You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PHYSIOLOGICAL REACTIONS OF ORGANISM AT THE ACTION OF LIGHT OF THE POWERSAVING SYSTEMS OF ILLUMINATION

4(24) 2010

DOI xxxxxxxx

Gvozdenko L. A., Tikhonova N. S., Cherednichenko I. N., Beseda A. Y., Leonenko N. S.

PHYSIOLOGICAL REACTIONS OF ORGANISM AT THE ACTION OF LIGHT OF THE POWERSAVING SYSTEMS OF ILLUMINATION

SI «Institute for Occupatuonal Health of AMS of Ukraine», Kiev

Full article (PDF), RUS

The use of power saving lamps with a different color temperature (2700 ^ 4000 К and 6400 ^ under the illumination from 300 to 1000 lux and in different intensity of irradiation (0,5, 1,5, and 3,0 W/m2) results in development of physiological reactions, largely depending on power descriptions of operating photons of visible light. There is a different degree of voltage in termoregu- lation reactions, functions of the cardio-vascular system, peripheric blood picture were noted, level of melatonin. The most active irradiation with the color temperature of 4000 ^ 6400 К was recorded in the intensity by 1,5 W/m2. At the choice of lamps and developing regulation documents it is important to take into account energetic characteristics of the available light..

Key words: powersaving lamps, available light, intensity of irradiation, physiological reactions of organism

References

 1. Hvozdyenko L. A. Hyhyenycheskaya otsenka ystochnykov sveta, yspolʹzuemykh dlya postanovochnoho osveshchenyya telestudyy / L. A. Hvozdyenko, L. S. Vyalaya, V. A. Stezhka // Svetotekhnyka.- 1991.- № 11.- S. 24-26.
 2. Hvozdyenko L. A. Hihiyenichni aspekty vtilennya enerhozberihayuchykh tekhnolohiy u formuvanni otochuyuchoho seredovyshcha vyrobnychykh i zhytlovykh prymishchenʹ / Hvozdyenko L. A., Artamonova O. v., Chyerednichenko i. M., Tykhonova N. S., Beseda O. YU. // Aktualʹni pytannya hihiyeny ta ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny.- Kyyiv, 2007.- V. 7.- S. 161-163.
 3. Hvozdyenko L. A. Vyvchennya biolohichnoyi diyi vydymoho elektromahnitnoho vyprominyuvannya z urakhuvannyam spektra ta intensyvnosti shtuchnykh i pryrodnykh dzherel / Hvozdyenko L. A., Stezhka V. A., Blakyta i. V. [ta in.] // Med. tr. y prom. ékol.- 2000.- № 2.- S. 11-14.
 4. Ayzenberh YU. B. O kontseptsyy prohnoza razvytyya svetotekhnyky / YU. B. Ayzenberh, H R. Shakhparunyants // Svetotekhnyka.- 2000.- № 5.- S. 2-4.
 5. Nerovnyy V. L. Osram - svet tretʹeho tysyacheletyya / V. L.Nerovnyy, R. Khartman // Svetotekhnyka.- 1999.- № 2.- S. 33-42.
 6. Abramova L. V. Psykholohycheskaya y hyhyenycheskaya otsenka osveshchenyya vysokoéffektyvnymy ystochnykamy sveta /L. V. Abramova, S. A. Amelʹkyna, O. E.Zhelu- nykova, E. Y. Myasoedova // Svetotekhnyka.- 2001.- № 3.- S. 13-15.
 7. Van Den Belʹd. Svet y zdorovʹe /Van Den Belʹd // Svetotekhnyka.- 2003.- № 1.- S. 4-8.
 8. Glickman E. N. Interior retinal light exposure is more effective then superior in suppressing melatonin in humans / E. N. Glickman, I. P.Rollog, M. D. Wang I. [et al.] // I.of Biological rhythms.- 2003.
 9. Arushanyan É. B. Épyfyzarnyy melatonyn kak anty- stressornyy ahent /É. B. Arushanyan, L. H. Arushanyan // Éksp. y klyn. farmakolohyya.- 1997.- № 6.- S. 71-77.
 10. Vayttselʹ R. O vlyyanyy sveta na cheloveka s uchetom novykh vozzrenyy /R. Vayttselʹ, R. A. Bakker, SH. Myullér, V. Khalʹtbrytter // Svetotekhnyka.- 2005.- № 5.- S. 12-15.
 11. Zhdanova E. H. Terrytoryalʹnye stroytelʹnye normy kak sposob realyzatsyy rehyonalʹnoy polytyky énerhosberezhenyya v osveshchenyy/ E. H. Zhdanova, A. H. Ovcharov // Svetotekhnyka.- 2003.- № 5.- S.43-47.
 12. Zakharov S. D. Svetokyslorodnyy éffekt - fyzycheskyy mekhanyzm aktyvatsyy byosystem kvazymonokhromatycheskym yzluchenyem /S. D. Zakharov, A. V. Yvanov // Fyzych. yn-t ym. P. N. Lebedeva FYAN (RAN).- M.- 2006.- S. 12.