You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC EVALUATION OF WORK CONDITIONS AND STATE OF HEALTH OF MILITARY MEN WITH HEART DISEASES

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.028

Bibik T.A.

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC EVALUATION OF WORK CONDITIONS AND STATE OF HEALTH OF MILITARY MEN WITH HEART DISEASES

Main Military Clinical Hospital of Ministry of Defence of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), UKR

Human health is a process of human vital activity, being in the continuous dynamic interrelation with the exposure to etio¬logical factors of the environment. It does not exceed compensation and adaptaion mechanisms and is characterized by full freedom in activity. It is known that effect of unfavourable factors on the body of military men in the process of combat train¬ing is extremely complicated. By means of making changes in the existing system of medical control over implementation of preventive measures for military men with heart diseases in the annual work cycle it is possible to study the state of health, taking into consideration work conditions, to assess physical, psycho-physiological and functional reserves of the body, to save professional health and longevity.

Key words: work conditions, state of health, medical control, military men

References

  1. Amosov N.M., Vendet YA.A. Fizicheskaya aktivnost' i serdtse,-K: «Zdorov’ya», 1989,- 141 s.
  2. Apanasenko G.L. Evolyutsiya bioenergetiki i zdorov'ye cheloveka,- S,- P.: «Petropolis», 1992,123
  3. Bibik T.A. Fiziologo-gigiyenicheskaya otsenka professional'noy deyatel'nosti, kontrol' i reabilitatsiya voyennykh spetsialistov, rabotayushchikh v ekstremal'nykh usloviyakh: Diss. ...kand. med. nauk,- Kiyev, 2000,- 170 s.
  4. Varus V.I. Aktualʹni problemy okhorony zdorov'ya viysʹkovykh spetsialistiv, yaki pratsyuyutʹ v ekstremalʹnykh umovakh// Nauka i oborona,- 1999.- No 1.-S. 55-58.
  5. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny vid 31.12. 1997 roku № 382 “Pro zatverdzhennya Hihiyenichnoyi klasyfikatsiyi pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu”.- Kyiv - 23 s.
  6. Ponomarenko V.A. Professional'noye zdorov'ye lichnogo sostava kak kategoriya boyegotovnosti i boyesposobnosti voysk // Voên.- med. zhurn,- 1991.- No 3.-S. 54-57.