You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC STUDIES OF WORKERS PROVIDING RADIO TECHNICAL CONTROL OF AIR TRAFFIC

Ukrainian journal of occupational health 3-4 2005

Physiological and hygienic studies of workers providing radio technical control of the air traffic

Pyshnov G.Yu., Chuy T.S., Vysozkaya L.G.

Institute for Occupational Health of the AMS of Ukraine, Kyiv

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.039

Full article (PDF), RUS

Pilot physiological and hygienic studies of conditions and character of work of engineers of radio locations, radio navigation and communication engaged in the control of air traffic show that their work is characterized by a great number of function¬al duties as well as by unfavorable work environmental factors. It is found that in accordance with the criteria of Hygienic Classification of Labour- Hygienic Standard 3.3.5-3.8; 6.6.1-083-2001 there is recorded the increase of the permissible lev¬els in respect of such parameters as noise, microclimate, illumination, ionic content of the air, work strain. A tendency was reveled to the increase of the arterial tension as well as the rate of aging in this occupational group.

Key words: engineers and technical personnel, radiolocations, radio navigation, communication, hygienic assessment

References

  1. Voytenko V.P., Tokar' A.V., Polyukhov V.V. Metodika opredeleniya biologicheskogo vozrasta cheloveka//Gerontologiya i geriatriya.- K., 1984.-S. 133-137
  2. Gichev YU.P., Gichev YU.YU. Vliyaniye elektromagnitnykh poley na zdorov'ye cheloveka.- Novosibirsk: In-t region, patologii i patomorfologii SO RAMN. 1999,-84 s.
  3. Grigor'yev YU.G., Stepanov V.S., Grigor'yev O.A., Merkulov A. V. Elektromagnitnaya bezopasnost' cheloveka. Spravochno-informatsionnoye posobiye.- Ross. Nats. komitet po zashchite ot neioniziruyushchikh izlucheniy. 1999.- 146 s.
  4. Izmerov N.F., Pal'tsev YU.P., Suvorov G.A. i dr. Neioniziruyushchiye elektromagnitnyye izlucheniya i Polya//Fizicheskiye faktory. Ekologicheskaya otsenka i kontrol',- M.: Meditsina. 1999.-T. 1.-S. 8-95.
  5. Pokhodzey L.V., Kur'yerov N.N., Rubtsova N.B. i dr. Gigiyenicheskaya otsenka elektromagnitnoy obstanovki i vibroakusticheskogo faktora na rabochikh mestakh radiotekhnicheskogo personala aeroportov grazhdanskoy aviatsii//Med. truda i prom. ekol,- 2004g.- No 1.- S. 31 -35.
  6. Shakhbazov V.G., Grigor'yeva N.N., Kolupayeva T.V. Novyy tsito-biofizicheskiy pokazatel' biologicheskogo vozrasta i fiziologicheskogo sostoyaniya cheloveka//Fiziol. cheloveka.- 1996.-T.6. No 22.-S. 71-75.
  7. Medvedev V.P. Serdechno-sosudistaya sistema u rabotnikov umstvennogo truda pri khronicheskom vozdeystvii elektromagnitnogo polya SVCH: Avto- ref. diss. d.m.n,-L., 1973.
  8. Suvorov R.A., Pal'tsev YU.P., Khundanov L.L. i dr. Neioniziruyushchiye elektromagnitnyye izlucheniya i polya (ekologicheskiye i gigiyenicheskiye aspekty).- M., 1998.- 102 s.
  9. Kholodov YU.A., Lebedeva N.N. Reaktsii nervnoy sistemy cheloveka na elektromagnitnyye polya,- M.: Nauka. 1992.- 135 s.
  10. Anderson L.E., Cerretelli P., Kato M. et al. Management of the EMF issue. Report pres. From the name of study committee 36.06//Electra.- 1996.- No 168,-P. 131-137.