You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC PRINCIPLES OF RATING OF WORK ENVIRONMENT ILLUMINATION AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.058

Martirosova V.C.

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC PRINCIPLES OF RATING OF WORK ENVIRONMENT ILLUMINATION AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), RUS

The author discusses approaches and criteria of work environment illumination rating in Ukraine. The particular attention is given to approaches and criteria of standards acting in Ukraine nowadays. Alongside with the positive estimation of acting standards thier main disadvantage, in the author’s opinion, is the lack of fatigue assessment in workers. The author proposes to include some physiological and hygienical principles in rating of standard development that will promote providing high level of ocular work ability and preventing ocular disorders when using high technologies. The other trend in elaboration of hygienic rating is developing the system of illumination of different stages for various types of work actiivity that will be able to provide optimal conditions for vision and psychophysiological comfort for workers.

Key words: Work environment illumination, rating, criteria, approaches, fatigue, working population, physiological and hygienic principles, work ability, ocular disorders

References

 1. Lenk-Schafer M. Astenopie - Diagnose und Therapie//Augenarzt.- 1987.- Bd.21. No 2.-S. 61-64.
 2. Martirosova V.G. (1989), “Ophthalmoergonomic studies and ways to optimize work related to visually strain high-intensity work”, Gigiena truda, 25, 91-95.
 3. Bondarovskaya V.M., Martirosova V.G., Navakatiyan A.O. (1989), “The effect of working with video terminals on the user's visual system”, Izmereniye, kontrol, avtomatizatsiya, No 3, 27-32.
 4. Navakatikyan, A.O., Krasnyuk, EP, Bakhmann, V., Martirosova, V.G. (1990), “Some features of health disorders in computer users, working with video terminals”, Vrachebnoye delo, 11, 104-106.
 5. Martirosova V.G. (1988), “The functional state of the visual analyzer in the process of work in young and elderly individuals”, V All-Union Congress of Gerontologists and Geriatrics: abstracts of reports, Part 2, 414-415, Kiev, Ukraine.
 6. Martirosova V.G. (1989), Ophtalmoergonomlc aspects of working conditions optimization in complicated visual tasks//World Conference of Ergoophtal., 27-30.
 7. Martirosova V.G., Grigoryants T.N. (1986),” Peculiarities of the functional state of the software engineers with different types of refraction when working with computer video terminal s”, Gigiena truda, 83-87.
 8. Martirosova V.G. Varivonchik D.V. (2004), “Visual disorders in programmers working with visual computer display terminals”, Khirurgichne lіkuvannya ta reabіtatsіya hvoryh z oftalmologychnoyu patologiyu, Material of practical. conf., 162-163, Kyiv, Ukraine.
 9. Krasnyuk E.P. Martirosova V.G., Basanets A.V. and others. (2004), “State of health of air traffic controllers after a comprehensive medical examination”, Gigiena truda, 35, 289-391.
 10. Suvorov, G.A., Zhilov, Yu. D., Nazarova, E.A., Paltsev, Yu.P. The role of visible radiation in occupational medicine // Occupational medicine and prom. ecol .- 1996.- No 3.- p. 5-8.
 11. Suvorov G.A., Yu.P. Paltsev. Zhilov Yu.D., Nazarova E.N. Scientific bases of hygienic regulation of lighting // Occupational medicine and prom. Ecol.-2004.-No 4, -S. 10-12.
 12. Cherednichenko I.M. (2005), “To the problem of rating of visible electromagnetic radiation”, Actual problems of practice, occupational pathology and medical ecology of Donbas, 424-425, Kashtan, Donetsk, Ukraine.
 13. Zil'ber D.A., Trumpayts YA.I. Vliyaniye raboty na glaz.-M.-L.: Gosenergoizdat, 1935.- 142 s.
 14. Vavilov S.I. Fluktatsii sveta i ikh izmereniya vizual'nym metodom//Tr. 1 -y konf. po fiziologicheskoy optike,- M.-L.: 1936.-S. 332-342.
 15. Kravkov S.V. Glaz i yego rabota.- M.-L., 1950.- S.429-479.
 16. Zil'ber D.A. Fiziologicheskiye osnovy osveshcheniya//Rukovodstvo po gigiyene truda.- M.: Medgiz. 1963.-T.2.-S. 432.
 17. Shaykevich A.S. Voprosy kachestva osveshcheniya,-L.: Gosenergoizdat. 1947.-67 s.
 18. Shaykevich A.S. Kachestvo promyshlennogo osveshcheniya i puti yego povysheniya.- M.-L.: Gosenergoizdat. 1962.
 19. Meshkov V.V. Osvetitel'nyye ustanovki.- M.- L.: Gosenergoizdat. 1947. -149 s.
 20. Meshkov V.V., Yepaneshnikov M.M. Osvetitel'nyye ustanovki.- M.: Energiya. 1972.-S. 4-129.
 21. Krol' TS.Ye., Myasoyedova Ye.I., Tereshkevich S.G. Kachestvo promyshlennogo osveshcheniya.- M.: Energoatomizdat. 1991.- S. 211.
 22. Meshkov V.V., Bryullova N.B. Deystviye bleskosti na razlichimost' ob"yektov//Problemy fiziologicheskoy optiki.- M., 1940.- Vyp. 1.- S. 4-27.
 23. Р Roslavtsev A.V., Inshakova N.G. Dlitel'nost' posledovatel'nykh obrazov//Problemy fiziologicheskoy optiki,-M., 1949,-Vyp.9.-S. 11.29.
 24. Shaykevich A.S. Issledovaniye bleskosti lyuminestsentnykh lamp i razrabotka meropriyatiy po yeye ogranicheniyu//Svetotekhnika.- 1956.- No 3,- S. 5-11.
 25. Neyshtadt Ya.I. Novyye istochniki sveta i ikh deystviye na cheloveka,- M., 1952,- 104 s.
 26. Myasoyedova Ye.I. Issledovaniye vliyaniya zritel'nogo utomleniya na osleplennost'//Svetotekhnika-1968.-No 1, -S. 11-14.
 27. Myasoyedova Ye.I. Issledovaniye zavisimosti slepyashchego deystviya tochechnogo istochnika ot raspolozheniya v pole zreniya//Svetotekhnika.- 1969.- No 11.-S. 5-8.
 28. Klyuyev S.A. Instruktivnyye ukazaniya po proyektirovaniyu elektrotekhnicheskikh promyshlennykh ustanovok/GPI. Tyazhlromelektroproyekt, 1966.-No 1.
 29. Krol' TS.I. K voprosu ogranicheniya kolebaniy svetovogo potoka v promyshlennykh osvetitel'nykh ustanovkakh//Svetotekhnika.- 1963.- No 6.- S. 5-9
 30. Il'yanok V.A., Samsonova V.G. Vliyaniye pul'siruyushchikh istochnikov sveta na elektricheskuyu aktivnost' mozga//Svetotekhnika,- 1963.-No 5.
 31. Chernilovskaya F.M. Osveshcheniye promyshlennykh predpriyatiy i yego gigiyenicheskoye znacheniye.- L.: Meditsina. 1971.
 32. Kainson I.YA., Myasoyedova Ye.I. Opredeleniye pokazatelya neravnomernosti / / S vetotekhnika .- 1977-No 2. -S. 10-12.
 33. Myasoyedova Ye.I., Tereshkevich S.G. Slepyashcheye deystviye istochnikov sveta//Svetotekhnika,- 1987.- No 1.-S. 14-17.
 34. Kainson I.YA., Manuylova G.N. Vliyaniye slepyashchego deystviya na zritel'noye utomleniye v proizvodstvennykh usloviyakh//Svetotekhnika.- 1982,- No 9,-S. 7-9.
 35. Yurov S.G. Nekotoryye voprosy metriki i metodiki ekspertnykh sub"yektivnykh otsenok psikhoesteticheskikh parametrov svetovoy sredy//Svetotekhnika.- 1974.- No 9.- S. 2-4.
 36. Glagoleva T.A., Ryabets V.A. Normirovaniye iskusstvennogo osveshcheniya proizvodstvennykh pomeshcheniy v SSSR i za rubezhom.- M., 1975.
 37. Blackwell H.R. Use of Perfomance Data to Specify Quantity and Quality of Interior Illumination// Illumination Eng.- 1955.-No 6.
 38. Brailovskiy B.A. Dinamicheskoye osveshcheniye kak sredstvo uluchsheniya usloviy truda operatorov: Diss. kand. tekh. nauk.- M., 1980.
 39. Martirosova V.G ., Soldatova A.M. (1988),”Rational production lighting for older workers”, Resp. conf. on gerontology, Dnepropetrovsk, Ukraine, 5-6.
 40. Martirosova V.G ., Kirienko A.E. et al. (1993), “Organization and state of lighting of workplaces and premises at industrial enterprises of Ukraine”, Hygiene of physical factors of the working environment, Proc. 1st International symp., 85-86, Kiev, Ukraine.
 41. Martirosova V.G ., Soldatova A.M. (1993), “Hygienic assessment of the use of new light sources at modern industrial enterprises of Ukraine”, Hygiene of physical factors of the working and ambient environment, Proc. 1st International symp ., Kiev, Ukraine.
 42. Martirosova V.G., Soldatova A.I. (1991), “Visual performance with different sources of illumination”, Vrachebnoye delo, 8, 97-99.