You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PECULIARITIES OF REALIZATION OF VOCATIONAL ORIENTATION OF MILITARY DOCTORS

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.037

Eshenko V.I., Kalnysh V.V.

PECULIARITIES OF REALIZATION OF VOCATIONAL ORIENTATION OF MILITARY DOCTORS

Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv

Full article (PDF), RUS

In the article materials on studying personalities of doctors of different specialization and on development of approaches to vocational orientation of military doctors for realization of rational personnel distribution are presented. Using a factorial analysis the factors have been distinguished characterizing the personalities of surgeons and internists. The most weighty fac-tors for internists were communicativeness, balanceness, pedanticity and for surgeons - individuality, emotionality, human-ity). The scales of expressiveness of certain personalities and decisive rules have been developed for vocational selection and estimation of preferential conformity of doctor to therapeutic or surgical specialization depending on the combination of per-sonal qualities.

Key words: personalities, military doctors, leading factors of personal qualities

References

 1. Bykov P.YU., Kortuzin V.A. Petruklevich V.M. i dr. Sravnitel'naya otsenka professional'no vazhnykh kachestv voyennykh vrachey v razlichnykh usloviyakh deyatel'nosti//VMZH.-2001.- No 8.-S. 65-72.
 2. Dreyper N., Smit G. Prikladnoy regressionnyy analiz.- M.: Finansy i statistika. 1986.-T. 1.- 336 s.
 3. Dreyper N., Smit G. Prikladnoy regressionnyy analiz.- M.: Finansy i statistika. 1986.- T.2.-351 s.
 4. Kalnish V.V., Eshenko V.I., Krasovskiy V.V., Gladskih K.A. (2006), “Psychophysiological features of soldieries doctors of different specialties”, Ukrainian Journals of Occupational Health, 1, 18-25. https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.018
 5. Molchanova O.P. Hihiyenichna kharakterystyka umov pratsi medychnykh pratsivnykiv za osnovnymy medychnymy spetsialnostyamy//Orhanizatsiya toksykolohichnoyi dopomohy v Ukrayini.- K., 2002.- S. 111-112. https://doi.org/10.3810/pgm.2002.12.1374
 6. Pervin L., Dzhon O. Psikhologiya lichnosti: Teoriya i issledovaniya/Pod red. V.S.Maguna.- M: Aspekt Press. 2000.- 607 s.
 7. Serheta I.V., Molchanova O.P. Psykhofiziolohichni i psykholohichni osnovy provedennya profesiynoyi oriyentatsiyi ta prohnozuvannya profesiynoyi uspishnosti uchniv i studentiv, shcho zasvoyuyut medychni spetsialnosti//Hyhyena truda.- 2002.- Vyp.33.- S. 126-136.
 8. Faktornyy, diskriminantnyy i klasternyy analiz: Per. s angl./Dzh.-O.Kim. CH.U.Myuller. U.R.Klekka i dr.: Pod red. I.S.Yenyukova.- M.: Finansy i statistika. 1989.- 215s
 9. Shmelev A. G. Psikhodiagnostika lichnostnykh chert,- SPb.: Rech'. 2002.- 480 s.
 10. Costa Р.Т., МсСгае R.R. Personality disorders and Five-factor model of personality//J. Personality Disorders.- 1990 – No 4.- P. 362-371. https://doi.org/10.1521/pedi.1990.4.4.362
 11. МсСгае R.R., Costa P.T., Martin T.A. et al. Consensual validation of personality traits across cul- tures//J. Res. Personality.-2004.-V.38.-P. 179-201. https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00056-4
 12. Semin I., Oruol V., Martin T. A validation of the Russian-language NEO Personality Inventory - Revised//Abstract book 8th Europеan Congress of Psychology/Psychologic in Obstrreich, 2-3.- 2003,- P. 297.