You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF ELECTRICIANS OF OPERATIVE¬TRAVELLING BRIGADES

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Stasyshyn R. O.

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF ELECTRICIANS OF OPERATIVE¬TRAVELLING BRIGADES

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

The results of hygienic and psychophysiological investigations of work conditions of electricians of operative-travelling bri-gades (OTB) are laid down. Rates of exposure to external work environment for workers in the age aspect have been assessed. It was shown that such factors of the external work environment as «height», «wind», «current», «rain» were the most signifi¬cant. The factor «low temperature» equally influenced on representatives of all age groups. The intensity of work of electricians of OTB has been assessed, which, according to «Hygienic classification...» (2001) is referred to Class 3.2 of harmfulness.

Key words: work conditions, electricians of OTB, factors of work environment, professiogram

References

  1. Bodrov V. A. Psikhologiya professonal'noy deyatel'nosti. Teoreticheskiye i prikladnyye problemy / V. A. Bodrov.- M. : Izd-vo “Institut psikhologii RAN”, 2006.- 623 s.
  2. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi. Hihiyenichni normatyvy. HN 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 r. Vydannya ofitsiyne.- K., 2001.- 46 s.
  3. Yena T A. Hihiyenichna i psykhofiziolohichna otsinka profesiynoyi diyalnosti dyspetcheriv enerhosystem / Yena T A. // Ukr. zhurn. z probl. medytsyny pratsi.- 2008. -No 1 (13).- S. 13-19.
  4. Kalnish V.V., Ena A.I. (2004), “ Sovremennyye napravleniya sovershenstvovaniya professional'nogo psikhofiziologicheskogo otbora”, Zhurnal AMN Ukrainy, 10( 2), 368-384.
  5. Kalnish V.V. (2008),”Psychophysiological aspects of studies on reliability of operator's work”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 3, 81-88.
  6. Kalnysh V.V., Shvets A.V. (2008), Improvement of the methodology on defining operator’s psychophysiological characteristics”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 4. 49-54.
  7. Kolomiychenko O. V. Psikhofiziologicheskiye kriterii otbora elektromonterov po ekspluatatsii i remontu liniy yelektroperedach: avtoref. dis. kand. med. nauk.- K., 1982.
  8. Kundiev Yu. I. Gigiyena i fiziologiya truda na teplovykh elektrostantsiyakh / Yu. I. Kundiev, A. O. Navakatikyan, V. A. Buzunov, - M.: Meditsina, 1982.- 222 s.
  9. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M., Dobrovosky L.O. (2009), “Comparative characteristics of the state of occupational morbidity in Ukraine and in the word”, Zhurnal AMN Ukrainy, 2, 3 -11.
  10. Kundiev Yu. I. (2002), Meditsina truda - pyatidesyatiletniy opyt [Occupational medicine - fifty years of experience], Avicenna, Kiev, Ukraine.
  11. Kundiev Yu.I., Chernyuk V.I., Vitte P.N. (1999), “Study of occupational risk in Ukraine”, Meditsina truda i prom. ekologia, 4, 6-9.
  12. Navakatikyan A.O., Kryzhanovskaya V.V., Kalnish V.V. (1987), Fiziologiya i gigiyena umstvennogo truda [Physiology and hygiene of mental health,], Zdorovya, Kiev, Ukraine.
  13. Navakatikyan A. O. Vliyaniye usloviy truda na rabotosposobnost' i zdorov'ye operatorov / A. O. Navakatikyan.- K. : Zdorov'ya, 1984.- 144 s.
  14. Trakhtenberg I.M., Polyakov A.A. (2007), Ocherki fiziologii i gigiyeny truda pozhilogo cheloveka [Essays on the physiology and occupational health of an elderly person], Avicenna, Kiev, Ukraine.
  15. Carretta T. R. U.S. Air Force pilot selection and training methods. Aviation, Space, and Environmental Medicine.- 2000.- V. 71.- P. 950-956.
  16. Karasek R., T. Theorell: Healthy Work. Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life, New York, Basic Books Inc., 1990.