You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Perspectives of genetic studies in occupational health using a polymerase chain reaction method

Ukrainian journal of occupational health 3-4 2005

Perspectives of genetic studies in occupational health using a polymerase chain reaction method

Stezhka V.L, Verkholaz N.V.

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.074

Full article (PDF), RUS

The generalization of the literature data was perfonned concerning associations of separate genetic markers of gene poly-morphism with the changing body sensitivity to work environmental factors and risks of developments of some occupational diseases. It was concluded that new and important scientific results in occupational medicine are supposed to be received bas¬ing on studies of the polymorphism of protein body systems using a polymerase chain reaction method. This will allow to sig¬nificantly broaden scientific approaches to individual primary prevention of occupational disease development through sci-entifically grounded professional selection.

Key words: gene polymorphism, individual sensitivity to diseases, multifactorial diseases, occupational diseases, polymerase chain reaction

References

 1. Bochkov N.P. Klinicheskaya genetika - M.: Meditsina. 1997.-287 s.
 2. Palkina L.M., Borisova N.A. Geneticheskiye osobennosti adaptivnykh reaktsiy sistemy gemostaza u rabotnikov neftekhimicheskogo proizvodstva//Mater. konf. “Sovremennyye metody diagnostiki i lecheniya zabolevaniy nervnoy sistemy”.- Ufa. 1996.- S. 82-84.
 3. 4. Gorbatovskiy L.A., Morozova O.A., Lotosh Ye.A., Luzina F.I. Rol' geneticheskikh faktorov v razvitii silikoza//Med. truda i prom. ekol.- 1996,- No 7.-S. 13-16.
 4. Danilov I.P., Protasov V.V., Lotosh Ye.A., Luzina F.A. Nekotoryye geneticheskiye markery podverzhennosti professional'nomu flyuorozu//Med. truda i prom. ekol.- 2001.- No 7,- S. 30-33.
 5. Golovenko N.YA. Nekotoryye aspekty biokhimii, molekulyarnoy biologii i genetiki tsitokhroma R- 450//Sovr. probl. toksikol.- 2001.- No 3.- S. 17-23.
 6. Dmitrukha N.M., Stezhka VA ., Chumak AA ., Minchenko Zh.M. (2000), “Immunogenic markers of human individual sensitivity to lead compounds, immunological and biochemical criteria of harmful influence and health risk”, Fiziol. zhurnal ., 46 (2), 100.
 7. Drannik G.N., Dizik G.M. Geneticheskiye sistemy krovi cheloveka i bolezni.- K.: Zdorov'ya. 1990.- 243 s.
 8. Izmerov N.F., Kaptsov V.A., Denisov E.I., Ovakimov V. G. Problema otsenki professional'nogo riska v meditsine truda//Med. truda, i prom. ekol.- 1993.- No 3-4.- S. 1-4.
 9. Kozlova S.I., Demikova N.S., Semanova Ye.I., Blinnikova Ye.I. Nasledstvennyye sindromy i mediko-geneticheskoye konsul'tirovaniye.- M.: Praktika, 1996.-410 s.
 10. Kordyum V.A. Rasshifrovka genoma cheloveka: finish chego, start kuda?//Líkuvannya ta díagnostika.- 2000,- No 3.- S. 6-11.
 11. Kuz'mina L.P. Fenotipicheskiye i genotipicheskiye osobennosti syvorotochnykh i eritrotsitarnykh belkov pri professional'noy bronkholegochnoy patologii//Med. truda i prom. ekol,- 1997.- No 9 - S. 26-30
 12. Kuz'mina L.P., Tarasova L.A. Biokhimicheskiy profil' organizma: teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty izucheniya i otsenki v meditsine truda//Med. truda i prom. ekol.- 2000.- No 7.- S. 1-6.
 13. Leonenko OB. Stezhka V.A. (2004), “Modern conception on the mechanisms of homeostatic reaction with participation of biotechnology and detoxification of chemical substances, free radical oxidation, immune and antioxidant systems of the body”, Матер. XIV Congress of hygienists of Ukraine “Hygienic science and practice at the turn of the century ", ART PRESS, Dnipropetrovsk, 176-179.
 14. Makarov S.V., Spitsyn V.A., Kravchuk O.I. Geneticheskiye faktory predraspolozhennosti k razvitiyu professional'nogo flyuoroza//Med. truda i prom. ekol.-2000.-No 6.-S. 17-21.
 15. Morozova O.A., Gorbatovskiy V.D., Surzhikov V.D. i dr. Osobennosti nasledstvennogo polimorfizma u bol'nykh silikozom s soputstvuyushchim khronicheskim bronkhitom//Med. truda i prom. ekol.- 2001,-No 4.-S. 9-12.
 16. Molekulyarno-geneticheskiye i biofizicheskiye metody issledovaniya v meditsine/Pod red. YU.I.Bazhory. V.I.Kresyuna. V.N.Zaporozhana,- K.: Zdorov'ya. 1996.-206 s.
 17. Neyko E.M., Kovalchuk L.E. Multyfaktorni khvoroby: vid teoriyi do praktyky//Likuvannya ta diahnostyka,-2001.-No 4.-S. 14-19.
 18. Padakina Ye.V. Sezonnyye osobennosti nekotorykh biokhimicheskikh protsessov organizma cheloveka pri vozdeystvii soyedineniy svintsa i yego nositel' stve//Sovremennyye problemy meditsiny truda v Ukraine.- K., 1999,- S. 39-42.
 19. Spitsyn V.A. Biokhimicheskiy polimorfizm cheloveka.-M.: MGU. 1985.-215s.
 20. Stezhka VA ., Padakina O.V. (1997), “Seasonal and circadian rhythms of interconnected physiological functioning of systems of free radical oxidation and endogenous bioantioxidants in humans”, Physiology and pathology of immunity, hemostasis and lipid peroxidation, Poltava, 213 -215.
 21. Stezhka V.A., Dmitrukha N.M., Pokrovskaya T.M., e.a. (2000), “Criteria of heavy metal immunotoxicity, methods of screening of potential toxicity and immunotoxic effects of xenobiotics in vitro”, Fiziol. zhurnal , 46 (2), 65-66.
 22. Tarasova L.A., Kuz'mina L.P., Milishchnikova V.V. Izucheniye genetiko-biokhimicheskogo statusa rabochikh, podvergayushchikhsya vozdeystviyu promyshlennykh aerozoley//5 Ross. nats. kongr. «Chelovek i lekarstvo»: tez. dokl,- M., 1998.- S. 460.
 23. Trakhtenberg I.M., Sova R.Ye., Sheftel' V.O., Onikiyenko F.A. Problemy normy v toksikologii (sovremennyye predstavleniya i metodicheskiye podkhody, osnovnyye parametry i konstanty) [Problems of the norm in toxicology (modern concepts and methodological approaches, basic parameters and constants), Meditsina, Moscow, 208 p.
 24. Trakhtenberg I.M., Tychinin V.A., Sova R.Ye. (2001), Osnovnyye pokazateli fiziologicheskoy normy u cheloveka (rukovodstvo dlya toksikologov) [The main indicators of the physiological norm in humans (a guide for toxicologists)], Avitcenna, Kiev, 372 p.
 25. Williams R. Biokhimicheskaya individual'nost'. Per. s angl,-M.: Mir. 1960.-210 s.
 26. Harris G. Osnovy biokhimicheskoy genetiki cheloveka. Per. s angl.- M.: Mir. 1973,- 160 s. https://doi.org/10.1007/978-94-010-2495-2_8
 27. Khrisanfova Ye.N. Konstitutsiya i biokhimicheskaya individual'nost' cheloveka.- M.: MGU. 1990, 230 s.
 28. Alexander В.Н., Checkoway Н., Costa-Mallen Р. et al. Interaction of blood lead and aminolevulinic acid dehydratase genotype on workers of heme synthesis and sperm production in lead smelter workers//Environ. Health Perspect. - 1998, - V. 106. – No 4.-P. 213-216. https://doi.org/10.1289/ehp.98106213
 29. Berydahl 1.А., Gerhardsson L., Schütz A. et al. Delta-aminolavulinic acid dehydratase polymorphism: Influence on lead levels and kidney function in humans//Arch. Environ. Health.- 1997.-V.52. No 2.- P. 91-96. https://doi.org/10.1080/00039899709602870
 30. Reszka E., Wasowicz W. Significance of genetic polymorphisms in glutatione S-transferase multigene family and lung cancer risk//Int. J. Occup. Med. Envir. Health.- 2001.- V. 14. No 2.- P.99-113.
 31. Hani E.N., Stoffers D.A., Chevre J.C. et al. Detective mutations in the insulin promoter factor-1 (IPF-1) gene in late-onset tipe 2 diabetes mellitus// Clin. Invest.- 1999.-V. 104.- P. 41-48. https://doi.org/10.1172/JCI7469
 32. Hearch A.C., Bucholz K.K., Madden P.A. et al. Genetic and environmental contributions to alcohol dependence risk in a national twin sample - consisten­cy of findings In women and men//Psychol. Med.- 1997.-V.27.No 6.-P. 1381-1396. https://doi.org/10.1017/S0033291797005643
 33. Higuchi R. von Beroldingen C.H., Seusabangh G.F., Erlich H.A. DNA typing from single hairs//Nature.- 1988.- V.332.- P. 543-546. https://doi.org/10.1038/332543a0
 34. Hirvonen A., Pelin K., Tbmmiletbo I. et al. Inherited GSTM1 and NAT2 defects as concurrent risk modifiers for asbestos-associated human malignant mesothelio- ma//Cancer Res.- 1995.-V. 55.- P. 2981-2983.
 35. Hirvonen A. Polymorphism of xenobiotic - metabolising enzymes and suscebtibility to cancer//Envi­ron. Health Perspect.- 1999,- V. 107.- P. 37-47. https://doi.org/10.1289/ehp.99107s137
 36. Kogan S.C., Doherly M., Gischeir J. An impro­ved method for prenatal diagnosis of genetic diseases by analysis of amplified DNA sequences//New Engl. J. Med.- 1987 - V. 15.- P. 985-990. https://doi.org/10.1056/NEJM198710153171603
 37. Li C., Gyllensten U.B., Cui X. et al. Amplification and analysis of DNA sequence in single human sperm and diploid cells//Nature.- 1988.-V.335.- P. 414—417. https://doi.org/10.1038/335414a0
 38. Mullis K.B. The unusual origin of the polyme­rase chain reaction//Sci. Am.- 1990,-V.3.- P. 36-43.
 39. Meyer U.A., Zanger U.M. Molecular mechanisms of genetic polymorphisms of drug metabolism// Pharmacol. Toxicol - 1997,-V.37.- P. 269-296. https://doi.org/10.1146/annurev.pharmtox.37.1.269
 40. Nelson D.R., Kamataki T. Waxman D.J. The P450 superfamily: Update on new sequence, gene mapping, accession numbers, early trivial names, and nomenclature//DNA Cell. Biol.- 1993.-V. 12,-P. 1-51. https://doi.org/10.1089/dna.1993.12.1
 41. Palkonen O. Carcinogen metabolism and indi­vidual sucseptibility//Scand. J. Work. Environ. Health.- 1992.-V. 18 (Suppl. 1).-P. 17-21.
 42. Sithisarankul R. Schwartz B.S., Lee B.-K. et al. Aminolevulinic acid dehydratase genotype mediates plasma levels of the neurotoxin. 5-aminolevulinic acid, in lead-exposed workers//Am. J. Int. Med.- 1997.- V.32.- No 1.- P. 15-20. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(199707)32:1<15::AID-AJIM2>3.0.CO;2-Q
 43. Uwarunkowania srodowiskowe i genetyczne raka pluca/Pod red. K.Rydzynskiego.- Lodz. 2000.­150 s.