You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PECULIARITIES OF DAILY BIORHYTHM DESYNCHRONIZATION IN OPERATORS

2(26) 2011

DOI xxxxxxxx

Lastovchenko V. В.

PECULIARITIES OF DAILY BIORHYTHM DESYNCHRONIZATION IN OPERATORS

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), RUS

The results of the analysis of daily rhythms structure of psychophysiological indices in two operator’s groups of electric heating plants, engaged in 12-hour day and night shifts, are presented. It was established that disorders of the phase-like structure of daily rhythms was observed in operators in 39—83 % cases. In the group of operators with high work strain the average daily indices were higher and amplitudes of daily rhythms were higher than in the group with low work strain. The expressed desynchronization of daily rhythms resulted due to of the effect of two stress factors — shift work and strain.

Key words: shift work, operators, electric heating plants, work strain, desynchronization of daily rhythms

References

  1. Alyakrinskiy B. S. Problemy skrytogo desinkhronoza / B. S. Alyakrinskiy // Kosmicheskaya biologiya i aviakosmicheskaya meditsina.- 1972.- No1.- S. 32-37.
  2. Matyukhin V. A. Vliyaniye peremeshcheniy po shirote i dolgote na bioritmy cheloveka / V. A. Matyukhin, A. A. Putilov // Khronobiologiya i khronomeditsina.- M.: Meditsina, 1989.-S. 133-144.
  3. Alyakrinskiy B. S. Osnovy nauchnoy organizatsii truda i otdykha kosmonavtov / B. S. Alyakrinskiy.- M.: Meditsina, 1975.- 208 s.
  4. Stepanova S. I. Bioritmologicheskiye aspekty problem adaptatsii / S. I. Stepanova.- M.: Nauka, 1980. Stepanova S. I.- 244 s.
  5. Makarov V. I. Izmeneniya bioritmov v ekstremal'nykh usloviyakh / V. I. Makarov // Khronobiologiya i khronomeditsina.-M.: Meditsina, 1989.-S. 169-183.
  6. Khronostruktura ritmov serdtsa i faktory vnesh¬ney sredy / T. K. Breus, S. M. Chibisov, R. N. Bayevskiy, K. V. Shebzukov.- M.: Izdatel'stvo Rosiyskogo uni¬versiteta druzhby narodov, Poligraf servis, 2002.- 232 s.
  7. Gigiyenicheskaya klassifikatsiya truda (po pokaza¬telyam vrednosti i opasnosti faktorov proizvod¬stvennoy sredy, tyazhesti i napryazhennosti trudovogo protsessa).: SP-4137.-M., 1986.
  8. Lastovchenko V. B. Narusheniya fazovoy struktury sutochnykh bioritmov u operatorov pri smennom trude / B. Lastovchenko, O. M. Tkachenko // Ukr. zhurn. z probl. meditsini prashch.- 2009.- No 3.- S. 46-51.
  9. Doskin V. A. Psikhologicheskiy test «SAN» primenitel'no k issledovaniyam v oblasti fiziologii truda /Lavrent'yeva N. A., Strongina O. M., Sharay V. B. // Gygiyena truda i profzabolevaniya.- 1975.- No 3.- 28-32.
  10. Makarenko N. V. Osnovy professional'nogo psikhofiziologicheskogo otbora / N. V. Makarenko, B. A. Pukhov, N. V. Kol'chenko [i dr.].- Kiev: Nauk, dumka, 1987.-244 s.
  11. Deryapa N. R. Problemy meditsinskoy bioritmologii / N. R. Deryapa, M. P. Moshkin, V. S. Posnyy.-M.: Meditsina, 1985.-208 s.
  12. Katinas G. S. Osnovnyye ponyatiya khronobiolo¬gii i khronomeditsiny / G. S. Katinas, V. A. Yakovlev // Khronobiologiya i khronomeditsina.- M.: Triada - X., 2000.-S. 102-114.
  13. Berezkin M. V. Sutochnyye khronogrammy normal'nykh pokazateley zdorovogo cheloveka / M. V. Berezkin / / Khronobiologiya i khronomeditsina.- M.: Triada -X., 2000.-S. 102-114.
  14. Kol'kyukhun' P. Ritmy rabotosposobnosti / P. Kol'kyukhun' // Biologicheskiye ritmy: v2t.; per. s angl.-M.: Mir, 1984.-T. 1.-S. 389-408.
  15. Smirnov K. N. Napryazhennost' truda / K. N. Smirnov // Uspekhi fiziologicheskikh nauk.- 1984.- S. 76-99.
  16. Khetagurova L. G. Khronopatofiziologiya - novoye napravleniye klassicheskoy patofiziologii / L. G. Khetagurova // Materialy pervogo rossiyskogo s"yezda po khronobiologii i khronomeditsine.- Vladikavkaz: NPO SOIGSI, 2008.- S. 47-55.