You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PECULIARITIES OF HYGIENIC ASSESSMENT OF WORK CONDITIONS FOR WORKERS WITH DIFFERENT TYPES OF WORK ACTIVITY

4(24) 2010

DOI xxxxxxxx

Solovjov A.I.

PECULIARITIES OF HYGIENIC ASSESSMENT OF WORK CONDITIONS FOR WORKERS WITH DIFFERENT TYPES OF WORK ACTIVITY

SE «Research Institute for Medico-Ecological Problems of Donbass and Coal Industry», Donetsk

Full article (PDF), UKR

The purpose of the research was to ground a methodical approach to hygienic assessment of work conditions in complicated cases at workplaces (different workplaces, arrhythmic industrial process, technological cycles, distribution in more than one shift and so on). (on the example of coal miners). For this purpose, 120 sanitary-hygienic characteristics and 52 certificates on work conditions for coal miners in 20 Donbass and Lvov-Volyn coal mines have been analyzed, using, also, the data of personal industrial studies of work conditions of coal miners in 6 coal mines. The results of the work have been partially intro¬duced as methodical recommendations for the determination of typical sanitary-hygienic characteristics of work conditions for workers of main underground occupations in coal mines of Ukraine.

Key words: hygienic assessment, work conditions, coal miners, coal mines, types of work organization, certificates of workplaces

References

  1. Chernyuk V. I. Doslidzhennya z problemy ekstremalʹnykh vplyviv shkidlyvykh fizychnykh chynnykiv. Mynule i maybutnye / Chernyuk V. I., Hvozdenko L. A. // Ukr. zhurn. z probl. medytsyny pratsi.- 2008.- № 4.- S.13-19.
  2. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti i napruzhenosti trudovoho protsesu (HN 3.35-3.3.8; 6.61-083-2001).- K.: zatv. MOZ Ukrayiny 27.12.2001 № 528.- 26 s.
  3. Kandror Y. S. O pryntsypakh y kryteryyakh fyzyolohycheskoy klassyfykatsyy vydov truda po stepeny ykh tyazhesty y napryazhennosty / Kandror Y. S., Demyna D. M. // Fyzyolohyya cheloveka. -1978.- T 4, № 1.- S. 136-147.
  4. Sotsialʹno-hihiyenichnyy analiz mekhanizmiv formuvannya profesiynoyi zakhvoryuvanosti hirnykiv vuhilʹnykh shakht, zakhody yiyi profilaktyky / Mukhin V. V., Perederiy H. S., Basanetsʹ A. V., Kharkovenko N. M. // Ukr. zhurn. z probl. medytsyny pratsi.- 2006.- № 2,.- S. 63-73.
  5. Medytsyna truda v uholʹnoy promyshlennosty. Pod red. V. V.Mukhyna.- Donetsk, 2000.- 204 s.
  6. Nakaz MOZ Ukrayiny vid 13.12.2004 № 614 «Pro zatverdzhennya Poryadku skladannya ta vymohy do sanitarno-hihiyenichnykh kharakterystyk umov pratsi» / Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny.- 2005.- № 9.- S.44-59.
  7. Instruktsiya z vymiru kontsentratsiy pylu v shakhtakh ta obliku pylovykh navantazhenʹ. Zbirnyk instruktsiy do pravyl bezpeky u vuhilʹnykh shakhtakh. Zatv. nakazom Minpalyva ta enerhetyky Ukrayiny vid 18.11.2002 № 667.- Kyyiv, 2003.- S. 151-160.
  8. Professyonalʹnyy rysk. Spravochnyk. Pod red. akademyka RAMN N. F. Yzmerova y É. Y. Denysova.- M.: Sotsyzdat, 2001.- S. 64-70.