You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PECULIARITIES OF MILITARY PILOTS' PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN VARIOUS ACES AND THEIR HEALTH STATUS

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.017

Kravchuk V.V.

PECULIARITIES OF MILITARY PILOTS' PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN VARIOUS ACES AND THEIR HEALTH STATUS

Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The new approaches are presented to solving an actual problem of physiology and occupational health of military specialists - assessment of psychophysiological state of military pilots of various age and state of their health. The peculiarities have been established of the mobilization of adaptation body reserves and the age transformation in interrelations of psychophysiologi-cal functions. The recommendations have been developed for improvement of approaches to the use of preventive and reha-bilitation measures for military pilots with due account of their age and state of health.

Key words: military pilots, occupational activity, psychophysiological functions, state of health, adaptation reserves, age

References

 1. Bayevskiy R.M., Kirilov O.I., Kletskin S.M. Matematicheskiy analiz izmeneniy serdechnogo ritma pri stresse,-M.: Nauka, 1984.-221 s.
 2. Belinskiy A.V., Chernov O.E., Shakula A.V. Osobennosti diagnostiki i meditsinskoy reabilitatsii pri pogranichnykh nervno-psikhicheskikh rasstroystvakh u letnogo sostava//VMZH,- 1998,-No 2,-S. 51-56.
 3. Bekhtereva N.P. Zdorovyy i bol'noy mozg cheloveka. 2-ye izd. pererab. i dop.-L.: Nauka. 1988.-262 s.
 4. Bodrov V.A. Mediko-psikhologicheskiye voprosy vosstanovleniya professional'noy rabotosposobnosti letnogo sostava//Professional'noye zdorov'ye letchikov i letnoye dolgoletiye: Tem. nauch. sb. v/ch 64688 i 7-go TSVNIAP- M.: Voyenizdat. 1989.-S. 50-59.
 5. Buzunov V.A. Proizvodstvennyye faktory i vozrastnaya rabotosposobnost'.- K.: Zdorov'ya. 1991.160 s.
 6. Vartbaronov R.L., Kondakov A.V. Perenosi¬most' dlitel'nykh peregruzok letchikami, imeyu¬shchimi otkloneniya v sostoyanii zdorov'ya//Professiomal'noye zdorov'ye letchikov i letnoye dolgoletiye: Tem. nauch. sb. v/ch 64688 i 7-go TSVNIAG.- M.: Voyeniz¬dat. 1989,- S. 21-23.
 7. Izmerov N.F., Hurvych E.B., Lebedeva N.V. Sotsialno-hihiyenichni y epidemiolohichni doslidzhennya v hihiyeni pratsi,-M.: Medytsyna. 1985.- 192 s.
 8. Kalniysh V.V. (1996), “Psychophysiological systemic mechanisms in formation of operator’s capacity”, Abstract ,dis., Dr. Biol. Sciences, Kiev.
 9. Kundiev Yu.I., Nagornaya AM, Kalnish V.V. (2003), “Structural analysis of formation of the health of the population of Ukraine in environmentally unfriendly conditions”, Zhurnal AMN Ukrainy, 9 (1), 93-104.
 10. Makarenko N.V. Psikhofiziologicheskiye funktsii cheloveka i operatorskiy trud,- K.: Nauk, dumka. 1991,- 216 s.
 11. Navakatikyan A.O., Kryzhanovskaya V.V. Vozrastnaya rabotosposobnost' lits umstvennogo truda.- K.: Zdorov'ya. 1979.- 207 s.
 12. Nakonechnyy V.M. Suchasnyy stan profesiynoho zdorov'ya lyotnoho skladu VPS ZS Ukrayiny ta shlyakhy yoho pokrashchennya//Nauk.-prakt. konf. «Stan ta perspektyvy rozvytku aviatsiynoyi medytsyny».- Vinnytsya: VMTS VPS ZS Ukrayiny - 2003.- S. 5-7.
 13. Stupakov G.P., Ushakov I.B. Ot aviatsionnoy meditsiny nastoyashchego k antropoekologii budushchego//Aviakosmicheskaya i ekol. meditsina.- 1998.- No 1.-S. 14-21.
 14. Ushakov I.B., Sinopal'nikovV.I., Ryzhov A.N. Etiologicheskiye faktory, osobennosti kliniki i diagnostiki neyrotsirkulyatornoy distoniii u voyennykh letchikov//VMZH.- 2001.- No 8.- S. 73-75
 15. Manzano G.G. Occupational disease. Burnout syndrome//Rev. Enfonn.- 2003.- No 11.- P. 51-54.
 16. Pflanz S., Sonnek S. Work stress In the military: prevalence, causes, and relationship to emotional health//Mil. Med.- 2002.-No 167(11).-P. 877-882. https://doi.org/10.1093/milmed/167.11.877