You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PREVENTION AND EXPERTISE OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN WORKERS OF HYPERTENSION IN HARMFUL AND DANGEROUS PRODUCTION ENVIRONMENT

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.016

Grechkovskaya N. V.

PREVENTION AND EXPERTISE OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN WORKERS OF HYPERTENSION IN HARMFUL AND DANGEROUS PRODUCTION ENVIRONMENT

National Medical Academy of Postdiploma Education, Kyiv

Full article (PDF), UKR

This article is about the problem of hypertension in different contingents of workers engaged in harmful and dangerous conditions of the work environment. The occupational factors of modern production, which may contribute to the development and progression of hypertension, have been determined. The attention is paid to prevention of hypertension and to the criteria of occupation adaptation.

Keywords: hypertension, occupational factors, dangerous harmful production factors, prevention, professional expertise

References

 1. Horbasʹ I. M. Epidemiolohiya osnovnykh faktoriv ryzyku sertsevo-sudynnykh zakhvoryuvanʹ / Horbasʹ I. M. // Arteryalʹnaya hypertenzyya.- 2008.- No 2 (2).- S. 13-18.
 2. Dorohoy A. P. Termin vykonannya "Prohramy profilaktyky i likuvannya arterialʹnoyi hipertenziyi v Ukrayini" zakinchyvsya, problemy zalyshylysya. Shcho dali? / Dorohoy A. P. // Arteryalʹnaya hipertenziya.- 2011.- No 3 (17).- S. 29-36.
 3. Kovalenko V. M. Realizatsiya Prohramy profilaktyky i likuvannya arterialʹnoyi hipertenziyi v Ukraini / Kovalenko V. M., Sirenko Yu. M., Dorohoy A. P. // Ukrainsʹkyy kardiolohichnyy zhurnal.- 2010.- Dodatok 1.- S. 3-12.
 4. Mathers C. D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030 / Mathers C. D., Loncar D. // PLoS Med.- 2006. - V. 3 (11). - P. e442. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030442
 5. Proekt robochykh hrup Asotsiatsiyi kardiolohiv Ukrayiny z nevidkladnoyi kardiolohiyi ta arterialʹnoyi hipertenziyi. Hipertenzyvni kryzy // Arteryalʹnaya hypertenzyya.- 2011.- No 3.- S. 64-95
 6. Sirenko Yu. M. Vykonannya Prohramy profilaktyky i likuvannya arterialʹnoyi hipertenziyi v Ukrayini (1999-2007 roky) / Sirenko Yu. M. // Arteryalʹnaya hypertenzyya.- 2008. -No 2 (2).- S. 83-88.
 7. Nakaz MOZ Ukrainy vid 03.07.2006 r. No 436 "Standarty nadannya dopomohy kardiolohichnym khvorym".
 8. Nakaz MOZ Ukrainy vid 21.05.2007 r. No 246 "Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya medychnykh ohlyadiv pratsivnykiv pevnykh katehoriy".
 9. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M., Chernyuk V.I. (2005), " Work strain as an occupational health and stress factor for 2006-2010", Ukrainian Journal of Occupational Health, 3-4, 4-10.
 10. Burshmanov A. Yu. Materialy KH Vserossiyskogo kongressa «Professiya i zdorov'ye». Novyye aspekty predvaritel'nykh i periodicheskikh meditsinskikh osmotrov / Burshmanov A. Yu, Krestov A. S.- Moskva, 2011.- S. 92-93.
 11. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov'ya v Ukraini.Epidemiolohichnyi analiz [Occupational health in Ukraine. Epidemiological analysis], Avicenna, Kyiv, Ukraine.
 12. Zdorov'ye rabotayushchikh: proyekt Global'nogo plana deystviy. Dokument VOZ YEV 120/28.- 02.01.2006.- S. 1-9.
 13. Basanets A.V., Lubyanova I.P., Timoshina D.P. (2011), "Occupational morbidity - an actual problem of nowadays", Okhrana truda, 2, 42-45.
 14. ADVANCE Collaboration, Lancet.- 2007.- V. 370.- P. 829-840. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61303-8
 15. The ACCORD Study Group, N Engl J. Med.- 2010.- V. 362. - P 1575-1585. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1001286
 16. ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy, 2011.
 17. Kryvohlaz B. A. Zakhvoryuvannya sertsevo-sudynnoyi systemy, yikh profilaktyka i likuvannya (v dopomohu lektoram) / Kryvohlaz B. A.- Kyiv, 1957.
 18. Korzh YE. V. Patolohiya lehenʹ i sertsya u shakhtariv (monohrafiya) / Korzh YE. V., Mukhin V. V.- Donetsʹk, 2004.
 19. Kobetsʹ H P. Ishemichna khvoroba sertsya u hirnychykh pratsivnykiv / H. P. Kobetsʹ, V. V. Cherkesov, R. A. Kopytina.- Kyiv, 1995.
 20. Trakhtenberg I.M., Babayan E.A., Kandaryan K.A. (1992), Khimichni faktory vyrobnychoho seredovyshcha i sertsevo-sudynna systema [Chemical factors of the production environment and cardiovascular system], Yerevan, Armenia.
 21. Otsinka ta modyfikatsiya ryzyku sertsevo-sudynnykh uskladnenʹ u khvorykh z arterialʹnoyu hipertenziyeyu (metodychni rekomendatsiyi) / Zharinov O. Y., Bobrova O. V., Vyeryezhnikova H. P. [ta in.].- Kyiv, 2009.
 22. Dzyak G. V. Sutochnoye monitorirovaniye arteríal'nogo davleniya / G. V. Dzyak, T. V. Kolesnik, Yu. N. Pogoretskiy.- Dnepropetrovsk, 2005.- 200 s.
 23. Vascular-Protective Effects of High-Density Lipoprotein Include the Downregulation of the Angiotensin II Type 1 Receptor / Sophie Van Linthout, Frank Spillmann, Mario Lorenz [et al.] // Hypertension.- 2009.- V. 53.- P. 587-589. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.108.118919
 24. Cardiac Overexpression of Angiotensin Converting Enzyme 2 Protects the Heart From Ischemia-Induced Pathophysiology / Shant Der Sarkissian, Justin L. Grobe, Lihui Yuan [et al.] // Hypertension.- 2008.- V. 51.- P. 712. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.100693
 25. Mohan K. Raizada Potential of Gene Therapy Strategy for the Treatment of Hypertension / Mohan K. Raizada; Shant Der Sarkissian // Hypertension.- 2006.- V. 47.- P. 6. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000196685.91424.01
 26. ACE2: A novel therapeutic target for cardiovascular diseases / Der Sarkissian S., Huentelman M. J., Stewart J. [et al.] // Prog Biophys Mol Biol.- 2005. -V. 8.- P. 50.
 27. Blakita I. V. Biokhimicheskiye izmeneniya v miokarde pri khronicheskom vozdeystvii etilmerkurkhlorida i khlorofos / Blakita I. V. // Gig. tr. i prof. z-ya.- 1986.- No 5.- S. 46-47.
 28. Gene therapy with human tissue kallikrein reduces hypertension and hyperinsulinemia in fructose-induced hypertensive rats / Zhao C., Wang P., Xiao X. [et al.] // Hypertension.- 2003.- V. 42.- P. 1026-1033. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000097603.55404.35
 29. Transient decrease in high blood pressure by in vivo transfer of antisense oligodeoxynucleotides against rat angiotensinogen / Tomita N., Morishita R., Higaki J. [et al.] // Hypertension.- 1995.- V. 26.- P. 131-136. https://doi.org/10.1161/01.HYP.26.1.131
 30. Galli S. M. Angiotensin II AT (1A) receptor antisense lowers blood pressure in acute 2-kidney, 1-clip hypertension / Galli S. M., Phillips M. I. // Hypertension. -2001. -V. 38.- P 674-678. https://doi.org/10.1161/hy09t1.095207
 31. Chronic control of high blood pressure in the spontaneously hypertensive rat by delivery of angiotensin type 1 receptor antisense / Iyer S. N, Lu D., Katovich M. J., Raizada M. K. // ProcNatlAcadSci U S A.- 1996.- V. 93.- P 9960-9965. https://doi.org/10.1073/pnas.93.18.9960
 32. Blood pressure-independent attenuation of cardiac hypertrophy by AT(1)R-AS gene therapy / Pachori A. S., Numan M. T, Ferrario C. M. // Hypertension- 2002.- V. 39.- P. 969-975. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000017827.63253.16
 33. The future of hypertension therapy: sense, antisense, or nonsense? / Pachori A. S., Huentelman M. J., Francis S. C. [et al.] // Hypertension.- 2001.- V. 37.- P 357-364. https://doi.org/10.1161/01.HYP.37.2.357