You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENICAL ESTIMATION OF RESPIRATORY WATER LOSS IN SEAMEN

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.041

Yevstafyev V.N., Pospelov A.M.

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENICAL ESTIMATION OF RESPIRATORY WATER LOSS IN SEAMEN

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa

Full article (PDF), RUS

The results of experimental works on the character of influence, intensity of muscular activity and factors of the environment on the content of condensate in persons with different physical activity are laid down and prove that respiratory water loss and qualitative composition of the condensate in the expired air characterize the functional state of the respiratory system. It’s proposed to use and to introduce into medical practice an objective noninvasive method for the diagnosis of metabolic processes in the human body.

Key words: respiratory water loss, condensate of the expired air, muscular activity, factors of the environment, seamen

References

  1. Berezovskiy V.A., Gorchakov VLO. Poverkhnostno-aktivnyye veshchestva legkogo.- K.: Nauk, dumka. 1982,- 168 s.
  2. Berezovskiy V.A., TkachukV.G., Tsirul'nikov V.A., Pospelov A.M.//Fiziol. cheloveka.- 1992.- T. 18. №2.- S. 43-48.
  3. Vladimirov V.N., Makarov V.L., Solov'yev A.V. Osobennosti vozdeystviya usloviy plavaniya na pokazateli vneshnego i tkanevogo dykhaniya sudovykh spetsialistov//Gig. i san.- 1987,-№3.-S. 19-21.
  4. Voytenko A.M., Shafran L.M. Gigiyena obitayemosti morskikh sudov.- K.: Zdorov'ya, 1989.- 136 s.
  5. Yevstaf'yev V.N., Netudykhatka O.YU. Vliyaniye fizicheskikh uprazhneniy i optimizatsii rezhima truda i otdykha na rabotosposobnost' moryakov v dal'nem plavanii//Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury.- 1988,-№7,-S. 4-6.
  6. Yevstaf'yev V.N. Osobennosti dinamiki fiziologicheskikh funktsiy organizma moryakov//Sb. Gigiyena truda.- 2003.- Vyp.ZZ,- S. 84-90.
  7. Kolchinskaya A.Z. Kislorod. Fizicheskoye sostoyaniye. Rabotosposobnost'.-K.: Nauk, dumka. 1991.-205s.
  8. Lobenko A.A., Asmolov A.K. Kompensatornoprisposobitel'nyye mekhanizmy u moryakov,- K.: Zdorov'ya. 1991.- 184 s.
  9. Pospelov A.M., Yevstaf'yev V.N. Respiratornaya vlagopoterya v otsenke funktsional'nogo sostoyaniya sistemy dykhaniya u moryakov//Meditsina truda i prom. ekol,- 1996.-№12.-S. 37-40.
  10. Sidorenko G.I., Zborovskiy E.I., Levina D.I. Atravmaticheskiy metod issledovaniya poverkhnostno-aktivnykh svoystv legkogo: Metod, rekomendatsii.-Minsk. 1981.