METALLURGICAL INDUSTRY

Ukrainian Research Institute of Industrial Medicine, Krivoy Rog

Full article (PDF), RUS

Occupationally related diseases were established for 7 main operator’s professions of blast furnace, converter and mill man¬ufactures basing upon complex studying and analysis of features and conditions of labour, morbidity with temporary disable¬ment and data of thorough medical examination. The signiticant impact of industrial environment factors on the morbidity of operators-metallurgists depending on harmfulness degree was revealed, as well as the effect of labour high intensity on worsening of the health state and on the prevalence of occupational diseases. The main ways and complex of morbidity pre¬vention measures in workers are developed.

Key words: metallurgical industry, operator labour, harmful factors, state of health, occupationally related morbidity, prevention

References

  1. Khvan A. A. Diagnostika i profilaktika sostoyaniya psikhicheskoy napryazhonnosti operatorov metallurgicheskogo proizvodstva//Teoriya i praktika kompleksnykh gigiyenicheskikh issledovaniy.- Novosibirsk, 1987,-S. 125-128.
  2. Kuznetsova Z.M. Funktsional'noye sostoyaniye organizma pri operatorskom trude v usloviyakh sovremennogo truboprokatnogo proizvodstva//Voprosy gigiyeny i professional'noy patologii v tsvetnoy i chornoy metallurgii.- M., 1987,- S. 37-40.
  3. Chukmasova G.T., Trofimenko L.I., PolyanskayaT.N. Sravnitel'naya kharakteristika funktsional'nogo sostoyaniya operatorov truboprokatnykh stanov v zavisimosti ot stepeni napryazhonnosti truda//Sb. Gigiyena truda.- K.: Zdorov'ya, 1986,-S. 58-61.
  4. Vorontsov M.P., Zavhorodniy I.V. Obgruntuvannya poperedzhuvalno-aktyvnoyi taktyky profilaktyky vyrobnycho-obumovlenykh zakhvoryuvan (na prykladi robitnykiv shkiryanoho vyrobnytstva).- Medytsyna pratsi.- 2005,- No 1,- S. 42-46.
  5. Shaptala A.A., Sautkin V.S. Gigiyena truda v prokatnom proizvodstve,- K.: Zdorov'ya, 1988.- 96 s.
  6. Vliyaniye usloviy truda na rabotosposobnost' i zdorov'ye operatorov/A.O.Navakatikyan, G.T.Chukmasova, A.A.Shaptala i dr - K.: Zdorov’ya, 1984 - S. 81-93.
  7. Oleshchenko A.M., Vasil'yeva G.A. Zabolevayemost' rabochikh operatorov metallurgicheskogo proizvodstva/ /Sotsial'no-gigiyenicheskiye problemy okhrany zdorov'ya rabochikh promyshlennykh predpriyatiy.- Novosibirsk, 1985.-T.1. -S. 171-172.
  8. Kolycheva I.V., Rukavishnikov V.S. Otsenka riska professional'nykh i proizvodstvenno obuslovlennykh zabolevaniy u pozharnykh//Meditsina trudaiprom. ekol.-2005.-No 12.-S. 11-17.
  9. Navakatikyan A.O., Kryzhanovskaya V.V. Vozrastnaya rabotosposobnost' lits umstvennogo truda.- K.: Zdorov’ya, 1979,-S. 74-45.
  10. Karnaukh N.G., Petrov G.A., Antonik I.P.//Vracheb. delo.- 1988.- No1.-S. 35-37. DOI